Osobní rozvoj

Zaměřte se na svůj osobní rozvoj a získejte větší jistotu v pracovním i soukromém životě

Rozvíjejte svůj potenciál

Naše semináře zaměřené na osobní rozvoj vás naučí, jak si lépe stanovit vlastní cíle a dosáhnout úspěchu nejen v osobním, ale i profesním životě. Všechny kurzy mají vysoce interaktivní formu a používají osvědčené techniky, metody a postupy určené pro rozvoj tzv. měkkých dovedností.

Nabídku našich kurzů ocení jednak vedoucí pracovníci, kteří chtějí úspěšně řídit, koučovat a motivovat členy týmu, ale také lidé, kteří se chtějí zaměřit na svůj profesní či osobní růst. 

 

Kurzy

Smart Slides

Přednést prezentaci nebo vést schůzku sebevědomě a odborně je důležitá dovednost. Dává vám příležitost ukázat své schopnosti a prokázat svou důvěryhodnost vůči klientům nebo lidem ve vaší firmě. Tento kurz je určen pro lidi, kteří mají zkušenosti s tvorbou a přednášením prezentací nebo již absolvovali workshop prezentačních dovedností a rádi by své dovednosti a techniky dále rozvíjeli. Školení je založeno na osvojení pyramidového principu Barbary Minto.

Co se na kurzu naučíte?
 • umět definovat hlavní sdělení jako kritické ukotvení vašich myšlenek,
 • vybudovat pevnou a logickou strukturu prezentace a navrhnout scénář,
 • navrhovat snímky, které jsou jasné, poutavé a mají dopad, 
 • přednášet prezentace nebo vést schůzky s jistotou a zdatností.

PREWORK: Trénink je maximálně praktický. Proto si prosím připravte prezentaci, kterou byste chtěli přepracovat (byznys téma). Prosím neuvádějte v ní citlivé informace (např. cenové nabídky atd.).

Vyberte si termín a registrujte se

Prezentační dovednosti

Tento interaktivní kurz vám pomůže definovat vlastní styl prezentování a ukáže vám prostor pro zlepšení. Na kurzu zjistíte, jak správně pojmout prezentaci, sdělit klíčové informace a zefektivnit svou přípravu. Nedílnou součástí je i praktické procvičení verbálního a neverbálního projevu.

Co se na kurzu naučíte:
 • naučíte se rozvrhnout a sestavit prezentaci tak, aby z ní jasně vyplývalo klíčové sdělení,
 • dozvíte se, jak působit přirozeně, vytvořit pozitivní první dojem a jak udržovat pozornost publika,
 • seznámíte se se správným ovládáním řeči těla, hlasu a mimiky během projevu,
 • připravíte se na zvládnutí obtížných situací či neplánovaných prezentací,
 • procvičíte si své prezentační dovednosti a získáte zpětnou vazbu od lektora. 
Vyberte si termín a registrujte se 

Osobní efektivita

Cílem tohoto kurzu je ukázat vám, jak lépe zvládat osobní i týmový time management a jak si optimálně a zároveň efektivně rozvrhnout pracovní zátěž a identifikovat aktivity, které vám zbytečně ubírají čas a energii.

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte přehled o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách,
 • dozvíte se, jak redukovat aktivity, kvůli kterým ztrácíte čas i energii,
 • naučíte se efektivně organizovat svou pracovní dobu a čelit požadavkům z více stran,
 • zlepšíte se v plánování a stanovování priorit práce tak, aby vše vyhovovalo vašemu individuálnímu stylu,
 • seznámíte se s tím, jak efektivně plnit úkoly v souladu s časovým rozvrhem.

Vyberte si termín a registrujte se 

Good Coach

Tento kurz se zaměřuje na osvojení klíčových principů koučinku a na jejich aplikaci do běžného pracovního prostředí. Kurz se skládá z teoretické části i praktického procvičování, při němž se využívá především model GROW. 

Co se na kurzu naučíte:
 • osvojíte si klíčové principy koučinku,
 • budete umět vést koučinkový rozhovor zaměřený na řešení problémů či další rozvoj,
 • dozvíte se, jak aktivně naslouchat, jak se správně ptát a jak získat důvěru,
 • seznámíte se s tím, v jakých situacích je vhodné koučovat a kdy naopak využít jiné postupy,
 • naučíte se používat praktický model GROW a využívat ho pro správné cílení otázek.

Vyberte si termín a registrujte se 

Komunikační dovednosti

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit komunikační dovednosti a zlepšit úroveň svého verbálního i neverbálního projevu. 

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se optimální postup, jak z myšlenky zformulovat jasně definovaný cíl,
 • naučíte se srozumitelně strukturovat sdělení a zároveň naslouchat druhé straně,
 • seznámíte se se základy rozhodovacích mechanismů,
 • získáte užitečné informace umožňující dosažení dobrých týmových dohod.

Vyberte si termín a registrujte se 

Jakékoliv další soft skills kurzy (asertivita, vyjednávací dovednosti, vedení a motivace lidí atd.)
Vám velmi rádi připravíme a ušijeme na míru na základě vašich konkrétních potřeb, očekávání a požadavků. 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
1. 8. 2024
9:00–17:00
Osobní efektivita 8 CZE PwC 4 900 Kč
Přihlásit se
14. 8. 2024
9:00–17:00
Komunikační dovednosti 8 CZE PwC 4 900 Kč
Přihlásit se
3. 9. 2024
9:00–13:30
17. 9. 2024
9:00–13:00
Good Coach 8 CZE PwC 4 900 Kč Přihlásit se
5. 9. 2024
9:00–17:00
Smart Slides 8 CZE PwC 4 900 Kč Přihlásit se
24. 10. 2024
9:00–17:00
Komunikační dovednosti 8 CZE PwC 4 900 Kč
Přihlásit se
20. 11. 2024
9:00–17:00
Prezentační dovednosti 8 ENG PwC 4 900 Kč Přihlásit se
27. 11. 2024
9:00–17:00
Osobní efektivita 8 CZE PwC 4 900 Kč
Přihlásit se
3. 12. 2024
9:00–13:30
12. 12. 2024
9:00–13:00
Good Coach 8 CZE PwC 4 900 Kč Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu