Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Mini MBA

Objevte klíč k úspěchu ve světě podnikání


Mini MBA program

Mini MBA je unikátní program, který se zaměřuje na rozvoj nejdůležitějších business znalostí a dovedností. Tímto prestižním programem Vás provedou naši špičkoví a mezinárodně uznávaní lektoři, kteří Vám předají cenné znalosti a zkušenosti z oblasti byznysu, leadershipu, projektového managementu a financí a odhalí Vám osvědčené obchodní a marketingové strategie. Program Vám pomůže vidět celkový obraz podnikání a vnímat věci z různých úhlů pohledu, což je při přijímání obchodních rozhodnutí velmi důležité. Ucelený obsah Mini MBA a vybraná témata jednotlivých modulů, které pokrývají aktuální trendy ze světa byznysu, Vám zároveň pomohou posílit Vaše strategické myšlení a porozumět celkovému fungování organizace. 

 

Playback of this video is not currently available

1:47

MiniMBA


Prestižní program s oceněním

Mini MBA program v roce 2019 získal prestižní ocenění Education Leaders Award v kategorii „Best Learning Experience“ a v současné době se vyučuje ve 12 zemích. 

Recently winning the Education Leaders Awards in Greece

 

 

Mini MBA moduly

Modul 1: Řízení projektů v každodenní podnikatelské činnosti

Díky tomuto modulu pochopíte, jak velkou roli hraje projektové řízení v každodenním podnikání. Cílem modulu je poskytnout Vám ucelený a jednotný přístup k současným výzvám projektového managementu. Modul je zároveň navržen tak, aby Vám pomohl snížit obavy spojené s řízením projektů a předal Vám znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému dokončení projektů – to znamená včas, v rámci stanoveného rozpočtu a v požadované kvalitě.

Prostřednictvím praktických cvičení se mimo jiné seznámíte s nejdůležitějšími nástroji a technikami projektového řízení.

V rámci modulu se naučíte, jak:
 • Iniciovat, plánovat, řídit, monitorovat, kontrolovat a uzavírat projekt.
 • Pochopit a řídit požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran.
 • Řídit projekt v souladu s organizační strategií.
 • Porozumět procesům nezbytným pro úspěšné dokončení projektu.

 

Modul 2: Leadership ve 21. století

Charakteristickým znakem úspěšných organizací je kvalitní tým pracovníků na vedoucích pozicích. Někteří lidé mají pro vedení přirozený talent. Dobrým lídrem se ale člověk může stát i díky školení, koučinku nebo postupně praxí. Kvalitní leadership organizace z velké části předurčuje úspěch společnosti v dlouhodobém horizontu. Je proto nezbytné, aby kdokoliv, komu je svěřena zodpovědnost za vedení a řízení lidí, plně chápal a uvědomoval si, co se od něj (jakožto vedoucího pracovníka) v praxi očekává. 

V tomto modulu je kladen důraz na lídra jako na osobu a na úsilí, které musí vyvíjet, aby porozuměl jednotlivcům a vytvářel pracovní prostředí, ve kterém jsou podporovány rozdíly, nové nápady, zvědavost a inovace.

 

Modul 3: Inovace a kreativní myšlení

Hlavním cílem tohoto modulu je přimět účastníky, aby přemýšleli jinak a osvojili si metody a postupy potřebné k tomu, aby uměli přemýšlet kreativně a dokázali najít inovativní řešení. 

Modul Vás přesvědčí o tom, že můžete změnit zaužívaný stav věcí ve Vaší organizaci prostřednictvím nových nápadů a zároveň zvýšit přidanou hodnotu tím, že budete dělat věci lépe.

Díky tomuto modulu zároveň pochopíte, že inovace jsou nezbytným požadavkem pro dosažení konkurenční výhody, nikoliv volbou a že kreativní myšlení je dovednost, kterou se lze naučit – v rámci modulu budete seznámeni s technikami, které tuto dovednost rozvíjí. Modul se zároveň věnuje například i Business Intelligence jako jedné z oblastí, kde je možné najít prostor pro inovace.

V rámci modulu: 
 • Se naučíte uvažovat a přemýšlet jinak.
 • Osvojíte si techniky, které Vám pomohou přemýšlet kreativně a které lze využít při každodenních činnostech.
 • Pochopíte, jak generovat nápady.
 • Uvědomíte si, jak překonávat své vlastní překážky a limity.
 • Zjistíte, jak podporovat inovace a změny ve Vašem týmu.
 • Naučíte se testovat nápady a následně je implementovat.

 

 

Modul 4: Marketing v digitální éře

Budování značky zahrnuje kombinaci offline a online marketingových taktik: sociální sítě, videa a jeho obsahová stránka (a nalezení správné rovnováhy) a customer relationship management řízený prostřednictvím softwarových systémů a automatizace.

Nedílnou součástí marketingu je identifikace potřeb a přání zákazníka a jejich uspokojování prostřednictvím vhodného „marketingového mixu“. Tento modul se zabývá analýzou externího prostředí (z hlediska marketingu), zákazníků a konkurence. Kromě toho se modul věnuje i dalším tématům jako je branding, šíření a budování značky, internetový marketing a marketing prostřednictvím sociálních médií.

Modul se věnuje i novým trendům, které v dnešní době výrazně nabývají na významu –⁠ například vizualizace obsahu (videa) a obsahový marketing (content marketing). Na konci modulu by měli být jeho účastníci schopní používat marketingové nástroje a uplatňovat nabyté znalosti přímo v praxi.

 

Modul 5: Základy účetnictví a finanční řízení

Tento modul poskytuje základní znalosti o principech účetnictví a financí a zahrnuje oblasti, o kterých by lidé, kteří podnikají, měli mít povědomí alespoň na úrovni základního porozumění.

Modul se věnuje se následujícím oblastem:
 • Rozpočty,
 • analýza účetní závěrky,
 • kapitál, zisk, výnosy,
 • marže, dividendy,
 • cash flow a další témata s přesahem do financí a účetnictví.

 

 

Modul 6: The Enabled Organisation

Modul se zaměřuje na klíčová témata jakými jsou například změny a provázanost světa a zabývá se manažerskými dovednostmi, které jsou potřebné k tomu, aby firma dokázala najít chytrá řešení a uměla pružně reagovat na změny. Modul vychází z myšlenky, že tradičnější způsoby řízení, které kladou důraz na příkazy a kontrolu, se už nehodí pro podnikatelské prostředí, kde jsou talentovaní zaměstnanci mobilní, inovace jsou nevyhnutelné a svět je vzájemně provázaný.

Tento modul přiměje účastníky, aby prozkoumali dopad změn sami na sobě a na lidech, které vedou. Modul se zároveň zaměřuje na rozlišování mezi „pracovním výkonem“ a „přínosem“ při poskytování zpětné vazby.

 

Modul 7: Mapování podnikových procesů a řízení firem

Cílem tohoto modulu je předat účastníkům kurzu znalosti v oblasti mapování podnikových procesů prostřednictvím hlavních okruhů, kterými si musí všechny organizace projít. Tyto oblasti jsou popsány ve třech částech: Analýza (pozice), Výběr (možnosti pro zabezpečení růstu) a Implementace. 

Tento modul se zaměřuje na pochopení tří úrovní strategie (podnikové, obchodní & funkční) a na cíle každé této úrovně, a to prostřednictvím různých příkladů z praxe mezinárodních společností. Modul se zároveň věnuje tématům jakými jsou například vize firmy, poslání společnosti, firemní kultura, analýza zainteresovaných stran a zabývá se i otázkami řízení. 

 

Modul 8: Podniková a obchodní strategie

Tento modul se zabývá tzv. konceptem podnikání a na různých praktických příkladech ukazuje, jakým způsobem lze sektor podnikání analyzovat. Modul se zaměřuje na analýzu podnikatelského prostředí na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím metody PESTEL (Politics, Economics, Social, Technology, Environment and Legal) a dále se zabývá otázkami konkurenčího prostředí a „ziskovostí odvětví“.

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • Překážky pro vstup na trh,
 • náklady vznikající zákazníkovi při změně značky,
 • síla dodavatele a odběratele, 
 • substituční produkty a služby,
 • vliv mezinárodních organizací a vlád na jednotlivá průmyslová odvětví a hospodářskou soutěž,
 • předpisy a příležitosti pro získání národní konkurenční výhody.

 

Modul 9: Propojení modulů

Tento modul propojuje všechny předchozí moduly dohromady a pomůže Vám poskládat jednotlivé části programu do jednoho celku a pochopit tak do hloubky fungování a zákonitosti ve světě byznysu.

Součástí tohoto závěrečného modulu je vypracování případové studie Harvard Case Study Assessment Paper, po jejímž úspěšném absolvování získáte PwC Mini MBA certifikát. 

 

Podrobnosti k programu

Mini MBA zahrnuje 9 na sebe navazujících online modulů, jejichž cílem je poskytnout Vám ucelené a praktické business znalosti a dovednosti, které budete moct uplatnit ve Vaší společnosti. 

Mini MBA zahrnuje 9 na sebe navazujících modulů, jejichž cílem je poskytnout Vám ucelené a praktické business znalosti a dovednosti, které budete moct uplatnit ve Vaší společnosti. Díky online lekcím se budete moct vzdělávat z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Všechna školení jsou plně interaktivní, což Vám zajistí přímý kontakt nejen s našimi zkušenými lektory, kteří se řadí ke špičce ve svém oboru, ale i dalšími účastníky kurzu. Při studiu Mini MBA budete mít zároveň i jedinečnou příležitost sdílet své zkušenosti s účastníky programu z různých oblastí napříč celou Evropou. 

Čím se Mini MBA liší od klasického MBA programu? 
 • Program vedou mezinárodně uznávaní lektoři a experti ze světa byznysu, kteří mají bohaté praktické zkušenosti z vedení vlastních projektů a byznysů.
 • Mini MBA lze dokončit rychleji než klasický MBA program. 
 • Program zahrnuje jedinečný přístup „chartered flow“, který Vám umožní pochopit, jak organizace fungují a pomůže Vám uplatnit nově nabyté znalosti a dovednosti přímo ve Vaší společnosti. 

Dalším faktorem, kterým se Mini MBA odlišuje od klasického MBA programu, je komplexní shrnutí v rámci posledního modulu, které Vám pomůže poskládat jednotlivé části programu dohromady a do hloubky pochopit fungování celé organizace. 

 

PwC Mini MBA program úspěšně absolvovalo již více než 1000 generálních manažerů (CEO), manažerů všech úrovní a podnikatelů. Program označili za velmi přínosný nejen generální ředitelé, kteří po absolvování Mini MBA uvedli, že jim program pomohl doplnit jejich znalosti a seznámit se s operativnější úrovní řízení, ale například i manažeři s technickým zaměřením, kteří uvedli, že jim program pomohl strategičtěji přemýšlet a pochopit širší aspekty podnikání.

Mini MBA program je vhodný pro:
 • manažery všech úrovní, 
 • majitele malých a středních podniků,
 • všechny, kteří mají v úmyslu začít podnikat nebo založit svůj vlastní start-up,
 • talenty, kteří se připravují na nástupnickou roli a působení na pozici seniorního leadershipu,
 • kohokoliv, kdo chce posílit své strategické myšlení a porozumět celkovému fungování organizace. 


Přihlášení účastníci by měli mít základní znalosti o fungování společnosti a měli by mít základní povědomí o strategickém řízení, HR, marketingu a dalších provozních činnostech. 

Mini MBA je ukončeno případovou studií  Harvard Case Study Assessment Paper, po jejímž úspěšném absolvování získáte PwC certifikát.

 

 

Lektoři

Dr. Constantine Kiritsis

Constantine (Dino) je mezinárodně uznávaný lektor světového formátu, který se podílel na tvorbě Mini MBA programu v PwC Akademii. Dino vede několik MBA programů na několika univerzitách v Evropě a za posledních více než 20 let odučil 15 000 hodin profesionálního školení ve více než 40 zemích po celém světě.

Tim Kemp, MA MBA

Tim Kemp je statutárním členem CIPD organizace, členem Chartered Management Institute, členem Evropské rady pro koučink a mentoring a hostujícím členem na Bristol Business School. Je uznávaným facilitátorem vzdělávacích akcí zaměřených na efektivní učení. Tim vyvinul řadu vzdělávacích simulací, vedl celou řadu webinářů pro klienty v EMEA regionu a v USA a podílel se na tvorbě školení zaměřených na inovace ve více než dvou desítkách organizacích.

Lazar Džamić

Lazar Džamić v minulosti působil jako Head of Brand Planning ve společnosti Google Zoo v Londýně, kde vytvořil strategický tým složený z předních analytiků kreativních dat. Jeho posláním ve společnosti Google bylo „proměnit světlo v teplo“: přeměnit obrovské množství dat společnosti Google do atraktivních příběhů, které vytváří skutečný brand společnosti.

Miro Smolović, PMP

Miro Smolović je zkušený projektový manažer a mezinárodně licencovaný trenér v oblasti projektového managementu. Miro v minulosti zastával pozici senior manažera odpovědného za řízení PwC Akademie v Srbsku a za koordinaci PwC Akademií v jihovýchodní Evropě. Má více než 20 let zkušeností v poskytování služeb v podnikovém, soukromém a nevládním sektoru.

Edin Veljović, MBA, MCMI, MIC

Edin Veljović je hlavním poradcem PwC Akademie. Je hostujícím lektorem mezinárodního MBA programu, který se vyučuje na Grenoble Graduate School of Business a má rozsáhlé zkušenosti s navrhováním a realizací vzdělávacích programů v oblasti obchodní strategie, strategického řízení lidských zdrojů, marketingu a CSR strategie. Své zkušenosti získal v ziskovém i neziskovém sektoru.

Martina Křivánková, FCCA

Martina Křivánková je statutární členkou Asociace certifikovaných účetních (ACCA), která se řadí mezi profesionální účetní orgány na světě. Je lektorkou několika ACCA zkoušek a řady dalších programů v oblasti řízení finančního účetnictví se zvláštním zaměřením na mezinárodní standardy účetního výkaznictví v regionu střední a východní Evropy.

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace

7. 4. – 17. 6. 2022

Mini MBA

91 ENG Online

59 000 Kč*

Přihlásit se
Struktura programu Datum Časový harmonogram
Modul 1 & 2: Řízení projektů v každodenní podnikatelské činnosti & Leadership
ve 21. století

Lekce již proběhla

-
Modul 3: Inovace a kreativní myšlení
20. 4. 2022
10:00–16:30
Modul 4: Marketing v digitální éře 4.–⁠5. 5. 2022
7. 5. 2022
15:00–19:00
10:00–14:00
Modul 5: Základy účetnictví a finanční řízení
19.–⁠20. 5. 2022
21. 5. 2022
15:00–19:00
10:00–14:00
Modul 6: The Enabled Organisation
26.–⁠27. 5. 2022
28. 5. 2022
15:00–19:00
10:00–14:00
Modul 7 & 8: Mapování podniků a řízení firem a Podniková obchodní strategie  9.–⁠11. 6. 2022 10:00–16:30
Modul 9: Propojení modulů
17. 6. 2022 10:00–16:30

* Jednotlivé moduly programu lze absolvovat separátně. Cena modulu 2, 4 a 6 je 8 550 Kč bez DPH. Cena modulů 7 & 8 je 11 000 Kč bez DPH.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie.

Beru na vědomí, že vyplněním registračního formuláře budou moje osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje“ v prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely mé registrace na zvolený kurz a souvisejících administrativních činností a dále pro účely přímého marketingu, zejména:

 • organizace akcí,
 • rozvoj naší činnosti a služeb a nabízení nových služeb,
 • poskytování informací o naší společnosti a našich službách.

Více informací o ochraně Vašich osobních údajů a Vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování je k dispozici zde.

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Training Coordinator, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu