CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

Komu je program určen

Program je vhodný pro začínající personalisty, zájemce o oblast HR a také pracovníky podpory HR, kteří chtějí rozvinout své schopnosti a dovednosti. Tato úroveň CIPD programu pomůže těm, kdo mají zájem podpořit svoji kariéru v HR získáním profesionální kvalifikace.


Obsah programu

Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HR Practice (CHRP) získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji klíčových schopností pro HR - budete pracovat efektivněji, s větší jistotou a vaše profesní kompetence získá na hodnotě. Program je veden v angličtině, zahrnuje 9 školicích dní ve formě face-to-face výuky i online webinářů. Během kurzu budete řešit případové studie, zpracovávat eseje, reporty nebo praktická cvičení se zpětnou vazbou. Po dokončení programu získáte CIPD certifikát.

HR Profesionál
 • Schopnosti, znalosti a chování vyžadované od efektivního personalisty, ať už generalisty nebo specialisty.
 • Jak včas a efektivně poskytovat HR služby, které vyhovují potřebám organizace.
 • Získání schopnosti posoudit vlastní potřeby rozvoje, sestavit si plán osobního rozvoje a cíleně ho plnit.
   
Principy fungování organizací a role HR
 • Účel organizace a jejího prostředí.
 • Struktura, kultura a úloha organizace.
 • Role HR v organizaci a jak mohou aktivity HR podporovat organizaci.
Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR
 • Jaká data shromažďovat na podporu HR postupů (přesnost dat), správa dat ve všech oblastech HR.
 • Evidence, správa a uchovávání HR dat (manuálně nebo elektronicky) a jejich právní dosah.
 • Interpretace a analýza HR informací a jasná a přesná prezentace zjištění potřebných pro rozhodování.
Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit
 • Faktory, které mohou ovlivnit podobu vzdělávacích a rozvojových aktivit.
 • Metody a nástroje pro podporu vzdělávacích a rozvojových aktivit, jejich použití, výhody a nevýhody.
 • Znalosti potřebné pro přípravu vzdělávacích a rozvojových aktivit.
   
Podpora zavádění změn v organizaci
 • Hlavní faktory, které je potřeba zvážit při zavádění změn v organizaci a jejich pochopení – interní a externí faktory.
 • Dopady změn na zaměstnance a funkce HR, analýza reakcí zaměstnanců na změny.
 • Různé způsoby řízení změn.
 
Získávání talentů
 • Nábor a plánování v oblasti lidských zdrojů, faktory ovlivňující plánování, nábor a výběr nových zaměstnanců.
 • Vhodné metody náboru a výběru zaměstnanců, přínos oslovování různorodé pracovní síly.
 • Popis pracovní náplně, inzerce pracovních pozic, předvýběr kandidátů, osobní nebo telefonický pohovor, nabídka práce a odmítnutí uchazeče.
 • Obvyklá praxe při zaškolování nových a udržování stávajících zaměstnanců.
   
 
Podpora osvědčených postupů při řízení výkonnosti a odměňování
 • Jak využít motivační teorie a jejich nástroje a jak mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské cíle.
 • Obvyklá praxe při hodnocení výkonů, role finančních a nefinančních benefitů, klíčové faktory při nastavování systému odměňování.
 • Jak správně vést hodnotící pohovor.
   

Termíny a detaily

Úvod - 90 minut ONLINE  
Modul 1: HR Profesionál, Principy fungování organizací a role HR  
Modul 2: Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR; Podpora zavádění změn v organizaci  
Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit  
Modul 3: Získávání talentů  
Modul 4: Podpora osvědčených postupů při řízení výkonnosti a odměňování  

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod. 
PwC, City Green CourtHvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 63 CPD bodů
 

Cena: 58 000 Kč + DPH

 

Cena programu zahrnuje výuku i veškeré studijní materiály.

Cena naopak nezahrnuje CIPD poplatky: Admission fee 40 GBP + Annual subscription fee 95 GBP v prvním roce studia a 95 GBP v druhém roce do udělení CIPD certifikátu.


Lektor

Vanda Šinková - fotografie

Vanda Šinková je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro tento region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu i řízení změn.
 

Kontakty

Aneta Štíchová

Aneta Štíchová

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 734 353 825

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze