Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Common Reporting Standard (CRS)

Globální regulace řešení daňových úniků na bázi FATCA

OECD vydala nový globální standard pro automatickou výměnu informací v daňovém styku

CRS ve zkratce

V návaznosti na dohodu s lídry G20 týkající se společného postupu ve věcech krácení daní a potíraní daňových úniků, OECD nedávno zveřejnila návrh nového jednotného globálního standardu pro automatickou výměnu informací v daňovém styku mezi daňovými orgány jednotlivých zúčastněných jurisdikcí po celém světě.

Nový modelový standard CRS prakticky kopíruje požadavky kladené na finanční instituce platným americkým daňovým zákonem FATCA, přičemž jim ukládá povinnost identifikace tzv. reportovaných účtů a shromažďování požadovaných informací o jejich držitelích. Tyto informace mají být posléze finančními institucemi reportovány lokální daňové správě. Na základě CRS potom dojde k automatické výměně informací s daňovými orgány státu, jehož je držitel účtu daňovým rezidentem.

K implementaci CRS se zatím zavázalo celkem 42 zemí (včetně České a Slovenské republiky) a očekává se, že některé související mezinárodní smlouvy budou uzavřeny již před koncem tohoto roku. Dokumenty vydané OECD zatím neobsahují žádné závazné časové termíny, ale předpokládá se, že finanční instituce v zemích, které k CRS přistoupí, budou muset provést předepsanou due dilligence v roce 2016 a začít reportovat předepsané informace v roce 2017.

Mezi informace, které finanční instituce budou muset reportovat vzhledem k vymezenému okruhu účtů, patří kapitálové příjmy, účetní zůstatky a příjmy z prodeje finančních instrumentů.

Ustanovení CRS se navíc nemají vztahovat pouze na banky a custodiany ale i na některé nástroje kolektivního investování a vybrané pojišťovny. Identifikovány a reportovány mají být jak účty individuálních klientů, tak účty entit (včetně svěřenských fondů a nadací). U tzv. skořápkových entit budou finanční instituce muset navíc identifikovat jejich skutečné vlastníky.

Jak již bylo uvedeno výše, požadavky CRS jsou velmi obdobné požadavkům, které na finanční instituce klade americký daňový zákon FATCA, přesto lze mezi oběma standardy najít určité rozdíly. V současné době OECD připravuje komentář k vydanému modelovému standardu, který plánuje vydat v červnu 2014. Tento komentář by měl vysvětlit způsob aplikace standardu CRS v praxi a umožnit finančním institucím, aby se na jeho implementaci připravily s dostatečným předstihem a za vynaložení minimálních možných nákladů.

Jak PwC může pomoci s implementací CRS?

Společnost PwC Česká republika sestavila tým expertů z různých oborů (Consulting, Daně, Právo a Audit), kteří disponují detailními znalostmi svých oborů i výbornými referencemi z projektů zaměřených na implementaci FATCA.V rámci implementace regulatorních požadavků klademe zvýšený důraz na redukci administrativní zátěže a jsme schopni připravit řešení šité přímo na míru konkrétní finanční instituci, s přihlédnutím ke specifikům lokálního trhu. Při návrhu řešení se vždy snažíme co nejlépe využít stávající systémy a již fungující procesy, tak abychom co nejméně narušili stávající fungování finanční instituce.

PwC navíc disponuje globální sítí specialistů na regulatoriku v rámci jednotlivých trhů. Tito specialisté se sdružují v rámci našeho Global Information Reporting (GIR) oddělení, které se zabývá mezinárodním daňovým právem a jeho aplikací v rámci jednotlivých jurisdikcí.

 

Pokud potřebujete podporu při implementaci CRS, či se pouze chcete dozvědět nejnovější informace týkající se CRS legislativy, kontaktujte prosím náš pražský tým zabývající se regulatorikou a compliance:

Kontakty

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Zůstaňte s námi v kontaktu