Leadership program

Leadership dovednosti pro úspěšné společnosti

Pochopení sebe sama je klíčem
k úspěchu

Naše leadership workshopy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí rozvinout a upevnit své leadership schopnosti a stát se úspěšnými lídry.
Všechny wokshopy mají vysoce interaktivní formu a používají osvědčené techniky, metody a postupy určené pro rozvoj leadership schopností a dovedností. Leadership workshopy

Self Leadership

Poznání sebe sama je základním předpokladem pro efektivní vedení druhých. Tento jednodenní workshop je zaměřen na komunikaci a uvědomění si svých silných stránek a potenciálu.

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se, jaký jste leader a jaký je Váš styl komunikace,

 • uvědomíte si své silné stránky a svůj potenciál,

 • naučíte se poskytovat empatickou zpětnou vazbu,

 • poznáte sílu nedirektivního vedení,

 • naučíte se vědomě naslouchat,

 • uvědomíte si, jak důležité je uznání a oslava úspěchů.

Máte zájem o workshop? Kontaktujte nás

People Leadership

Tento jednodenní workshop je zaměřen na motivaci jednotlivců prostřednictvím poznání toho, co je motivuje a po čem touží.

Co se na kurzu naučíte:
 • uvědomíte si sílu emoční inteligence,
 • dozvíte se, co je čtyřúrovňový model energie a jak jej lze využít nejen u sebe, ale i u ostatních,
 • budete schopni vést nepříjemné rozhovory s empatií,
 • naučíte se, jak si poradit s konfliktními situacemi,
 • dozvíte se, jak vytvořit inspirativní vizi pro Váš tým,
 • zjistíte, jak můžete podpořit jednotlivé členy týmu v jejich kariéře a rozvoji.

Máte zájem o workshop? Kontaktujte nás  

Organisational Leadership

Jednodenní workshop se zaměřuje na budování důvěry v týmu, vytváření týmové kultury a nastavení správné rozhodovací strategie.

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se, jak vytvořit týmovou kulturu,
 • zjistíte, jak vést diskuzi tak, abyste se dozvěděli názory všech zúčastněných,
 • naučíte se, jak vytvořit rozhodovací strategii pro Váš tým,
 • dozvíte se, jak rozdělit role a odpovědnost v rámci týmu,
 • zaměříte se na cíle v kontextu celé strategie.

Máte zájem o workshop? Kontaktujte nás

Transformational Leadership

Tento jednodenní workshop Vám pomůže řídit a motivovat Vaše zaměstnance v neustále se měnícím a vzájemně provázaném světě.

Co se na kurzu naučíte:
 • pochopíte křivku změny a její dopad na jednotlivce,
 • naučíte se, jak využívat inovační model,

 • dozvíte se, jak implementovat inovace a zároveň dosahovat výsledků,

 • naučíte se využívat kreativní techniky řešení problémů,

 • zjistíte, jak vytvořit prototyp a jak ho otestovat.

Máte zájem o workshop? Kontaktujte nás

Female Leadership

Ženy čelí jedinečnému souboru výzev, když postupují do vedoucích pozic. Workshop Vás naučí potýkat se s výzvami, se kterými se většina mužů nesetká.

Co se na kurzu naučíte:
 • zjistíte, co obnáší cesta k úspěchu,
 • naučíte se vystupovat sebevědomě,
 • zjistíte, jak začít stavět na svých silných stránkách,
 • zaměříte se na to, co Vás skutečně motivuje,
 • naučíte se čelit výzvám pomocí nové strategie,
 • dozvíte se, jak oslavit své úspěchy s Vaším mentorem.

Máte zájem o workshop? Kontaktujte nás

Kromě Leadership workshopů se můžete přihlásit i na leadership programy, které Vám
nebo Vašim top talentům pomohou s dlouhodobým rozvojem v oblasti leadershipu.
 

Leadership programy

Personal Leadership Development

Personal Leadership Development je program šitý na míru, který efektivně kombinuje teorii, praktické příklady z praxe a případové studie. Tento plně personalizovaný šestiměsíční program se zaměřuje na specifické potřeby top talentů ve Vaší společnosti. Pomůžeme Vám rozvinout potenciál Vašich zaměstnanců tak, aby se z nich stali úspěšní lídři, kteří budou připraveni rozvíjet strategie vedoucí k dosažení Vašich obchodních cílů.

Dvouhodinové lekce se konají každé dva týdny. Výuka probíhá osobně nebo online v českém či anglickém jazyce. Veškeré podklady a materiály jsou v rámci programu šité na míru a reflektují potřeby účastníka.

Oblasti, na které se program zaměřuje:
 • stanovení cílů a vizí,
 • řízení výkonnosti,
 • vedení efektivních týmů,
 • vedení otevřené komunikace
 • prezentační dovednosti,
 • dosažení stanovených cílů.

Máte zájem o program? Kontaktujte nás

 

Executive Coaching

Díky Executive Coachingu najdete vlastní odpovědi na jakékoliv výzvy, kterým čelíte.

Během první schůzky si s Vaším koučem stanovíte cíle, kterých chcete dosáhnout. Společně zjistíte, kde se právě nacházíte a kde byste si přáli být za 3/6/9/12 měsíců. Úvodní coaching trvá 90 minut.  

Toto úvodní sezení Vám pomůže poznat Vašeho kouče lépe a zároveň se přesvědčíte, že si po lidské stránce opravdu rozumíte. Následně ohodníte sami sebe na stupnici od 0 do 10 a zhodnotíte svou aktuální situaci. Toto sebehodnocení poslouží ke stanovení dalších cílů. Vaše sebehodnocení nám pomůže sledovat Váš vývoj v čase. Vaše úspěchy a pokroky zachytí Váš kouč i pomocí dalších metod (například dotazníky nebo 360° zpětnou vazbou) a zároveň s Vámi všechny milníky oslaví.

Individuální koučování trvá 45-60 minut. Sezení budou probíhat osobně nebo online v českém či anglickém jazyce.

Doporučejeme Vám absolvovat šest sezení v rozmezí maximálně osmi týdnů, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Přihlaste se na koučink na zkoušku – ZDARMA (90 minut)

 

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu