Lean Six Sigma –⁠ White, Yellow, Green & Black Belt

Objevte základní faktor úspěchu v jakékoliv společnosti

Lean Six Sigma

White, Yellow, Green & Black Belt

Lean Six Sigma je manažerská metodologie určená ke zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Přestože Lean Six Sigma vznikala ve společnostech Toyota, Motorola a GE, její uplatňování se rozšířilo i do sektoru služeb.
Během prakticky zaměřených kurzů pochopíte, jak vypadá Lean způsob práce a v čem spočívá Lean myšlení, budete hledat inovativní řešení pro vaši reálnou byznys případovou studii a získáte sadu PwC projektových šablon, které používají PwC konzultanti při práci na inovačních projektech. Po absolvování kurzu obdržíte mezinárodně uznávanou certifikaci, která potvrdí vaše dovednosti v oblasti Lean Six Sigma a posílí vaše manažerské kompetence.
 

Digitalizujte procesy
ve firmě

Pokud chcete zahájit digitální transformaci ve vaší společnosti, ze všeho nejdříve musíte zmapovat a optimalizovat procesy. A přesně s tím vám Lean Six Sigma pomůže.  
 

Inovujte a zlepšete
svůj byznys

Najděte chytrá řešení, která věci zjednoduší, zrychlí, zlevní a zvýší hodnotu vašich výrobků či služeb. Naučíme vás vést inovační projekty.

Pochopte své zákazníky

Pochopte potřeby zákazníků a upravte procesy tak, aby pro ně měly skutečnou hodnotu.

Proč studovat Lean Six Sigmu s PwC Akademií?

Mezinárodně uznávaná certifikace

Po absolvování našich Lean kurzů získáte mezinárodně uznávanou certifikaci, kterou není nutné obnovovat.

Profesionalita a uznání

Lean Six Sigma certifikace vás učiní atraktivnějšími pro zaměstnavatele v jakémkoliv odvětví. 

Zkušení lektoři

Naši lektoři se řadí se svými zkušenostmi a odbornými znalostmi a dovednostmi ke špičce ve svém oboru.

Řešení vaší případové studie

Během prakticky zaměřených kurzů budete hledat řešení pro váš reálný byznys problém.

Projektové šablony

Získáte sadu projektových šablon, které používají PwC konzultanti během své práce na inovačních projektech.
 

Prakticky zaměřené
a interaktivní kurzy

Během interaktivních kurzů najdete inovativní řešení společně s dalšími profesionály na kurzu.

Na toto školení jsem se přihlásila, abych zlepšila své dovednosti a zvýšila povědomí o Lean Six Sigmě. Přístup lektorů a školící materiály mě opravdu nadchly. V rámci mé pracovní pozice si uvědomuji, jak důležitý je lean přístup, které je nutné ovládat nejen po teoretické stránce, ale je důležité umět aplikovat jeho principy i v každodenní práci.
Toto školení mi pomohlo naučit se zásady „neustálého zlepšování“, na kterých stavím dodnes. Při práci na nových projektech i mimo ně využívám znalosti, které jsem získala na kurzu, a často se vracím k metodám, které jsem se během kurzu naučila. Jsem ráda, že jsem se tohoto školení s PwC zúčastnila a těším se, až absolvuji další úroveň kurzu a získám Black Belt certifikaci.

Csilla Csulák
Head of Financial and Business Operations

Lean metodologieVytvořte si svůj Lean tým

Black Belts jsou obvykle programoví manažeři, vedoucí inovačních projektů, lektoři, koučové, někteří top manažeři a projektoví manažeři složitějších projektů.

Green belts jsou obvykle projektoví manažeři, vedoucí projektů a členové týmu, kteří pracují na náročnějších projektech. Obvykle je to 5–10 % zaměstnanců.

Yellow belts jsou členové projektových týmů a další zaměstnanci společnosti. Obvykle tvoří zhruba 20 % a více z celkového počtu zaměstnanců.
 

