Cyber Arena

Chcete zažít kybernetický útok na vlastní kůži?

Zapomeňte na nudná školení kybernetické bezpečnosti a nekonečné prezentace.
Cyber Arena Vám umožní praktický zážitek.
 

Co je Cyber Arena?


A Simulace rozvoje a provozu digitální služeb ve Vaší společnosti v kontextu probíhajících kybernetických útoků.

Simulace přizpůsobená Vaší infrastruktuře nabízí téměř realistickou zkušenost se správou digitální společnosti stejně jako s problémy vznikajícími v IT světě následkem kybernetických hrozeb využívajících bezpečnostní mezery. Můžete otestovat svoje emoce, reakce a nové nápady. Vše je dovoleno, nicméně každá akce má svoji reakci.


 

Co získáte?

  • Zcela unikátní jednodenní zkušenost a zážitek pro management Vaší společnosti. Moderní způsob vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Individuální přístup k problémům v různých částech Vaší společnosti – Vrcholový management, Management IT/bezpečnosti, IT provoz, atd.
  • Porovnání efektivity strategie a komunikace na základě reálného příkladu. Analýza kompletní simulace na základě Vámi zvoleném přístupu.
  • Formální vyhodnocení a poskytnutí podnětů ke změnám ve společnosti od PwC odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení podnikových procesů.
  • Mnoho příležitostí k zajímavým diskuzím a pozitivním emocím mezi technickými i netechnickými zástupci řízení Vaší společnosti. 

Jak hrát?

  1. Rozdělíte se do skupin na základě vašich rolí: Top management, IT/Bezpečnost, IT/Provoz, či Útočník. Společně stanovíme cíle a rozpočet. 
  2. Na společné obrazovce uvidíte, jak se společnosti daří. Všechna Vaše rozhodnutí činíte na personalizovaném řídícím panelu.
  3. Každá skupina řeší v simulaci také svoji každodenní agendu, kde dílčí rozhodnutí ovlivňuje celkový výsledek. 
  4. Strategie je na Vás. Můžete investovat do nových technologií, lidí a/nebo do kybernetické bezpečnosti. 
  5. Jak se společně vypořádáte s nástrahami kybernetických útoků? Jste připraveni si vyměnit role?

   Technické požadavky

Žádní IT specialisté nejsou potřeba. Workshop se může uskutečnit v reprezentativních prostorách PwC, ale i Vaší společnosti (jedinou podmínkou je přístup na internet). 

bude upřesněno

Další informace:   
půldenní / celodenní simulace
pro 8 - 16 osob
v českém i anglickém jazyce

                    Stůl pro 4 hráče: 34 900 CZK + DPH

Zažijte kybernetický útok na vlastní kůži!

Poskytněte nám prosím Vaše kontaktní údaje, abychom se s Vámi mohli co nejdříve spojit. Děkujeme.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Poskytnutím vaší e-mailové adresy potvrzujete, že jste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasíte se zpracováním údajů v souladu s těmito zásadami (včetně přenosu informací do zahraničí). V případě, že svoje rozhodnutí přehodnotíte, kontaktujte nás.

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze