Finanční regulace


Naši auditoři mají rozsáhlé zkušenosti s českou i mezinárodní regulační a účetní problematikou. Společnostem poskytujeme poradenské služby v těchto oblastech:

Prověrka plnění předpisů

 • Ověření hlášení o obezřetném podnikání bank pro regulátora
 • Auditorovo vyjádření ke zprávám o výsledcích hospodaření bank, včetně rozborů kontrolních mechanismů v oblasti řízení rizik a revizí plnění předpisů

Regulačně poradenské služby

 • Asistence s přípravou zpráv a hlášení pro regulátora
 • Asistence s vnitřními směrnicemi pro plnění regulačních předpisů 

Prověrka plnění regulačních předpisů

 • Poradenství v oblasti nové Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti (Basel II)
 • Analýza současného stavu řízení úvěrového a oficiálního rizika v kontextu nového přístupu daného Basilejskou dohodou
 • Vytipování kritických oblastí a nedostatků vyžadujících bezprostřední pozornost
 • Podrobné zhodnocení vaší současné pozice a vytipovaných nedostatků
 • Diagnostický nástroj - dotazník a databázový software založený na požadavcích nové Basilejské dohody, který pomůže stanovit oblasti vyžadující okamžitou pozornost vedení
 • Konzultace a poradenství ohledně možných způsobů odstranění vytipovaných nedostatků
 • Odhad procesu a časového harmonogramu pro rozpoznání slabých stránek
 • Pathfinder - podpůrný systém pro implementaci požadavků nové Basilejské dohody

Služby při zamezování "praní špinavých peněz"

 • Prověrka souladu instituce s platnými předpisy
 • Analýza specifických postupů a praktické funkce systému
 • Systémové kontrolní mechanismy
 • Spolupráce s týmem Forenzních služeb v případech rozsáhlejšího nebo složitějšího interního vyšetřování

Kontakty

Eva Loulová

Eva Loulová

partner, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 606 619 176

Zůstaňte s námi v kontaktu