HR Akademie

Rozšiřte své HR znalosti a seznamte se s nejnovějšími trendy v oblasti lidských zdrojů

HR Akademie

HR Akademie je unikátní studijní program z dílny PwC Akademie, který je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat nové znalosti a dovednosti a podpořit svou kariéru prostřednictvím nejnovějších trendů a poznatků v oblasti řízení lidských zdrojů. Tento prakticky zaměřený program pokrývá klíčové oblasti v HR a věnuje se tématům strategického řízení HR, analýze dat, spravedlivému odměňování a současným trendům v náboru.
Cílem tohoto programu je pomoci účastníkům kurzu rozšířit jejich znalosti a vědomosti v oblasti lidských zdrojů a vytvořit inspirativní studijní prostředí pro sdílení vzájemných zkušeností. 

 

Moduly HR Akademie

Modul 1: Strategické agilní HR a řízení změny

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • HR manažer vs. HR lídr: dovednosti, znalosti a postoje,
 • jak z HR vytvořit byznys funkci,
 • který z HR modelů je pro firmu efektivní,
 • jak nastavit firemní kulturu, řídit projekty a změny.

 

Modul 2: Data v HR

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • koncept EBHR – „Evidence based HR“,
 • malá vs. velká data – práce s HR daty,
 • analýza dat a sestavení silného podnikatelského záměru,
 • měření HR výkonu ve firmě,
 • přehledné analytické zobrazení (dashboards) pro strategické řízení HR.

 

Modul 3: Strategie odměňování a propojení na výkon

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • jaký je Váš HC ROI,
 • strategie „Total Pay“ – finanční a nefinanční složky odmeňování,
 • proces hodnocení pracovních pozic a nastavení mzdových pásem,
 • motivace a věkový management – pět generací na pracovišti,
 • transparentnost v odmeňování,
 • řízení výkonu – tradiční a moderní přístupy.

Modul 4: Trendy v náboru

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • trendy 2020 v náboru a výběru nových zaměstnanců,
 • jak dosáhnout správného počtu zaměstnanců a oslovit správné lidi, na správném místě, ve správný čas a za adekvátní peníze,
 • adaptační proces nového zaměstnance,
 • řízení talentů,
 • nástupnictví,
 • kariérní rozvoj,
 • snižování stavu zaměstnanců.

Podrobnosti k programu

HR Akademii jsme navrhli na základě našich zkušeností ve vzdělávání v oblasti HR, poznatků získaných ze světové sítě PwC a vedení certifikovaných CIPD programů. Cílem tohoto programu je poskytnout jeho účastníkům znalosti a dovednosti v klíčových oblastech lidských zdrojů, přispět k rozvoji agilního HR a vytvořit inspirativní studijní prostředí pro sdílení zkušeností. 

Tento půlroční studijní program probíhá formou 4 interaktivních workshopů, které pokrývají klíčové HR oblasti. Součástí programu jsou skupinové i individuální zadání a aktivity a prezentace krátké případové studie. 

Proč studovat HR Akademii s PwC Akademií? 
 • program je založen na našich dlouhodobých zkušenostech v oblasti HR a vedení CIPD vzdělávacích programů,
 • jednotlivé moduly jsou vedeny vysoce kvalifikovanou a certifikovanou lektorkou s dlouholetou praxí v oblasti HR, která řídí CIPD Centre of Excellence pro CEE region,
 • během jednotlivých modulů budete mít možnost seznámit se s nejnovějšími výzkumy a teoriemi v oblasti lidských zdrojů a vědeckými poznatky z případových studií, které následně budete moct aplikovat v praxi,
 • seznámíte se s best practices v oblasti HR a budete mít možnost zapojit se do diskuze nejen s lektorem, ale i s dalšími účastníky programu, se kterými budete moct sdílet své dosavadní zkušenosti.

 

HR Akademie je studijní program vhodný pro všechny, kteří chtějí rozšířit své HR znalosti a vědomosti a podpořit svojí kariéru prostřednictvím nejnovějších trendů v oblasti lidských zdrojů.

 

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte PwC certifikát. 

 

 

Vanda Šinková

Vanda je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro CEE region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu a řízení změn.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
Termín bude vypsán  HR Akademie 42 CZ Online

35 000 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu