Data & Automation

Optimalizujte své datové prostředky. Proveďte rychlejší a lepší rozhodnutí. Pracujte.

Náš Data & Automation tým pomáhá klientům efektivně využívat stávající data díky možnostem vysokého stupně automatizace. Dosahujeme tak toho, že lepší výkon umožňuje přesun omezených lidských zdrojů do oblastí s vyšší přidanou hodnotou.

{{filterContent.facetedTitle}}

Služby

Business Intelligence and Dashboarding

Co děláme?

 • Rozvíjíme nástroje Business Intelligence pro posílení rozhodovacího procesu.
 • Definujeme přidanou hodnotu KPI, která vám pomůže posunout vám podnikání vpřed.
 • Poskytujeme poradenství v oblasti reportování managementu (včetně implementace nástrojů BI od A do Z).

Náš přínos

 • Odhalte tajemství skrytá ve vašich datech a najděte jejich potenciál pro další rozvoj.
 • Získejte důvěru ve vaše data a současně v to, že používáte příslušná data s odpovídající kvalitou.
 • Optimalizujte a zefektivňujte proces podávání zpráv pomocí nových datových statistik.
 • Pochopte důležitost údajů a jak relevantní a včasné podávání zpráv odpovídá rozsáhlým organizačním cílům.
 • Využívejte hosting / spravované služby tak, abyste nemuseli řešit náklady na infrastrukturu.
 • Využijte naše odborné znalosti v oboru a nechte nás, abychom posoudili procesy, které generují a transformují data.
 • Připojte více systémů dohromady získáte větší viditelnost a zbavíte se zbytečných reportů/analýz založených na excelence.
 • Zvyšte důvěru v kvalitu a integritu svých dat.
 • Chybná data vedou ke špatným rozhodnutím a nepřesné údaje mohou vést ke ztrátě příjmů nebo zisků, zvýšenému pracovnímu kapitálu.
 • Zpožděný přístup k aktuálním informacím může vést k špatnému rozhodování nebo k neschopnosti uspokojit regulační/dodavatelské/zákaznické potřeby.

View more

Process Intelligence

Co děláme?

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zlepšit své šance na úspěch, je řešení zásadních příčin problémů obchodních procesů, například nedostatečné kapacity, úniku příjmů, nestandardních procesů, chyb uživatelů, poruch kontroly a nekomplikovaných činností. Využíváme nejmodernější technologii PwC Process Intelligence pro řešení těchto výzev.


Náš přínos

 • Pochopte a optimalizujte své skutečné podnikové procesy a tím ovlivněte rozhodování a snižování nákladů. Také získáte holistický obraz toho, jak funguje obchodní proces v každé fázi životního cyklu a podrobné informace o činnosti každého zúčastněného uživatele.
 • Dostaňte se před konkurenci díky analýze plného vzorku obyvatel a zefektivněte vaše procesy.
 • Snižte riziko reputace strukturováním operací.
 • Chybné procesy vedou k špatným údajům, špatným rozhodnutím vedení, ztrátám příjmů/zisků, zvýšeným nákladům a škodám na pověsti. Pomocí technik PwC Process Intelligence vám můžeme snadno pomoci při řešení těchto problémů.
 • S vyladěnými procesy je snadnější mít aktuální informace a strávíte méně času reagováním na problémy a potřeby.

View more

Data Intelligence

Co děláme?

 • Pomocí technik založených na datech a robusních technologií a pomocí našich odborníků na data optimalizujeme způsob, jakým vaše podnikání funguje, a najdeme nejrůznější skryté poznatky, které povedou k posílení vašeho podnikání.
 • Posuzujeme integrity dat a příležitostí pro optimalizaci procesů.
 • Řídíme a hodnotíme rizikové a regulační prostředí ve všech kritických oblastech.
 • Práce s daty vyžaduje velmi specifickou množinu dovedností, kterou lze získat prostřednictvím našeho programu školení klientů nebo společného projektu.
 • Porovnáváme výnosové transakce s GL a Sub Ledger, jež poskytují důkazy o příjmech FSLI, které se týkají úplnosti, přesnosti a odpojení.
 • Přepočítáváme úrokové výnosy z úvěrů a spořicích produktů na rok a jejich sladění s finančními výkazy.

Náš přínos

 • Účelem analýzy dat je získat užitečné informace, které přinášejí hodnotu vaší firmě a pomáhají reagovat na každodenní výzvy.
 • Použití kvalitních dat a robustní analýzy umožňuje propojit data, systémy a procesy a pochopit okamžiky, kdy je co důležité, když skutečné chování skutečně ovlivňuje vaši firmu. Tak vytváříme konkurenční výhodu díky jedinečné kombinaci schopností obchodních, auditorských a datových analýz. Kombinací získaných zkušeností a úzké spolupráce s ostatními týmy poskytujeme hodnotné výsledky a koncový servis.
 • Oprava nebo doplnění a upřesnění algoritmů, které zpracovávají vaše systémy.
 • Odhalování tajemství skrytých v datech, které budou řídit vaše podnikání vpřed.
 • Validace komplexního procesu migrace dat.
 • Lepší pochopení dostupných dat a zkrácení doby čekání na data.
 • Potvrzení správnosti složitých algoritmů.
 • Ověření úplnosti a integrity datových sad.
 • Vývoj metod výpočtu a validace.
 • Pravidelná prevence podvodných transakcí.

View more

Robotics Process Automation

Co děláme?

 • Vedeme klienty cestou RPA od analýzy klientských procesů až po konečné zavedení a údržbu.
 • Implementujeme nejen řešení RPA, ale i komplexní řešení problémů s klienty, abychom uspokojili naše klienty, jejich zaměstnance a zejména jejich zákazníky.


Náš přínos

 • Hledáte další kapacity? Zvýšíme vaši kapacitu pomocí automatizace rutinních, opakujících se úkolů.
 • Zkrátíme čas nezbytný pro provedení vašich úkolů a zároveň prodloužíme virtuální pracovní dobu až na 24 hodin denně.
 • Spolu s implementací RPA získáte také standardizované procesy.
 • Zvýšíme kvalitu vašich výstupů.

View more

Solution Development

Co děláme?

 • Navrhujeme a vyvíjíme software na míru, který vám pomůže při jakémkoli složitém úkolu.
 • Nabízíme vám rovněž již vyvinuté a vyzkoušené řešení, které, budete-li si přát, přizpůsobíme vašim potřebám.

Náš přínos

 • Připravíme tailorované aplikace a odstraníme tak závislost na starších výpočtech založených na programu Excel.
 • Pomůžeme vyhovět nejnovějším požadavkům na předpisy a účetní standardy.
 • Jsme flexibilní k potřebám klientů, pokud se jedná o řešení a technologii, kterou lze včas dodat.
 • Nabízíme kombinovaná řešení s jinými Technologiemi.

View more

Smart Cities

Co děláme?

 • Strategie Smart City – Hodnotí současný stav města, definuje krátkodobé a dlouhodobé cíle a navrhuje kroky prostřednictvím akčního plánu k dosažení těchto cílů.
 • Řízení městských dat – Důležitou součástí plánu je sestavení kompletního seznamu datových sad, které by mohly být součástí inteligentní datové platformy pro města.
 • Implementace datové platformy – Pomáháme navrhnout a nasadit datovou platformu Smart City, kde ji mohou dále rozvíjet externí dodavatelé nebo samotné město. Platforma by měla být schopna integrovat stávající data města s daty ze senzorů v reálném čase.


Náš přínos

 • Mapování a analýza všech aktuálních datových sad a definování jejich vlastníka a pravidel pro přístup.
 • Poskytování nástrojů a logického rámce pro otevřenou správu dat.
 • Design, vývoj a implementace datové platformy Smart City.

View more

Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Vladimír Jaroš

Vladimír Jaroš

Ředitel, Data & Automation, PwC Česká republika

Tel: +420 734 527 144

Buďte s námi v obraze