ESG & nefinanční reporting

Získejte ucelený přehled o udržitelném rozvoji, nefinančním reportingu a nejnovějších změnách, novinkách a trendech v oblasti ESG

ESG & nefinanční reporting

Program ESG & nefinanční reporting zahrnuje čtyři na sebe navazující moduly, které Vám poskytnou ucelený přehled o udržitelném rozvoji, nefinančním reportingu a novinkách i trendech v oblasti ESG. Prakticky zaměřené moduly Vám pomohou vyznat se ve stále narůstajícím objemu ESG regulací a poskytnou Vám přehledný návod pro sestavení zprávy o udržitelném rozvoji.
Interaktivní program je vhodný pro zájemce, kteří působí v oblasti legal & compliance, HR, vztahů s investory, nákupu, životního prostředí, marketingu nebo v jakémkoliv jiném oboru, kde je zapotřebí mít přehled v oblasti ESG.

 

Moduly programu

ESG přehledně

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • co v praxi znamená zkratka ESG, 
 • proč je ESG důležité a jaké má přínosy,
 • jaké jsou byznysové důvody pro řešení ESG,
 • jak se ESG promítá do financování a výsledků,
 • praktické ukázky – ESG témata v různých odvětvích.
   

   

   

ESG reporting – regulace a dobrovolné rámce a mezinárodní standardy (úvod)

Téma zaměřené na regulace a dobrovolné rámce se věnuje následujícím oblastem:
 • přehled mezinárodních regulací a dobrovolných rámců ESG reportingu,
  • CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive,
  • EU Taxonomie,
  • UN SDGs,
  • SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation,
  • TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures,
 • informace o mezinárodních standardech (více v modulu 5),
  • ESRS – European Sustainability Reporting Standards,
  • GRI Standards – Global Reporting Initiative,
  • ISSB – IFRS Standards (Sustainability, Climate),
 • co regulace a dobrovolné rámce upravují a na koho se vztahují a odkdy. 
Téma zaměřené na mezinárodní standardy se věnuje následujícím oblastem:
 • přehled mezinárodních standardů,
  • ESRS – European Sustainability Reporting Standards,
  • GRI – Global Reporting Initiative,
  • ISSB – IFRS Standards (Sustainability, Climate),
 • harmonogram implementace,
 • úroveň závaznosti, 
 • struktura a hlavní požadavky. 
   

Příprava ESG reportu – obsah

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • zmapování relevantních ESG témat,
 • rozsah – za koho se reportuje,
 • principy reportingu,
 • cílové skupiny – hlavní zainteresované strany (stakeholdeři),
 • výběr témat do reportu – hodnocení významnosti (materialita).
   

Příprava ESG reportu – postup

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • reportingový tým a získání interní podpory,
 • hlavní fáze přípravy reportu – co, kdo, kdy a proč,
 • předvídání a prevence typických problémů.
   

Doplňující volitelné moduly je možné absolvovat samostatně.

Volitelné moduly

Měření a vykazování uhlíkové stopy

Zveřejnění uhlíkové stopy organizace nebo produktu začíná vyžadovat evropská legislativa, financující banky i významní odběratelé.
Naučíme Vás, z čeho se uhlíková stopa skládá, jak se počítá, a jaké cesty vedou k jejímu snižování.

Na školení se seznámíte s následující problematikou a pojmy:

 • emise skleníkových plynů – co zahrnují a jak se měří:
  • scope 1 (přímé emise),
  • scope 2 (nepřímé emise z nakupované energie) – location based vs. market based metoda,
  • scope 3 (ostatní nepřímé emise) – downstream, upstream,
 • emisní koeficienty, přepočet na CO2 ekvivalent,
 • uhlíková stopa podniku (organizace),
 • uhlíková stopa produktů,
 • uhlíková neutralita vs. Net Zero – offsety a kompenzace,
 • standardy pro výpočet a vykazování uhlíkové stopy – GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, CDP,
 • fáze výpočtu uhlíkové stopy, stanovení rozsahu,
 • dekarbonizace – SBTi, cíle a způsoby snižování emisí.

Zaregistrujte zde

 

ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na CSRD & ESRS)

Směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) schválil Evropský parlament v listopadu 2022. Členské státy EU mají 18 měsíců na její transpozici do národní legislativy.

Velkým podnikům ukládá povinnost vykazovat informace předepsané standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards). První sada standardů prochází konzultačním procesem a finální znění by mělo být známé v červnu 2023.

Školení na ESG reporting podle povinností v EU (zaměřené na CSRD & ESRS) se koná 12.–13. 9. 2023. Během kurzu se seznámíte se strukturou, tématy a požadavky na vykazování ESG podle pravidel nových evropských standardů pro reporting udržitelnosti.
Zaregistrujte se zde

Máte-li zájem seznámit se v předstihu v hrubých rysech s tím, co Vás v souvislosti s CSRD a ESRS čeká, můžete se již nyní přihlásit na školení ESG & nefinanční reporting.
 

ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na taxonomii)

Pro seznámení s EU Taxonomií z praktického pohledu (udržitelná aktiva a projekty) nabízíme kurz Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU. Tento kurz je určen pro soukromý sektor a veřejné podniky. 

Taxonomie z pohledu vykazování (indikátory způsobilosti a souladu s taxonomií) bude předmětem dalšího připravovaného školení.
 

Podrobnosti k programu

Program se skládá ze čtyř modulů, které se vzájemně doplňují. Základní moduly jsou navrženy jako ucelený balíček. Následně je možné vybírat z volitelných modulů, které se zaměří hlouběji na vybranou problematiku, a jsou tedy vhodné pro specialisty či zájemce o konkrétní téma.

Školení probíhá hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak online. Je tedy pouze na Vás, jakou formu si pro který modul zvolíte. Délka trvání je uvedena u jednotlivých modulů. Jsou vedeny v českém jazyce, některé podkladové materiály mohou být dostupné pouze v angličtině.

Cílem ESG programu je předat jeho účastníkům ucelený přehled o ESG – proč je důležité a co to prakticky znamená pro byznys a strategii. Po absolvování základních modulů budete pro kolegy kompetentním partnerem, který ví, co obnáší příprava ESG reportu a budete vědět, jak proces iniciovat a vést, nebo v čem můžete přispět v rámci své role.

Podle Vaší specializace můžete také pokračovat dalšími expertními programy zaměřené na udržitelná ESG aktiva a projekty, správu udržitelnosti nebo udržitelné finance.

Kurz je pro Vás vhodný, pokud:
 • v jakékoli roli přispíváte k tvorbě nebo naplňování ESG strategie, větší udržitelnosti aktivit či produktů a rádi byste porozuměli širšímu kontextu (lidské zdroje, vztahy s investory, životní prostředí, nákup, compliance, inovace, ...),
 • podílíte se na komunikaci témat udržitelnosti (PR, marketing, interní komunikace, ...) nebo uvažujete, jak ji uchopit do budoucna,
 • budete mít na starost přípravu zprávy o udržitelnosti/ESG reportu a potřebujete si ujasnit, jak začít,
 • již se podílíte na přípravě reportu a narážíte na překážky, které potřebujete překonat,
 • potřebujete porozumět, jaké ESG regulace se na Vaši firmu vztahují a co je třeba k jejich naplnění
 • hledáte inspiraci pro udržitelnější podnikání.

Programu se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem o zdokonalení znalostí a dovedností v ESG a nefinančním reportingu. Program je vhodný pro začátečníky, prohloubení znalostí přinese ale i pokročilým. Na účastníky nejsou kladeny žádné formální vstupní požadavky.

Před volitelnými moduly je vhodné absolvovat základní program ESG & nefinanční reporting.

Po absolvování základních modulů ESG programu získáte certifikát PwC Akademie.  
V případě zájmu můžete ve studiu pokračovat a přihlásit se na jeden z kurzů zaměřených na udržitelná aktiva a projekty.

 

Lektoři

Radka Nedvědová

Lektorka programu ESG & nefinanční reporting

Radka je manažerka a lektorka PwC Akademie s více než dvacetiletou zkušeností napříč různými obory. Účastnila se a vedla auditorské a poradenské projekty a své zkušenosti využívá pro rozvoj klientů i zaměstnanců PwC v oblasti profesního vzdělávání a udržitelného rozvoje. V ESG týmu PwC se zaměřuje na nefinanční reporting a související regulace, a spolupracuje na analýze a nastavení ESG strategií a dialogu se stakeholdery. Je členkou mezinárodní pracovní skupiny PwC pro CSRD a ESRS.

Martina Rozkošná

Lektorka pro kurz Měření a vykazování uhlíkové stopy

Martina je senior konzultantka s pětiletou zkušeností v environmentální oblasti se zaměřením především na odpadové hospodářství, udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomiku, ochranu vod a ovzduší. V ESG týmu se věnuje především oblasti kalkulace uhlíkové stopy od nastavení individuálního rozsahu kalkulace pro každého klienta, přes kalkulaci emisí jednotlivých scopů po vytvoření inventory reportu.

Markéta Jechová

Lektorka pro kurz Měření a vykazování uhlíkové stopy

Markéta pracuje na pozici manažerky v oblasti ESG služeb. Zaměřuje se především na projekty výpočtu uhlíkové stopy a s tím související vývoj výpočetních nástrojů. Markéta dále podporuje klienty v přípravě ESG reportů. Do portfolia služeb jejího týmu patří také audity zaměřené šířeji na ESG data a reportingové procesy nebo v užším smyslu zaměřené pouze na správnost výpočtu uhlíkové stopy.

Termíny a detaily školení

ESG & nefinanční reporting

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace  
17. 4. – 22. 5. 2023

ESG & nefinanční reporting

12

CZE

PwC & Online

17 900 Kč

Přihlásit se

 
15. 3. – 26. 4. 2023

ESG & nefinanční reporting

12

CZE

PwC & Online

17 900 Kč

Kapacita kurzu je již naplněna

 

Moduly kurzu ESG & nefinanční reporting

Datum

Časový harmonogram
Modul 1: ESG přehledně 17. 4. 2023 13:30–16:30
Modul 2: ESG reporting – regulace a dobrovolné rámce a mezinárodní standardy (úvod) 24. 4. 2023 13:30–16:30
Modul 3: Příprava ESG reportu – obsah 15. 5. 2023 13:30–16:30
Modul 4: Příprava ESG reportu – postup 22. 5. 2023 13:30–16:30

Volitelné moduly

Termín Kurzy CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
16. 6. 2023
9:00–17:00
Měření a vykazování uhlíkové stopy 7 CZE PwC & Online 11 900 Kč Přihlásit se
12.–13. 9. 2023
9:00–17:00

ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na CSRD & ESRS)

14

CZE

PwC & Online

19 800 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

* Školení probíhá hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak online. Formu kurzu můžete později kdykoliv změnit.

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

*

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu