Etika a transparentnost

Naše prestiž a dlouhodobý úspěch závisí na důvěryhodnosti, profesionalitě a mravní integritě každého zaměstnance. Proto jsme vytvořili etický rámec zahrnující příslušné směrnice a pravidla. Zároveň se snažíme o vytváření kultury, která podporuje etické jednání, bezúhonnost, objektivitu a profesionální způsobilost.

Náš Etický kodex je postaven na globálním účelu společnosti PwC (vytvářet důvěru ve společnost a řešit důležité problémy) a na soustavě hlavních sdílených hodnot. Náš Kodex stanovuje společný rámec toho, jak se máme chovat, podnikat a správně jednat. Toto zahrnuje i nutnost ozvat se, setkáme-li se se situací, která není v souladu s naším Kodexem nebo našimi hodnotami.

Chápání, porozumění a jednání v souladu s Kodexem je základem pro nás, odborníky z PwC, a základem hodnot, jež vyznáváme.

Etická linka jako součást našeho oznamovacího systému je důležitý nástroj pro sdělení jakéhokoliv problému nebo stížnosti na neetické nebo protiprávní jednání.

Firemní strategie nezávislosti nám umožňuje zajistit, aby obchodní vztahy vznikaly a fungovaly bez vedlejších finančních zájmů, bez osobních či podnikatelských vztahů s našimi auditovými klienty a jejich přidruženými organizacemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni zúčastnit se interaktivního školení a každoročně vyplnit potvrzení vlastní nezávislosti.

Naše důvěryhodnost závisí také na integritě našich klientů. Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy na vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními i stávajícími klienty na naše dobré jméno na trhu.

Každoročně provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí vzájemných dobrých vztahů.

Kontakty

Tomáš Bašta

Tomáš Bašta

Business Conduct Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 602 265 825

Buďte s námi v obraze: