Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Česká CEO Survey 2021

Jak COVID-19 změnil byznys: Mýty a realita

Oživení už je na dohled

Často se nám v uplynulých 11 ročnících stávalo, že jsme při interpretaci dat CEO Survey obtížně hledali hlavní motiv, který názory českých generálních ředitelů na vývoj byznysu spojuje. Letos jsme tento problém řešit nemuseli.
Svět, včetně byznysu, byl globální pandemií bezprecedentně vytržen ze svého rytmu a směru, což je přesně moment, kdy je nutné co nejlépe analyzovat, jak vlastně nová situace vypadá a jakou můžeme očekávat blízkou budoucnost. Podobně tuto potřebu vnímají i generální ředitelé, tedy respondenti CEO Survey. Svědčí o tom, že se jich do letošního 12. ročníku české edice zapojilo rekordních 260.
Velká většina z nich už před sebou vidí oživení a návrat na předkrizové hodnoty. Někteří dokonce letos, největší část až příští rok. Pravděpodobně nás tak potká v brzké době souběh, který u předchozí krize nepamatujeme: zatímco mnohé firmy budou těžit z rozmachu ekonomiky a odložené poptávky, na nemalou část zároveň dopadne naplno tíha krizového roku a budou čelit hrozbě krachu. 

A jak že COVID-19 změní denní podobu a fungování byznysu do budoucna?
Určitě výrazně akceleroval digitalizaci byznysu, to je z čísel víc než jasné. Generální ředitelé také souhlasí s tím, že se nejspíš i po odeznění pandemie budou v kancelářích potkávat méně než dříve nebo že místo služebních cest budou i nadále častěji zasedat před webkameru.
Co naopak, oproti některým původním předpokladům, krize nepřinesla, je “vyřešení” přehřátého trhu práce. I přesto, že v nejzasaženějších oborech se propouštělo a spousta podnikatelů v podstatě přišla o živnost, nabírání nových kvalifikovaných zaměstnanců tam, kde jsou právě potřeba, se nezjednodušilo. Nadále zůstává jednou z největších výzev blízké budoucnosti.
To jsou ale jen některé z poznatků, na následujících stránkách se dozvíte mnohem víc. Věřím, že Vám přinesou zajímavé a inspirativní čtení.

S úctou

Jiří Moser
Řídící partner, PwC Česká republika

Témata 12. CEO Survey

Byl rok 2020 nejtěžším rokem Vaší kariéry?

Jaký očekáváte vývoj české ekonomiky v následujících obdobích?

Očekávání růstu výnosů českých CEOs a reálný vývoj HDP Česka

cileckova

Jiří Zouhar
Partner, PwC Česká republika

Čeští ředitelé jsou ve srovnání s německými nebo globálními podstatně méně optimističtí ohledně růstu světové ekonomiky. Velmi zajímavé jsou ale dvě oblasti, na které respondenti české CEO Survey v současnosti sázejí mnohem více než v roce minulém. Jedná se o vývoj nového produktu nebo služeb a růst na domácím trhu. Šéfové českých firem tím říkají, že si uvědomují nutnost vlastní transformace a přizpůsobení v reakci na rychle se měnící prostředí a podmínky na trhu a snaha získat konkurenční výhodu v tzv. jiné budoucnosti, která se před námi velmi rychle utváří. To je pro nás všechny velmi dobrá zpráva.

Jak pandemie COVID-19 změnila Váš byznys?
 

Ve kterých oblastech plánujete omezit Vaše dlouhodobé investice v návaznosti na COVID-19?

smutny

Petr Smutný
Partner, PwC Česká republika

Vládní moratorium na podávání insolvenčních návrhů na čas sejmula z firem tlak a tím také snížila počet insolvencí, který je v současnosti výrazně pod normální hodnotou. Dá se ale očekávat, že krátce po uvolnění současných opatření přijde vlna krachů a restrukturalizací firem, které už nyní technicky insolventní jsou. Budeme tedy pravděpodobně svědky situace, kterou z minulé krize nepamatujeme. Většina firem bude těžit z oživení, ale zároveň podstatná část společností se bude snažit odvrátit svůj krach.

Jak se v důsledku pandemie COVID-19 změnila Vaše společnost?

kuca

Petr Ložek
Partner, PwC Česká republika

Výsledky průzkumu prakticky ukazují to, co jsme očekávali. COVID-19 mimo svých negativních důsledků přinesl i jeden pozitivní, a to že se stal největším akcelerátorem digitalizace společností. Stejně tak řadu společností donutil se přesvědčit, že home-office je přijatelnou formou práce. Současně nám ale studie ukazuje, že společnosti mají pochybnosti o plnohodnotné efektivitě tohoto způsobu práce a že hledání optimálního poměru home-officu je stále ještě před námi.

Které aktivity podnikla Vaše společnost za účelem snížení uhlíkové stopy?

Máte ve Vaší společnosti nastavený nefinanční reporting?

zouhar

Jan Brázda
Partner, PwC Česká republika

Téma environmentální a sociální udržitelnosti (ESG) je mezi českými firmami na vzestupu. Ať už se jedná o ESG strategii, nefinanční reporting nebo konkrétní aplikace ve formě například komunitní energetiky či nízkoemisní dopravy. Narozdíl od západní Evropy, kde je často trend tažen poptávkou od zákazníků či business partnerů, je u nás spíše motivací regulace, tlak zahraničních mateřských společností nebo podmínky aktuálních evropských dotací.


CEO Survey v médiích

Témata probíraná v CEO Survey mají každý rok výraznou odezvu v médiích a zesilují tedy hlas respondentů - generálních ředitelů českých firem - ve společenské diskuzi. Neplatí to jen o výsledcích hlavní části průzkumu, ale i o dílčích zjištěních, která reflektují aktuální témata. V roce 2021 o CEO Survey napsali například:

O CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos publikovala 24. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikla podvanácté. Sběr dat probíhal v březnu 2021 a do průzkumu se zapojilo rekordních 260 generálních ředitelů českých firem. Globálního CEO Survey se letos zúčastnilo 5 050 ředitelek a ředitelů z celého světa.

CEO Survey v předchozích letech

Kontakty

Aleš Černý

Aleš Černý

PR Manager, PwC Česká republika

Tel: +420 602 172 816

Zůstaňte s námi v kontaktu