Lean Six Sigma kurzy

White Belt

White Belt je základní úroveň mezinárodně uznávané certifikace Lean Six Sigma. Je to ideální první krok na vaší nové kariérní cestě.

V rámci našeho půldenního bezplatného online interaktivního kurzu získáte přehled o Lean metodách, pochopíte, v čem spočívá Lean myšlení, dozvíte se, jak zlepšit firemní procesy a jak vést inovační projekty ve vaší společnosti.
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět více o Lean metodologii a naučit se využívat základní Lean metody ve své práci. 

Co se na kurzu naučíte: 
 • získáte základní přehled o Lean metodice – zjistíte, jak upravit firemní procesy a zavést inovační projekty ve společnostech,
 • naučíte se praktické metody – procvičíte si na reálných příkladech 3 metody používané u inovačních projektů,
 • setkáte se online s podobně smýšlejícími lidmi – seznámíte se s lidmi na podobné profesní dráze a společně porozumíte základním prvkům a výhodám zavedení koncepce Lean Six Sigma,
 • pochopíte v čem spočívá Lean myšlení – porozumíte Lean způsobu práce, což vám pomůže zlepšit inovační projekty, a dokonce i vaši vlastní produktivitu.

Po absolvování kurzu obdržíte White Belt certifikaci, která prokazuje, že rozumíte základům Lean Six Sigma.

 

Yellow Belt

Yellow Belt kurz je dvoudenní interaktivní školení, které vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

Kurz je vhodný pro členy projektového týmu a všechny zájemce, kteří chtějí interaktivní a efektivní formou získat povědomí o základních principech a benefitech metodologie Lean Six Sigma.

Co se na kurzu naučíte: 
 • představíme vám základní principy, nástroje a výhody zavedení koncepce Lean Six Sigma,
 • porozumíte jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy),
 • absolvujete simulační hru pro pochopení efektů variability a plýtvání,
 • získáte základní přehled o cyklu zlepšování procesů v rámci Lean Six Sigma (DMAIC –  Define, Measure, Analyse, Improve, Control),
 • osvojíte si základní nástroje Lean Six Sigma a projdete si případovými studiemi.

Po absolvování kurzu získáte Yellow Belt certifikaci.

Vyberte si termín a registrujte se 

 

Green Belt

Green Belt kurz je šestidenní interaktivní školení navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma.
Kurz probíhá ve formě bloků s několikatýdenním odstupem. V období mezi bloky budete zpracovávat svůj projekt a během školení pak sdílet zkušenosti přímo z praxe. 

Kurz je vhodný pro všechna odvětví výroby i služeb a ocení jej především projektoví manažeři, vedoucí projektů a členové týmů, kteří pracují na náročnějších projektech. 

Co se na kurzu naučíte: 
 • získáte schopnost vyhledávat příležitosti a samostatně řešit středně velké projekty Lean Six Sigma, řídit projektový tým a realizovat skutečný přínos,
 • osvojíte si používání široké řady nástrojů pro jednotlivé fáze cyklu DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control),
 • pochopíte častá úskalí, kterým je dobré se vyhnout a zjistíte, jaké kroky vedou k úspěšnému projektu,
 • na praktických příkladech se naučíte porozumět přáním zákazníka, přetvořit jeho požadavky do procesního modelu společnosti a v neposlední řadě systematicky odstraňovat procesy, které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka,
 • osvojíte si práci se základními statistickými metodami Lean Six Sigma pro výpočet způsobilosti procesů a správnou interpretaci výstupů a kontrolních grafů,
 • budete umět samostatně mapovat procesy na více úrovních,
 • zvládnete vytvořit zadání projektu Lean Six Sigma a správně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami,
 • naučíte se koncipovat projekty tak, aby jejich přínosy byly dlouhodobě udržitelné.

Po účasti na kurzu, v rámci kterého budete na jeho konci prezentovat svůj projekt a absolvujete závěrečný test, získáte Green Belt certifikaci. 

Vyberte si termín a registrujte se 

 

Yellow & Green Belt

Pro ty z vás, kteří by rádi absolvovali úroveň Green Belt, ale ještě nemají certifikát Yellow Belt jsme připravili speciální nabídku. Nyní máte možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti klasickému dvoudennímu školení a ihned pokračovat úrovní Green Belt. Po úspěšném absolvování celého programu Yellow & Green Belt obdržíte certifikát Green Belt. 

Je nutné zúčastnit se celého sedmidenního programu Yellow & Green Belt (jednodenní variantu Yellow Belt kurzu nelze absolvovat samostatně). Po účasti na kurzu, v rámci kterého budete na jeho konci prezentovat svůj projekt a absolvujete závěrečný test, získáte Green Belt certifikaci.

Vyberte si termín a registrujte se 

 

Black Belt

Black Belt kurz je desetidenní interaktivní školení, které poskytuje promyšlené zakomponování Lean technik do Six Sigma metodiky, čímž spojuje dva progresivní manažerské přístupy do jedné silné podnikatelské strategie. Obsah tréninku se průběžně přizpůsobuje tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům a potřebám výrobního sektoru, administrativy i služeb. Náš Black Belt kurz je velmi prakticky orientovaný. Předáme vám dovednosti a metody, které sami učíme naše konzultanty a které skutečně používáme na projektech u našich klientů.

Kurz je vhodný pro projektové manažery řešící zásadní problémy firmy, střední a vyšší management firem a všechny, kteří chtějí vést řešitelské týmy pomocí metodiky DMAIC. Black Belt ocení i programoví manažeři, top manažeři nebo vedoucí inovačních projektů. Absolvování tohoto stupně certifikace rozvíjí nejen technické dovednosti, ale také komunikační a schopnosti v oblasti leadershipu, což přispívá ke zlepšení a rozvoji manažerských dovedností.

Předpokládané základní znalosti účastníků kurzu: Hlas zákazníka, 8 druhů plýtvání, SIPOC, Kano model, 5S, Ishikawa diagram, Procesní mapování, Výpočet OEE, Process flow.
Účastníci musí před účastí doložit kvalifikaci na úrovni Lean Six Sigma Green Belt. V případě potřeby lze před konáním kurzu Black Belt uspořádat dvoudenní Green Belt refresher a zopakovat na něm základní koncepty a metody.

Co se na kurzu naučíte a proč se na Black Belt přihlásit:
 • v průběhu celého školení budou účastníci buď jednotlivě, nebo v týmech pracovat na projektech, jejichž cílem je zavést inovativní řešení s přínosem alespoň 1 milion Kč ročně. Díky tomu se očekává vysoká návratnost prvotní investice vložené do tréninku,
 • účastníci si dokonale osvojí techniky a metody díky simulačním hrám a cvičením,
 • kurz upřednostňuje skutečné a srozumitelné příklady před nudnými přednáškami, teoretickými koncepty a zbytečně složitou statistikou,
 • školení se soustředí na systematickou přípravu budoucích vedoucích pracovníků v nadnárodních společnostech, kteří budou zodpovídat za inovační projekty Lean Six Sigma.

Po účasti na kurzu, v rámci kterého budete na jeho konci prezentovat svůj projekt a absolvujete závěrečný test, získáte Black Belt certifikaci

Vyberte si termín a registrujte se 

 

Otevřené kurzy pro jednotlivce

 • seznámíte se s best practices z jiných firem, 
 • budete mít možnost sdílet své zkušenosti s dalšími účastníky kurzu, kteří pracují v různých oborech,
 • kurzy pokrývají široké spektrum Lean technik a principů, tak aby byly pokryty potřeby všech účastníků na kurzu.
   

Kurzy šité na míru

 • školení ušijeme na míru potřebám a očekáváním vaší firmy,
 • v rámci kurzu budete se svými kolegy pracovat na reálné případové studii přímo z vaší firmy,
 • po kurzu vám rádi poskytneme navazující placené konzultace nebo poradenství.

Lektoři

Daniel Srch

Daniel vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Výsledky svého výzkumu publikoval v řadě studií včetně dvou monografií. Od roku 2017 působí v soukromém sektoru, kde vystřídal několik různých pozic, přičemž od roku 2019 se plně věnuje nastavování, optimalizaci a zlepšování firemních procesů pomocí metodologie Lean Six Sigma. Kromě toho se zabývá i datavou analýzou a automatizací.

Ivan Řehák

Ivan pracoval 17 let na Lean pozicích jako CI manažer nebo regionální CI manažer pro 4–12 závodů. Jeho týmy dokázaly uspořit desítky milionů eur. Zlepšoval procesy ve více než 15 zemích na světě a vedl Lean transformace například v Rusku, Belgii, České republice a na Slovensku. Školil Lean/Six Sigmu v 8 zemích, mimo jiné i v USA. Jeho specializací je automobilový a obalový průmysl. Poslední rok pracuje jako Lean/CI konzultant a pomáhá zeštíhlovat firmám procesy a motivuje jejich zaměstnance, aby byli co nejvýkonnější. Aktivně propaguje Lean a používání Pareta a selského rozumu.

Jan Stejskal

Jan je členem Britské asociace trenérů CIPD a Belbin® Team Roles Distribution a je konzultantem v oblasti prodeje, výroby a zlepšování služeb a inovací. Specializuje se na rozvoj lidského kapitálu, produktivitu a efektivitu procesů. Má bohaté zkušenosti s vedením vzdělávacích kurzů a pracoval na mnoha projektech v oblasti financí, výroby, maloobchodního prodeje či telekomunikačního průmyslu.

Jiří Benedikt

Jiří je future-skills trenér a manažerský konzultant s více než desetiletou praxí na inovačních a zlepšovacích projektech. Pracoval na Lean transformacích pro společnosti v České republice, na Slovensku, Finsku, ve Francii a v Rusku. Tyto projekty vedly k pozitivním přínosům a úsporám v milionech eur. Rovněž zastával funkci CEO start-up společnosti v Praze, kde vedl inovační projekty produktů a procesů pomocí metodologie Design Thinking.

Roman Bauer

Roman pracoval pro PwC jako konzultant a manažer týmu v oblasti consultingu, kde pracoval na velkých změnových projektech pro velké a střední společnosti. Po odchodu z PwC pracoval na volné noze a účastnil se mezinárodních projektů zaměřených na transformaci společností. Od roku 2017 pracuje pro švédskou globální společnost SKF jako Lean manažer a koordinátor digitalizace a pro PwC Akademii vede Lean Six Sigma kurzy.

Veronika Balasičová

Veronika pracovala 8 let pro PwC Advisory Slovensko jako konzultantka managementu. Zaměřovala se na poskytování strategických poradenských služeb pro významné obchodní klienty. Během své kariéry získala řadu zkušeností nejen v oblasti poradenství, ale i v automobilovém, výrobním a farmaceutickém průmyslu. Od roku 2020 je aktivní převážně v oblasti projektového řízení.

FAQ –⁠ nejčastěji kladené dotazy

Jaká úroveň kurzu je pro mě vhodná (Yellow, Green, Black Belt)?

Kurzy Yellow Belt jsou určeny pro seznámení se se způsobem myšlení a základními metodami Lean Six Sigma. Jsou určeny zejména pro členy týmů, kteří pracují na inovačních projektech.

Kurzy Green Belt jsou určeny pro budoucí projektové manažery inovačních projektů. Na kurzu se dozvíte, jak doručit inovační projekt v procesní oblasti od A do Z –⁠ od vyhledání příležitostí, volby KPIs, sběru a vyhodnocení dat, zavádění zlepšení až po řízení týmu a řízení změny uvnitř firmy a vyhodnocení přínosu projektu. Také získáte přehled o metodách a nástrojích digitální transformace.

Kurzy Black Belt jsou určeny pro projektové manažery rozsáhlejších projektů či projektů zaměřených na digitální transformaci, pro manažery na všech úrovních a pro všechny, kteří se procesní inovaci věnují na plný úvazek. Kurz je zaměřen zejména na manažerské dovednosti související s procesní inovací, hlubší porozumění datům, řízení větších implementací a vyhodnocování finančních i nefinančních přínosů pro firmu.

Pro jaké pozice jsou kurzy vhodné?

Na kurzy Yellow Belt k nám chodí zaměstnanci napříč celou firemní organizací. Green Belt kurzů se účastní zejména manažeři, projektoví manažeři, budoucí projektoví manažeři, ale i juniorní zaměstnanci, kteří se plánují zapojit do inovačních projektů. Na Black Belt se pak hlásí lidé, kteří již zkušenost s inovačními projekty mají a chtějí prohloubit své znalosti. 

Pro jaké firmy jsou kurzy vhodné?

Naši účastníci pochází jak z velkých mezinárodních firem, tak z malých a středních podniků. Většina účastníků přichází z nevýrobních oblastí. Kurzů se také často účastní lidé ze startupů a konzultanti a projektoví manažeři na volné noze.

Je možné přihlásit se na Yellow Belt i Green Belt zároveň?

Ano. Pokud se přihlásíte současně na obě úrovně, získáte výhodnější cenu za kurz a zároveň ušetříte i čas, protože v daném případě je Yellow Belt zkrácen na jeden den (o žádné znalosti ale ochuzeni nebudete).

 

Co je potřeba udělat pro získání certifikátu Lean Six Sigma?

Podmínkou všech kurzů je aktivní participace a 80% účast. Pro Green Belt certifikaci je ještě zapotřebí složit test a odprezentovat projekt z Vaší firmy. U Black Beltu je kromě účasti a testu ještě zapotřebí doložit, že máte minimálně jeden rok praxi v řízení inovačních projektů a dodat potvrzení z Vaší firmy o tom, že jste vedli projekt, který dosáhl vyčísleného finančního přínosu pro firmu. Na dodání praxe a přínosu máte jeden rok po ukončení kurzu.

Je potřeba složit následně zkoušku mimo PwC?

Není. Součástí ceny všech kurzů je složení zkoušky přímo v PwC a vydání mezinárodně uznávaného certifikátu.

Je potřeba certifikát pravidelně obnovovat?

Není. Lean Six Sigma certifikáty od PwC mají trvalou platnost a není nutné je žádným způsobem obnovovat. 

Co když neuspěji u zkoušky?

Na test máte v ceně kurzu dva pokusy na zkoušku. Ve zcela výjimečných případech, kdy účastníci neuspějí ani u druhého pokusu, je možné dokoupit další pokusy.

Jaký projekt musím v rámci zkoušky dodat?

U Yellow Belt kurzu projekt dodat nemusíte. U Green Belt kurzu zpracováváte projekt ve Vaší firmě během samotného školení a naši konzultanti Vám s ním pomáhají. Na konci kurzu Váš projekt odprezentujete, přičemž není podmínkou, aby byly změny z projektu ve Vaší firmě již zavedeny a vyhodnoceny.

U kurzů Black Belt můžete také zpracovávat Váš projekt během kurzu a využít pomoci našich konzultantů. Pro získání certifikace je zapotřebí, aby projekt byl ve Vaší firmě zavedený a vyhodnocený. Z časových důvodů na to máte 1 rok po ukončení kurzu.

 

Kolik lidí je na jednom kurzu?

Maximálně 15 účastníků. Obvyklá velikost skupiny je 10-12 účastníků.

Jsem jednotlivec nebo menší skupina, můžu se přihlásit?

Ano. Máme pro Vás vypsané otevřené kurzy, kde budete pracovat s lidmi z jiných firem a můžete tak rozšířit své profesní kontakty a vyměnit si know-how s profesionály z různých oborů.

Jsme větší skupina z jedné firmy. Můžete udělat kurz jenom pro nás?

Ano, často otevíráme soukromé kurzy přímo pro jednotlivé firmy. Kurz se může konat v prostorách PwC, u Vás ve firmě, nebo pokud chcete zapojit i kolegy z jiných zemí a omezit cestování, může se kurz uskutečnit online. 

V jakém jazyku a formě jsou kurzy k dispozici?

Všechny kurzy jsou k dispozici online i prezenčně, v češtině i angličtině. V případě Black Beltu jsou kurzy otevřeny pouze v angličtině, nicméně v případě soukromých kurzů je možné uskutečnit kurz i v češtině.

Jak probíhá online varianta kurzu?

Výhodou online kurzu je to, že jej lze absolvovat odkudkoliv a je možné zapojit kolegy i z jiných zemí bez nutnosti cestování. Online kurz není pouze přednáška, i během online kurzu většinu času pracujete týmu, zkoušíte si různé metody, zpracováváte případové studie nebo pod vedením lektora pracujete přímo na projektu.

Pokud preferujete prezenční kurz před online kurzem, tak je i tato možnost samozřejmě k dispozici.

Jak dlouho kurz trvá?

Kurz Yellow Belt má 2 školící dny, Green Belt pak 6 dní a Black Belt 10 dní. U otevřených prezenčních kurzů jsou školící dny vždy uspořádány v dvoudenních blocích (čtvrtek-pátek) s odstupem 2-3 týdnů. U online kurzu probíhá školení vždy jeden den v týdnu, například u Green Beltu každou středu po dobu šesti týdnů. V případě soukromých kurzů u Vás ve firmě se zcela přizpůsobíme Vašim časovým možnostem. 
 

Nejsou kurzy příliš zaměřené pro výrobu?

Nejsou. Ač některé výrobní principy zmiňujeme, 95 % účastníků kurzu přichází z nevýrobních oborů (sdílené služby, finance, IT, telekomunikace). 

Není v kurzu příliš statistiky?

Není. Naše Lean Six Sigma kurzy jsou zaměřeny vysoce prakticky. Předáváme Vám dovednosti a metody, které sami učíme naše konzultanty a které skutečně používáme na projektech u našich klientů. V Green Beltu je naším cílem naučit Vás rozumět datům a provést jejich základní analýzu v Excelu tak, abyste se na Vašich projektech uměli rozhodovat na základě dat. 

Jaké softwarové nástroje budeme používat?

Využíváme nástroje, které mají účastníci k dispozici, není nutné kupovat další licence softwaru. Pro mapování procesu mohou účastníci využít např. Visio, Lucidchart, Diagrams.net nebo Excel či Powerpoint. Pro datovou analýzu pak zejména Excel. Je možnost si vyzkoušet základní verze dalších nástrojů, např. Celonis pro process mining, nebo PowerAutomate, UIPath community edition a další.

Naučím se v kurzu práci s Minitabem?

S Minitabem v našich kurzech nepracujeme. Minitab je specializovaný software používaný zejména v oblasti kvality výroby. Licence pro jednoho uživatele stojí tisíce EUR a jeho využití v nevýrobní oblasti je velmi omezená. Naučíme Vás, jak všechny potřebné datové analýzy provést v Excelu. V Black Beltu si zájemci mohou vyzkoušet datovou analýzu i v Pythonu.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
9., 16., 23. & 30. 10. 2024
6. & 13. 11. 2024
11. 12. 2024
9:00–17:00
Yellow & Green Belt 49 ENG Online 37 900 Kč Přihlásit se
16., 17. & 18. 10. 2024
13., 14. & 15. 11. 2024
4. 12. 2024
9:00–17:00
Yellow & Green Belt 49 CZE PwC 37 900 Kč Přihlásit se
21.–22. 11. 2024
9:00–17:00
Yellow Belt 14 ENG Online 15 500 Kč Přihlásit se
9. & 10. 1. 2025
6. & 7. 2. 2025
6. & 7. 3. 2025
3., 4. a 24. 4. 2025
2. 5. 2025
9:00–17:00
Black Belt 70 ENG PwC/Online 54 900 Kč Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Mohlo by Vás zajímat

Playback of this video is not currently available

1:37

Inovace procesů

Playback of this video is not currently available

1:16

Automatizace a AI

Playback of this video is not currently available

1:15

Lean kultura

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu