Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2019

Lídři české ekonomiky se krize nebojí, tři čtvrtiny letos předpokládají růst jejich firem

Vývoj české ekonomiky

Pro tento rok očekává 45 % českých generálních ředitelů procent ekonomický růst a 7 % dokonce výrazný růst. Stabilní vývoj české ekonomiky předpokládá 31 % oslovených účastníků, 16 % respondentů očekává mírný pokles tempa růstu, výrazný pokles pouze 1 % dotázaných. V horizontu tří let je již predikce méně optimistická – výrazný pokles predikuje 15 % ředitelů a více než třetina (38 %) očekává mírný pokles.

V porovnání se světovým průzkumem názoru generálních ředitelů jsou čeští lídři v očekávání vývoje světové ekonomiky optimističtější. V pozitivní nebo stabilní vývoj ekonomiky věří letos globálně 70 % CEOs, zatímco u českých lídrů tento ukazatel dosahuje 85 %.

Vývoj české ekonomiky - graf
75 % CEOs očekává, že v roce 2019 jejich firma poroste

Technologie a digitalizace - graf
50 % CEOs uvádí, že prvotním motivem pro digitalizaci je úspora nákladů

Technologie a digitalizace

Digitalizaci a technologické inovace vnímají čeští generální ředitelé zatím především z pohledu úspory nákladů. To je stále nejsilnější faktor pro zavádění nových technologií. Zároveň je však patrné, že význam úspor oproti minulosti klesá. Pro budoucí projekty naopak posiluje faktor „zvýšení výnosů“. Vyšší zájem projevují generální ředitelé také o robotizaci a automatizaci, které mohou pomoci vyřešit problém nedostatku zaměstnanců na pracovním trhu.

Za nejvýznamnější technologii pro jejich podnikání považuje největší část generálních ředitelů cloud (21 %). Dalšími atraktivními technologiemi jsou RPA (Robotic Process Automation) a Industry 4.0 (16 %). Z hlediska budoucího vývoje je nejvíce atraktivní RPA, kterou označilo 51 % ředitelů jako nejvýznamnější pro následujících 3-5 let. Se zaváděním RPA však firmy příliš nespěchají, do 1 roku uvažuje o jejím zavedení pouze 5 %.


Lidé vs. roboti

Více než polovina tuzemských generálních ředitelů oslovených v průzkumu považuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců za největší hrozbu dalšího růstu pro svou firmu. 25 % z nich uvádí, že do konce roku počítá se zvyšováním nákladů na mzdy a benefity.

Generální ředitelé stále plánují nabírat nové zaměstnance, ani pro tento rok se výrazné zpomalení neočekává. Změna je pouze v tempu – růst počtu zaměstnanců v roce 2019 firmy plánují v konzervativním intervalu 5-8 %, daleko méně se počítá s růstem nad 8 %. Více než třetina firem neplánuje žádnou změnu v počtu zaměstnanců, což se neliší od loňského roku.

Lidé vs. roboti - graf
54 % CEOs plánuje v roce 2019 nabírat další zaměstnance

Inovativní stát - graf
76 % CEOs vidí jako prioritu digitální propojení jednotlivých úřadů

Inovativní stát

Průzkum PwC ukazuje, že čeští generální ředitelé vnímají digitalizaci veřejné správy jako zásadní podmínku pro další rozvoj ekonomiky. Za důležitý považují každý bod agendy digitální veřejné správy a polovina témat dokonce dostala hodnocení „velmi důležité“. Vypovídá to o neustálém očekávání a naléhavosti, s jakou by lídři českého byznysu tyto změny přivítali.

Nejvyšší prioritu má podle průzkumu propojení jednotlivých úřadů (76 %), druhým nejpalčivějším problémem je dostupnost všech služeb státu na jednom místě (71 %) a třetí v pořadí je zajištění bezpečnosti pro jednotný digitální trh (60 %).

O průzkumu

Jubilejního 10. ročníku průzkumu poradenské společnosti PwC mezi českými generálními řediteli se zúčastnilo 129 respondentů. Průzkum byl proveden v listopadu a prosinci 2018. Sběr dat probíhal prostřednictvím elektronických a tištěných dotazníků.

V průběhu 10 let realizace průzkumu se zapojilo 1 106 generálních ředitelů, kteří odevzdali 28 391 odpovědí.

Archiv průzkumů z minulých let:

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Marek Mráz

Marek Mráz

Marketing a komunikace, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 494

Zůstaňte s námi v kontaktu