Leadership Program

Leadership dovednosti pro úspěšné společnosti

Skvělý leadership je založen na sebevědomí a otevřené komunikaci.
 

Základy našeho leadership hodnocení:

Hodnocení je založeno na odborných studií, které se zaměřují na vysokou výkonnost a angažovanost zaměstnanců a zároveň vychází z Gallupova dotazníku a projektů Oxygen a Aristoteles společnosti Google.

Společnost Gallup definovala 12 otázek (Q12 Questions):

Vztah mezi zaměstnancem a manažerem je až z 70% angažovanost zaměstnance, přičemž angažovaní zaměstnanci jsou klíčovým faktorem přispívajícím k výkonnosti společnosti.

Pět faktorů stojících za úspěchem týmu: bezpečnost/bezpečí, spolehlivost, struktura, jasnost a dopad.

Toto hodnocení identifikuje Vaše silné a slabé stránky a pomůže Vám tak vybrat vhodný leadership workshop právě pro Vás.

Použijte kód PWC2019 pro získání přístupu k dotazníku a kód PWL-FL k Female Leadership assessmentu.

 

Naše Leadership Programy:

Self Leadership

Základem úspěšného leadershipu je sebevědomí a otevřená komunikace.
 

Poznání sebe sama je základním předpokladem pro efektivní vedení druhých. Tento workshop je zaměřen na komunikaci a uvědomění si svých silných stránek a svého potenciálu.

Po absolvování workshopu:

 • Dozvíte se, jaký jste leader a jaký je Váš styl komunikace
 • Uvědomíte si své silné stránky a svůj potenciál
 • Naučíte se poskytovat empatickou zpětnou vazbu
 • Poznáte sílu nedirektivního vedení a přirozenou zvědavost
 • Zjistíte, jak vést sebe a ostatní prostřednictvím smyslu
 • Naučíte se vědomě naslouchat
 • Uvědomíte si, jak je důležité uznání a oslava úspěchů

View more

People Leadership

Úspěšní lídři vědí, že vysoká výkonnost a pracovní nasazení jednotlivých členů týmu se přímo pojí s jejich celkovou spokojeností a s možnostmi jejich kariérního růstu.

 

Studie dokazují, že základem vysoce výkonných týmů je vzájemná důvěra. Tento workshop je zaměřen na motivaci jednotlivců prostřednictvím poznání toho, co je motivuje a po čem touží.

Po absolvování workshopu:

 • Uvědomíte si sílu emoční inteligence
 • Dozvíte se, co je čtyřúrovňový model energie a jak jej lze využít nejen u sebe, ale i u ostatních
 • Budete schopní vést nepříjemné rozhovory s empatií
 • Naučíte se, jak si poradit s konfliktními situacemi
 • Dozvíte se, jak vytvořit inspirativní vizi pro Váš tým
 • Zjistíte, jak můžete podpořit jednotlivé členy týmu v jejich kariéře a rozvoji

View more

Organizational Leadership


Úspěšní lídři vytvářejí společnou vizi a podporují kulturu odpovědnosti prostřednictvím úspěšného vedení a podporování dovedností jednotlivých členů svého týmu.

 

Tento workshop je zaměřen na budování důvěry, podporování diskuze, dosažení závazků, získání důvěry a podpory a zajištění výsledků prostřednictvím opakujícího se procesu.

Po absolvování workshopu:

 • Dozvíte se, jak vytvořit týmovou kulturu
 • Zjistíte, jak vést diskuzi, tak abyste se dozvěděli názory všech zúčastněných
 • Naučíte se, jak vytvořit rozhodovací strategii pro Váš tým
 • Uvědomíte si Vaše cíle a naučíte se využívat Vaše „budoucí já“
 • Dozvíte se, jak vytvořit kulturu odpovědnosti a závazků
 • Zaměříte se na výsledky jako na opakující se proces a v kontextu celé strategie

View more

Transformational Leadership


V dnešním vzájemně provázaném a velmi komplexním světě reagují vyjimeční lídři neustále na změny prostřednictvím vytváření správného prostředí a podporování svých týmů v tom, aby spoluvytvářeli budoucnost.
 

Vedoucí pracovníci, kteří vytváří prostředí, které umožňuje učit se pomocí zkušeností a nekategorizují výsledky na úspěchy a nezdary, vidí pozitivní dopad na jejich tým. Spolu s dalšími vůdcovskými dovednostmi právě toto vede k tomu, že členové týmu vnímají svou odpovědnost a jsou motivování k dosahování výsledků.

Po absolvování workshopu:

 • Pochopíte křivku změny a její dopad na jednotlivce
 • Naučíte se, jak využívat inovační model
 • Dozvíte se, jak implementovat inovace a zároveň dosahovat výsledků
 • Naučíte se využívat kreativní techniky řešení problémů
 • Zjistíte, jak vytvořit prototyp a jak otestovat výsledky

View more

Female Leadership


Vedení žen je o inspiraci, ovlivnění a nadšení. 
Poznejte své silné stránky a jak oslavit svůj úspěch.
 

Ženy čelí jedinečnému souboru výzev, když postupují do vedoucích pozic. Musí se potýkat s výzvami, se kterými se většina mužů nesetká.

Po absolvování workshopu budete:

 • Vědět, co obnáší cesta k úspěchu
 • Naučíte se vystupovat sebevědomě
 • Zjistíte, jak začít stavět na svých silných stránkách
 • Definujete svůj osobní důvod pro leadership
 • Zaměříte se na to, co Vás skutečně motivuje
 • Naučíte se čelit výzvám pomocí nové strategie
 • Dozvíte se, jak oslavit své úspěchy s Vašim mentorem

View more

Personal Leadership Development

 

Program šitý na míru, který efektivně kombinuje teorii, praktické příklady z praxe a případové studie.

Tento plně personalizovaný šestiměsíční program se zaměřuje na specifické potřeby top talentů ve Vaší společnosti. Pomůžeme Vám rozvinout potenciál Vašich zaměstnanců a dosáhnout úspěchů.

 

Oblasti, na které se program zaměřuje: 

Stanovení cílů a vizí

Řízení výkonnosti

Vedení efektivních týmů

Umění otevřené komunikace a prezentačních dovedností

Dosažení stanovených cílů

 

Naším hlavním cílem je pomoci Vám s rozvojem Vašich zaměstnanců v oblasti leadershipu tak, aby se z Vašich top talentů stali úspěšní lídři, kteří budou připraveni rozvíjet strategie vedoucí k dosažení Vašich obchodních cílů.

 

Dvouhodinové lekce se konají každé dva týdny. Výuka probíhá osobně nebo online v českém či anglickém jazyce. 

Veškeré podklady a materiály jsou v rámci programu šité na míru a reflektují potřeby účastníka.

 

View more

Executive Coaching

Díky Executive Coachingu najdete vlastní odpovědi na jakékoliv výzvy, kterým čelíte.

Během první schůzky si s Vaším koučem stanovíte cíle, kterých chcete dosáhnout. Společně zjistíte, kde se právě nacházíte a kde byste si přáli být za 3/6/9/12 měsíců. Úvodní coaching trvá 90 minut.  

Toto úvodní sezení Vám pomůže poznat Vašeho kouče lépe a zároveň se přesvědčíte, že si po lidské stránce opravdu rozumíte. 

Následně ohodníte sami sebe na stupnici od 0 do 10 a zhodnotíte svou aktuální situaci. Toto sebehodnocení poslouží ke stanovení dalších cílů. 

Vaše sebehodnocení nám pomůže sledovat Váš vývoj v čase. Vaše úspěchy a pokroky zachytí Váš kouč i pomocí dalších metod (například dotazníky nebo 360° zpětnou vazbou) a zároveň s Vámi všechny milníky oslaví.

 

Forma:

Individuální koučování trvá 45-60 minut. Sezení budou probíhat osobně nebo online v českém či anglickém jazyce.

Doporučejeme Vám absolvovat šest sezení v rozmezí maximálně osmi týdnů, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

 

Přihlaste se na koučink na zkoušku – ZDARMA (90 minut)

 

View more

Naši tutoři:

Jana Hanychová

Jana je certifikovaný Co-Active®kouč, facilitátor a konzultant s více než 20 letou praxí ve světě mezinárodního obchodu, se zkušenostmi s vedením týmů, řízení dodavatelsko odběratelských vztahů, leadershipu a HR managementu. Jana se zaměřuje na rozvoj podnikání, tvorbu školení na míru s cílem vidět lidi a firmy růst. Jinými slovy pracuje jako “Architekt podnikání” při konzultacích má schopnost vidět věci v souvislostech a vizích, které podporují strategický rozvoj lidí a firem.

Melanie von Wangenheim 

Melanie je certifikovaný Co-Active® kouč, facilitátor a “Architekt podnikání”. Její vášní je posílování leaderů a týmů najít vnitřní a vnější úspěch. Její dlouholetá praxe zahrnuje zkušenosti od multikulturních firem až po vedení týmů ve start-upech. Od roku 2013 se Melanie specializuje na tvorbu programů na míru, které jsou zaměřené na stimulaci růstu podnikání za pomoci inovačních metodologií a na rozvoj leadershipu a týmů.

 

Mitch Berman

Mitch strávil většinou svého života, více jak 20 let, mezi Los Angeles - Prahou - Barcelonou. Po získání titulu MBA na Kellog School of Management, se začal věnovat marketingu, rozvoji podnikání a převzal vedoucí role v rozmanitých start-upech. Získal též cenné zkušenosti a dovednosti v nadnárodních firmách v řídících pozicích. Mitch je certifikovaný Co-Acive® kouč. V poslední době je veden vášní inspirovat a měnit firmy a jejich vedení.

 

V případě zájmu nás kontaktujte.
angličtina/čeština | získáte 7 CPD bodů

   

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze