Lidé

Nedostatek zaměstnanců, problémy s angažovaností, nahrazování pracovní síly roboty. To jsou výhledy pro následující měsíce a roky v oblasti lidských zdrojů. Jaké kroky budou generální ředitelé činit, aby úspěšně čelili výše uvedeným výzvám?

Dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců je strašákem byznysu

V letošním roce vyjádřilo starost o dostatek kvalifikovaných zaměstnanců téměř 90 % dotázaných ředitelů. Vzhledem k demografickému vývoji – především poklesu absolventů vysokých škol a nárůstu pracovníků 55 + lze očekávat, že dostupnost kvalifikovaných lidí nedá generálním ředitelům spát ani v příštích letech.


Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců


„K řešení tohoto problému bude třeba zaujmout inovativní přístup s využitím robotiky, ve kterém HR strategie bude vhodně kombinovat nejen prvky moderního náboru, ale i age managementu, cíleného odměňování a optimálního mixu benefitů zaměřených na potřeby jednotlivých skupin pracovníků.“

Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a organizace, PwC ČR

Obavy z neangažovanosti vlastních lidí narůstají

Angažovanost zaměstnanců v rámci společnosti snižuje fluktuaci, pomáhá firmě k vyšší efektivitě a dokonce i v náboru nových zaměstnanců. To by v době, kdy je na trhu práce nedostatek lidí, neměly brát společnosti na lehkou váhu. Vyššího zapojení svých zaměstnanců dosahují společnosti, které měří index angažovanosti, pracují na jeho zvyšování, průběžně od pracovníků získávají zpětnou vazbu a následně zavádějí odpovídající opatření.


Angažovanost vlastních zaměstnanců


 

68 % společností plánuje v následujících letech nabírat nové zaměstnance

Firmy stále řeší nedostatek zaměstnanců. Přesto výkyvy v jejich počtu by v následujících letech neměly být nijak extrémní. Je však potřeba počítat s tím, že se struktura pracovního trhu bude měnit. Mnoho pozic zanikne a přijdou na scénu nové.


Změny v počtu zaměstnanců


„Budou vyžadovány nové znalosti a dovednosti. Na významu začnou nabírat pozice jako je dron operátor, happiness manažer, specialisté na big data, cloudové služby či virální marketing.“

Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a organizace, PwC ČR

Pouze pro 15 % společností je lidský faktor v dlouhodobém horizontu zcela nenahraditelný

Nastupuje doba, pro kterou bude klíčové zavádění nových technologií, automatizace, robotizace i umělé inteligence. Průmysl 4.0 bude znamenat změny ve fungování firem i pracovního trhu. Nová éra bude vyžadovat nové znalosti, dovednosti a bude ve znamení přesunu lidí na nové pozice, spojené mimo jiné s obsluhou robotů, dronů a jejich údržbou.


Nahrazení pracovní síly roboty/technologiemi v dlouhodobém horizontu

Naprostá většina generálních ředitelů změnila vlivem nedostatku zaměstnanců přístup k řízení svých společností

Náklady firem na mzdy a benefity budou dále narůstat. Kromě obecného navyšování mezd je trendem také snižování poměru variabilní složky mzdy ke složce fixní. Mezi nově populární benefity patří například zdravotní bonusy či sociální benefity (jako je zajištění na stáří nebo péče o dítě). Zaměstnavatelé také stále častěji řeší spokojenost vlastních zaměstnanců, jejich rozvoj a vzdělávání.


Změny způsobené nedostatkem lidí


„Narůstá podíl nefinančních benefitů jako jsou flexibilní pracovní úvazky nebo práce z domova. Kromě výše mzdy a nabídky benefitů hlavní roli v rozhodování uchazečů o práci hraje pracovní prostředí, tým, zajímavá práce nebo možnost profesního rozvoje.“

Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a organizace, PwC ČR

Téměř 60 % zaměstnavatelů zvyšuje investice do aktivit spojených s tzv. employer brandingem

Generální ředitelé si uvědomují, že je v sílícím konkurenčním boji o kvalifikované zaměstnance potřeba zaujmout. Je nutné znát očekávání a potřeby, které se u jednotlivých uchazečů liší. Jiné jsou u analytiků, jiné u pracovníků výroby, jiné u generace 50 + nebo rodičů malých dětí. Specifickou skupinou jsou pak dnešní mladí lidé – tzv. Mileniálové, které zajímá především firemní kultura a pracovní prostředí, možnost růstu či práce odkudkoliv nebo hodnocení dle výkonu s efektivní zpětnou vazbou.


Investice do employer brandingu


 

Datová analýza nabývá při řízení lidských zdrojů na významu

Většina firem již využívá při řízení lidských zdrojů datové analýzy. Dalších 21 % společností ji plánuje v nejbližších letech zavést.


Využití datové analýzy při řízení lidských zdrojů


 

Kontakty

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 048

Tereza Pavézková

Public Relations, PwC Česká republika

Tel: +420 774 085 080

Buďte s námi v obraze