PwC COVID-19 Recovery Toolbox

Český byznys se pomalu rozjíždí, ale vrátit se z home office k obnově nestačí. Identifikovali jsme 10 klíčových oblastí, kterým je potřeba se věnovat, aby byly dopady krize na vaše podnikání co nejmenší.

Cash-flow a pracovní kapitál


Nastavíme s vámi řízení peněžních toků, pomůžeme vám identifikovat opatření ke zlepšení likvidity a podpoříme vaši krizovou komunikaci jak dovnitř společnosti, tak vůči externím klientům.

Chci vědět víc

Petr Smutný,
partner, expert na oblast restrukturalizací

Treasury a řízení FX


Vydefinujeme a vyčíslíme okamžité měnové riziko vaší firmy včetně jeho dopadů a scénářů vývoje. Navrhneme vám řešení pro jeho okamžitou eliminaci a připravíme pro vás dlouhodobou strategii jeho řízení.

Chci vědět víc

Olga Cilečková,
partner, naše expertka na řízení finančních a měnových rizik

Pracovní právo a smluvní vztahy


Zrevidujeme vaše opatření, pracovněprávní dokumentaci včetně souvisejících interních procesů a navrhneme, jak reagovat na nečekané situace. Poskytneme vám právní pomoc při řešení zasažených smluvních vztahů, s interními záležitostmi společností a při elektronickém právním jednání.

Chci vědět víc

Radek Buršík,
partner, náš expert na pracovní a smluvní právo

Dokumetace nároků a příprava sporů


Pomůžeme vám s přípravou nároku na kompenzaci škod nebo na jinou ekonomickou podporu plynoucí z důsledků pandemie COVID-19. Poradíme vám také s posouzením žádosti o kompenzaci škod vůči vaší společnosti.

Chci vědět víc

Sirshar Qureshi,
partner, náš expert na oblast forenzních služeb

Pomoc od státu


Prověříme a zhodnotíme příležitosti pro využití veškerých možných daňových úlev a dalších forem veřejné podpory ve vaší společnosti v důsledku COVID-19. Připravíme pro vás potřebné žádosti a využijeme naše znalosti daňového a obchodního prostředí ve váš prospěch.

Chci vědět víc

Tomáš Hunal,
partner, náš expert na oblast daní

Strategie v krizi a řízení dodavatelů


Zhodnotíme dopad COVID-19 na vaši společnost a odvětví a vytvoříme 3 nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje sektoru a vaší firmy včetně analýzy krátko- a střednědobého dopadu na ekonomické aktivity ve vašem odvětví. Rozpracujeme pro vás také možná řešení k jednotlivým scénářům.

Chci vědět víc

Jan Hadrava,
director, náš expert na oblast strategie, fúze a akvizice

Zajištění financování


Zhodnotíme a zanalyzujeme dopad COVID-19 na solventnost vaší firmy a financování nových projektů. Odhadneme vliv možného odkladu splátek jistiny na peněžní toky vaší společnosti v průběhu ochranné lhůty a po ní.

Chci vědět víc

Jan Brázda,
partner, náš expert na investiční projekty a infrastrukturu

Kybernetická bezpečnost


Pomůžeme vám lépe se připravit na budoucí krizové scénáře a možná kybernetická rizika, která s sebou ponese akcelerace digitálních technologií po COVID-19. Pomůžeme vám posílit odolnost vůči kybernetickým incidentům tak, aby dopady na váš byznys byly co nejmenší.

Chci vědět víc

Petr Špiřík,
director, náš expert na kybernetickou bezpečnost

HR poradenství


Pomůžeme vám s přípravou a adaptací organizace na nové podmínky pracovního prostředí v době po COVID-19. Od efektivního monitoringu a využití dat v HR k řízení pracovní síly, přes digitální upskilling zaměstnanců až po nastavení organizačního modelu a uchopení firemní kultury.

Chci vědět víc

Andrea Palánová,
senior manager, naše expertka na HR poradenství

CFO agenda


Zhodnotíme dopad COVID-19 na finanční oddělení, pomůžeme vám s transformací oddělení financí, účetnictví a reportingu a připravíme spolu s vámi plán pro úspěšnou automatizaci a digitalizaci finanční funkce.

Chci vědět víc

Olga Řehořková,
director, naše expertka na CFO agendu

Zmírněte následky krize. Začněte tím, že nám o sobě dáte vědět

Poskytnutím vaší e-mailové adresy potvrzujete, že jste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasíte se zpracováním údajů v souladu s těmito zásadami (včetně přenosu informací do zahraničí). V případě, že svoje rozhodnutí přehodnotíte, kontaktujte nás.

Pomůžeme vám za 2 dny, během kterých vás připravíme na to, co vás čeká teď, za měsíc, za čtvrt roku, za rok. Zvýšíte svoje šance z této krize vyjít silnější.

Sledujte naše bezplatné webináře a zůstaňte v obraze

PwC Webinář - Převodní ceny pod rouškou

středa 27. května 2020, 10.00

Témata: 
Odborníci z oddělení převodních cen z PwC Česká republika se podělí o své zkušenosti, informace a praktické tipy. Budeme se věnovat nejen poslednímu vývoji v oblasti převodních cen, ale také dopadům COVID-19 na převodní ceny.

Speciální host:
Ing. Vítězslav Kapoun, vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování – přímé daně Generálního finančního ředitelství.

Registrace

Uskutečněné webináře

22. 5. 2020 Webinář:
Návrat do reality - Žhavá témata pojišťoven po COVID-19
   
6. 5. 2020 Webinář:
Back to work
Záznam  
29. 4. 2020 Webinář:
PwC CFO Community - Účtování vládních podpor a dotací v CZ GAAP a IFRS
Záznam  
23. 4. 2020 Webinář:
PwC CFO Community - CFO agenda v krizi a konkrétní zkušenosti finančních ředitelů
Záznam  
21. 4. 2020 Webinář:
PwC CFO Community - Elektronické právní jednání
Záznam  
16. 4. 2020 Webinář:
Dopady COVID-19 do účetních závěrek a reportovacích balíčků
Záznam  
14. 4. 2020 Webinář:
Jak připravit rozpočet a náklady na různé varianty vývoje
Záznam  
9. 4. 2020 Webinář:
Jak ochránit data, pohledávky a závazky
Záznam  
6. 4. 2020 Webinář:
Jak se bránit volatilitě koruny a tržním rizikům
Záznam  
2. 4. 2020 Webinář:
Jak se orientovat v daňových úlevách, pracovním právu a pomoci od státu
Záznam

Jak na řešení krize COVID-19

Okamžitá: ZÁCHRANA

Klíčové kroky

 • Vytvoření strukturované reakce na krizi s danými workstreamy, jasnými povinnostmi a odpovědnostmi.
 • Vytvoření pravděpodobných a nejhorších možných scénářů společně s jejich potenciálními dopady a následné krizové plánování.

View more

Krátkodobá: MOBILIZACE

Klíčové kroky

 • Zdraví zaměstnanců i klientů je nejdůležitější. Je třeba urychleně učinit nejzákladnější rozhodnutí chránící životy a zdraví.
 • Krizový štáb: S hloubkou řešení praktických výzev poroste komplexita, ale urgence zůstává. Ustavení krizového štábu s pravomocemi nad běžným chodem firmy je dobrým řešením.
 • Pracovní síla / mobilita: Zvažte, u kterých zaměstnanců je možná vzdálená práce, včetně HW a SW vybavení a nároků na vaši firemní IT infrastrukturu.
 • Finanční reporty / otevřenost: Pravidelně sledujte vaše okamžité finanční KPIs a otevřeně komunikujte s vašimi mateřskými firmami, bankami, zaměstnanci i dodavateli.

View more

Střednědobá: STABILIZACE

Klíčové kroky

 • Dodavatelský řetězec: Modelujte problémy ve vašem dodavatelském řetězci - nejen logistické, ale i finanční problémy vašich dodavatelů mohou mít na váš business silný dopad.
 • Provozní dopad: Zejména je nutné zajistit potřebné pracovní síly pro udržení vašeho provozu; odběratelé i dodavatelé mohou být aktuálně nestabilní.
 • Řízení likvidity: Pečlivé řízení firemní likvidity je nyní otázkou přežití, připravte si i různé scénáře vývoje a předjednejte si s bankami případné možnosti poskytnutí potřebné krátkodobé likvidity.
 • Využití veřejné podpory: Prověřte všechny možnosti veřejné podpory a posuďte, jak vám mohou pomoci - ať už jde o bezúročné půjčky od státu či náhradu škod.

View more

Dlouhodobá: STRATEGIE

Klíčové kroky

 • M&A: Zvažte možnosti konsolidace ve vašem odvětví či naopak divestic vašich neklíčových aktivit.
 • Strategie: V průběhu každé krize jsou velké příležitosti ke strategickým krokům, např. penetraci nových trhů či konsolidačním aktivitám.
 • Provozní transformace: Je třeba se přizpůsobit nejen dočasným, ale i případným trvalým změnám v byznysu (dodavatelské vztahy, nová zákonná opatření atd.).
 • Spory + pohledávky: V rámci karanténních opatření či následných období může dojít k mnoha porušením smluv; řešte situace urychleně, otevřeně a neváhejte využít odborných služeb.

View more

Oblasti, kterými se musí společnosti zabývat v průběhu krize


Pracovní síla

Zhodnocení potenciálních dopadů a rozpracování možností podpory, přesunu nebo evakuace za využití dat o lokaci a profilu zaměstnanců a nových druhů aktuálních dat

Úprava personální politiky v souladu s lokální regulací (např. nárok na plat během karantény)


Komunikační strategie

Tvorba plánu akutní komunikace a volba nejlepší komunikační strategie pro tvorbu a udržení důvěry a reputace klíčových zainteresovaných stran

Přizpůsobení komunikačních materiálů (např. emaily, FAQ, intranet) současné situaci


Zákazníci a tržby

Zhodnocení prodejní strategie s cílem adaptovat se na měnící se chování zákazníků a konkurenční prostředí

Prioritizace ochrany vztahů se zákazníky a obchodních zájmů

Modelování změny chování zákazníků


Provoz a dodavatelský řetězec

Posouzení operačních rizik, zvážení a plánování dopadu možného narušení fungování jednotlivých částí podniku

Porozumění dopadu COVID-19 na dodavatelský řetězec v obou směrech a to včetně všech třetích stran


Data a kybernetická bezpečnost

Identifikace datových potřeb a tvorba procesů sběru, zpracování a analýzy dat

Modelování dopadu různých scénářů na průmysl i na firmu a její výsledky, zátěžové testování

Zajištění odolnosti organizace proti kybernetickým rizikům coby nutnosti pro překonání krize


Funkce centrály

IT, právo a pojištění: posouzení existujících pojistných krytí, smluvních doložek a vyšší moci, revize IT infrastruktury a její odolnosti

Finance a daně: financování, restrukturalizace a cash flow

Vztahy s investory: zveřejňování informací


Naši odborníci na krizové řízení

Petr Smutný

partner, Podnikové poradenství, PwC Česká republika

+420 602 648 602

E-mail

Sirshar Qureshi

partner, Forenzní služby, Czech Republic, PwC Česká republika

+420 602 348 926

E-mail

Kateřina Halásek Dosedělová

Forenzní služby, PwC Česká republika

+420 724 369 351

E-mail

Radim Škarpa

Business Recovery Services, PwC Česká republika

+420 777 315 455

E-mail

Michal Wojnar

Information Security Management, Cyber & Privacy, PwC Česká republika

+420 724 726 166

E-mail

Jan Hadrava

Fúze a akvizice a Strategie, PwC Česká republika

+420 724 373 655

E-mail

Naši odborníci na jednotlivá odvětví

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

+420 602 648 065

E-mail

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

+420 731 635 035

E-mail

David Borkovec

Vedoucí partner, Daňové a právní služby , PwC Česká republika

+420 724 369 345

E-mail

Miroslav Bratrych

vedoucí partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

+420 603 251 730

E-mail

Olga Cilečková

partner, Treasury & Účetní poradenství, PwC Akademie, PwC Česká republika

+420 724 593 568

E-mail

Jiří Zouhar

vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

+420 724 061 820

E-mail

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

+420 724 061 817

E-mail

Petr Ložek

vedoucí partner, Technology Consulting, PwC Česká republika

+420 724 258 609

E-mail

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

+420 603 280 371

E-mail