Firemní odpovědnost

Pomáháme byznysem

Zavázali jsme se hrát důležitou roli při budování udržitelné budoucnosti: odpovědnost pro nás znamená převzít zodpovědnost za své činy a podporovat principy odpovědného a udržitelného podnikání.

Náš přístup ke společenské odpovědnosti je založen na dvou principech:

  • Být katalyzátorem změn 
    • Dodáváme firmám sebedůvěru a odvahu k rozvoji jejich podnikání s důrazem na inovace, využívání moderních technologií, udržitelnost a ESG. Klademe důraz na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj tržního prostředí v České republice. Zajímá nás dlouhodobý dopad podnikání na sociální a ekonomický vývoj i životní prostředí.
  • Dělat věci správně
    • Mezi naše největší hodnoty patří znalosti, schopnosti a zkušenosti v oblasti podnikového řízení, financí, auditu, daní a práva. Proto své aktivity zaměřujeme na rozvoj našich zaměstnanců, vzdělávání a předávání našich zkušeností dál.

V PwC vytváříme pracovní prostředí, které respektuje různorodost, zajišťuje spravedlivé a rovné příležitosti všem bez rozdílu, reflektuje rozdílné potřeby kolegů v jejich aktuální životní situaci a podporuje jejich rozvoj.

Olga Řehořková, Diversity & Inclusion Leader PwC Česká republika

Řídit a snižovat veškeré dopady našeho podnikání na životní prostředí považujeme v PwC za samozřejmé. Také proto jsme se zavázali převzít iniciativu v boji se změnou klimatu a snížit naši uhlíkovou stopu, abychom do roku 2030 dosáhli Net Zero.

Jan Brázda, Net Zero Leader PwC Česká republika

Patříme mezi 25 společensky nejodpovědnějších firem v České republice. Za rok 2023 jsme držiteli ocenění TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu. Ocenění jsou udělována nezávislou odbornou platformou Byznys pro společnost. Rating TOP odpovědná firma je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR.

Kontakty

Jana Válková

Jana Válková

Firemní odpovědnost, PwC Česká republika

Tel: +420 735 729 784

Buďte s námi v obraze: