PwC Case study:

Krizové cvičení ve virtuální realitě

Jak management banky na vlastní kůži zažil situace, jež by ve skutečnosti nikdy nechtěl zažít

 

Klient: Přední česká banka

Naše role: Dodávka krizového cvičení s pomocí nástrojů virtuální reality

Naše služby: Cyber & Privacy, Virtual Reality Platform

Situace a zadání klienta:

Náš klient, česká pobočka nadnárodní bankovní skupiny, na pravidelné bázi pořádá praktická cvičení za účelem zvýšení připravenosti na neočekávané události krizového charakteru. Vedení banky si uvědomuje, že kvalitní příprava na živelní katastrofy, teroristické útoky či zásadní výpadky informačních technologií může společnosti v konečném důsledku ušetřit až stovky milionů korun. 

Naprostá většina krizových cvičení, které nabízí současný trh, je však zcela generická, nebo se naopak zaměřuje na velmi nepravděpodobné situace. Banka potřebuje absolvovat krizové cvičení, které je vysoce autentické a zároveň je přizpůsobeno lokálním specifikám, proto tvorbu simulace poptala u specializovaného týmu pro vývoj nástrojů ve virtuální realitě (VR), jež je součástí pražského oddělení Cyber & Privacy. 

 

Díky dlouholetému vztahu s klientem jsme top management přesvědčili, že virtuální realita je ta správná volba pro budoucnost krizových cvičení. Tato důvěra se bance stoprocentně vyplatila, spokojenost s tréninkem byla maximální.

Michal Wojnar Senior manažer PwC

Řešení: Krizové cvičení s využitím virtuální reality

Praktické cvičení v celkové délce téměř 4 hodiny pro 15 členů užšího vedení banky (vč. představenstva) jsme připravili za využití multimediálního obsahu natočeného přímo na míru klientovi. Předtočené telefonáty útočníků, fiktivní televizní reportáže a další podobné materiály výrazně zvýšily celkovou věrohodnost cvičení, která je pro splnění očekávání klienta esenciální.

Jádro simulace tvořil zážitek ve virtuální realitě vyvinutý na míru klientovi. Virtuální útočník vhodil do prostor banky dýmovnici, která spustila požární hlásiče a byla důvodem pro okamžitou evakuaci budovy. Všeobecný chaos, který tato událost iniciovala, využil útočník pro vniknutí do budovy a krádež důvěrných dokumentů a informačních technologií banky. 

Využití virtuální reality poskytlo vedení banky příležitost celý scénář prožít na vlastní kůži a získat primární zkušenost s tím, jak by se v podobné situaci sami zachovali. Průzkumy ze světa ukazují, že tento způsob školení je oproti tradičním frontálním tréninkům minimálně 4× rychlejší a účinnější. Zástupci klienta mimo jiné ve virtuální realitě identifikovali překážky pro úspěšnou a rychlou evakuaci a iniciovali jejich odstranění v reálném prostředí banky.

Na základě úspěšně provedeného cvičení zástupci banky požádali tým PwC, aby umožnil odehrání scénáře ve virtuální realitě zaměstnancům banky na celofiremní akci. Desítky zaměstnanců banky si vyzkoušely evakuaci a poskytly týmu velmi pozitivní, ale zároveň konstruktivní zpětnou vazbu. Na jejím základě vyvíjíme nové zážitky ve virtuální realitě zaměřené na školení informační a kybernetické bezpečnosti na celofiremní úrovni, a to i s využitím zkušeností VR týmu v londýnské pobočce PwC.

    

Klient díky virtuální realitě získal možnost otestovat krizový scénář, který by ve skutečném světě bylo téměř nemožné realizovat.

    


Výsledky

Na základě uskutečněného cvičení banka přehodnotila některé své dosavadní procedury řešení krizí a zefektivnila evakuaci osob z prostor centrály. Vedení společnosti i příslušníci z řad zaměstnanců získali primární zážitek s krizovým scénářem. V případě, že by podobná situace skutečně někdy v budoucnosti nastala, by námi realizované cvičení s vysokou pravděpodobností razantně snížilo ztráty na majetku, reputaci či životech. 

 


Výstupy PwC


Významné zvýšení připravenosti na krizový scénář, jehož uskutečnění představuje reálnou hrozbu pro společnost


Účastníci krizového cvičení získali unikátní možnost zažít velmi realistické ztvárnění útoku ve virtuální realitě


Banka na základě výsledků cvičení pozměnila a zefektivnila své procesy krizového řízení a evakuační postupy


Uskutečněné cvičení splňuje požadavky regulačních orgánů a získalo i pozornost médií zaměřených na inovace


Tým PwC výukovou aplikaci ve VR dále zdokonaluje a připravuje další moduly, např. pro kybernetickou bezpečnost

    

Michal Wojnar

Michal Wojnar

Cyber & Privacy

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'výsledků'}}
{{contentList.loadingText}}
Zůstaňte s námi v kontaktu