Řízení rizik

View this page in: English

Bezplatné odborné konzultace


Poskytneme vám odbornou konzultaci v oblasti řízení rizik v rozsahu 2 hodin měsíčně zdarma.

Využijte naší nabídky a otestujte si, jaké to je pracovat s našimi odborníky.

šipka

Pro více informací si stáhněte náš informační leták.

Pomůžeme vám v těchto oblastech:

Analýza dat, reporting a digitalizace

Nejcennějším aktivem dnešní ekonomiky jsou informace. Digitalizace, zpracování a analýza dat vám pomohou najií poklady ukryté ve vašich datech. Naše služby jsou zaměřeny na maximalizaci vašich výnosů.

ERP & Performance

Zefektivněte procesy uvnitř i vně vašich podnikových systémů. Specializujeme se na SAP, jeho efektivní využívání, analýzu přístupů a zajištění bezpečnosti. Dále se zaměřujeme na nástavby k podnikovým systémům pro konsolidaci, business modelování, zrychlení a zjednodušení účetních činností (závěrka, reporting) a automatizaci dalších procesů.

Interní audit

V interním auditu neexistuje jeden přístup, který by vyhovoval všem. Měl by být vždy upraven na míru dané organizace. Této filozofii přizpůsobujeme naši PwC metodologii i portfolio služeb, které poskytujeme.

  • Interní audit

    Cesta k účinnějšímu kontrolnímu prostředí, řízení rizik a efektivnější správě organizace Více

 

IT bezpečnost

Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.

  • Soulad se zákonem

    Patříte do kritické informační a komunikační infrastruktury nebo provozujete významný informační systém podle zákona 181/2014 Sb.? Více

Odolnost podniku, řízení rizik a důvěryhodnost

Společnost je z pohledu důvěryhodnosti a odolnosti závislá na efektivní kombinaci opatření z oblasti řízení rizik, spolehlivosti služeb a řízení kontinuity. PwC vaší firmě nabízí integrovaný rámec pro identifikaci, hodnocení a ošetření širokého spektra rizik a také služby, které vám pomohou se připravit a vypořádat s jakoukoliv nenadálou situací, která má negativní dopad na vaší společnost. Nefinanční audit a ověřovací zprávy pro třetí strany vám navíc pomohou zvýšit kredibilitu u vašich zákazníků, investorů či regulátorů.

Projektové řízení

V rámci projektového managementu poskytujeme služby ve všech oblastech spojených s projektovým a programovým dohledem, vytvářením projektových kanceláří, školením a certifikací PRINCE2®

  • PwC Project care

    75 % všech významných projektů je výrazně zpožděno nebo prodraženo oproti plánu a 25 % z nich končí celkovým neúspěchem. Více