Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Základní přehled světa financí

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 7 CPD bodů
 

Školení se zaměří na následující tematické okruhy: 

  • Finanční výkazy - druhy účetní závěrky, části účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (druhové/účelové členění), účetní pravidla a předpisy, účetní informační systém (hlavní kniha, účetní doklady), vliv ekonomických událostí, účetní závěrka, příprava a analýza účetní závěrky.
  • Podnikové finance - identifikace a řízení finančních rizik, likvidity, ekonomických/operačních rizik, řízení hotovosti, financování podniku.
  • Obchodní operace - výplata dividend, úvěry společníkům a společnostem ve skupině.
  • Daně – principy zdanění zisků společností a daně z přidané hodnoty.

 

Co si odnesete z kurzu?

  • Získáte orientaci ve finančních výkazech.
  • Pochopíte základy podnikových financí.
  • Seznámíte se s obchodními operacemi ve vztahu k vybraným osobám.
  • Budete mít základní informace o dani ze zisku právnických osob a dani z přidané hodnoty.

 

Cena: 5 900 Kč + DPH
 

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze