Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Budgeting & Controlling: komplexní plán na strategické, taktické a operativní úrovni

bude upřesněno | 9:00–17:00 hod.
PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
angličtina | získáte 14 CPD bodů
 

Dvoudenní seminář je zaměřen na prohloubení znalostí, dovedností i odborného úsudku při výběru a aplikaci účetních metod pro strategické řízení v různých oblastech podnikání. Dále se věnuje hodnocení výkonnosti organizace a strategickému rozvoji, aplikaci účetních technik při zpracování kvantitativních či kvalitativních informací pro plánování, rozhodování, hodnocení a kontrolu výkonu podniku.


Hlavní témata kurzu: 

 • Úloha strategického plánování na podnikové i obchodní úrovni;
 • Racionální model strategického plánování, včetně širokého spektra kvalitativních modelů;
 • Pojmy hodnoty a ceny. Definice a příklady, včetně tradičních a moderních technik kalkulace (okrajová, absorpční, založená na aktivitě);
 • Koncept rozpočtování ve strategickém procesu;
 • Výzvy vyplývající z uplatňování tradičních rozpočtových modelů a jejich překonání;
 • Typy rozpočtů;
 • Úloha kritických faktorů úspěchu a KPI ve strategickém plánování a řízení výkonnosti a měření;
 • Co je řízení výkonu a rozdíl v měření výkonu;
 • Role a použitelnost finančních a nefinančních ukazatelů KPI;
 • Rozdíly, odchylky. Role základních a pokročilých odchylek;
 • Kaizen metoda: pohled na alternativní filozofii výkonnosti podniku;
 • Převodní ceny: komplexní plán pro rozhodování.


Cena: 10 900 Kč + DPH

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze