Diversity management

Diverzita je současnou nezbytností, avšak k jejímu plnému využití je zapotřebí kompetentní vedení a efektivní řízení

Diversity management

Investice do Diversity & Inclusion (D&I) je současnou nezbytností, spíše než budoucím požadavkem. Porozumění tomu, jak jsou D&I propojené s tvorbou hodnot, Corporate Social Responsibility (CSR) a Environmental, Social and Governance (ESG), je jádrem sociální udržitelnosti dnešních organizací. Program je založen na mezinárodních standardech řízení diverzity, globálně certifikovaných kompetencích a zkušenostech z mezinárodního výzkumu a praxe.

 

Moduly studijního programu

Základní koncepty D&I a diversity managementu
 • rozmanitost, rovnost, začlenění, pocit sounáležitosti,
 • kompetence v oblasti diverzity,
 • zralost v oblasti diverzity,
 • diversity management,
 • diverzita a HR,
 • mezinárodní standardy řízení rozmanitosti.

 

Diversity management a tvorba hodnot
 • obchodní přínosy diverzity,
 • diverzita a konkurenceschopnost,
 • diverzita a technologie,
 • diverzita a inovace,
 • nábor s důrazem na diverzitu,
 • běžné postupy a časté chyby.
Strategie diversity managementu
 • strategie diversity managementu: Proč?
 • analýza vybraných případů,
 • strategie diversity managementu: Jak?
 • diverzita a ESG,
 • KPIs, akční plány, metriky a měření,
 • cesta k úspěšné strategii diversity managementu.

Podrobnosti k programu

Kurz se skládá ze tří modulů (délka jednoho modulů je tři hodiny). Každý modul zahrnuje online přednášku spojenou s diskuzí a praktickými úkoly k budování a posilování kompetencí v oblasti diverzity na individuální i organizační úrovni, stejně jako strategický přístup k diversity managementu.


Po absolvování programu porozumíte:
 • roli diversity managementu a navigaci v prostředí D&I,
 • podstatě a výhodám diversity managementu pro růst podnikání,
 • principům D&I vztahují k tvorbě hodnot, inovacím a sociální udržitelnosti,

 • potenciálu diverzity ve vaší organizaci a schopnosti vnímat rozmanitost vašich lidí jako zdroj,

 • příčinám nízkého výkonu na pracovišti,
 • datům, která jsou potřebná k mapování situace vaší organizace v oblasti D&I,
 • systémovým překážkám při získávání nejlepších profesionálů,

 

 • proč a jak vytvářet strategii diversity managementu, která je v souladu s obchodními cíli, KPIs a osvědčenými postupy vaší organizace,

 • jak měřit účinnost diversity managementu ve vaší společnosti,

 • jak předsudky a stereotypy ovlivňují pracoviště a růst podnikání,

 • rizikům nezavedení principů diversity managementu do firemního a organizačního rozvoje,

 • jak identifikovat a odstranit překážky úspěšného diversity managementu a posílit inkluzivní vedení,
 • jak rozpoznat a využít vlastní kompetence v oblasti rozmanitosti.

 

Pokud má být Vaše práce v oblasti D&I a diversity managementu úspěšná, je důležité porozumět podstatě D&I, jasně definovat cíle D&I ve Vaší organizaci a vytvořit efektivní strategii v oblasti diversity managementu. Implementace diversity managementu vyžaduje nejen pochopení vedení a spolupráci personálního oddělení, ale také zapojení zaměstnanců a posílení příslušných kompetencí na úrovni firmy.

Kurz je vhodný pro:
 • manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí efektivně řídit své týmy v rozmanitém firemním prostředí,
 • personalisty, kteří chtějí podporovat programy diverzity a inkluzivity ve svých organizacích,
 • zaměstnance, kteří chtějí lépe porozumět různorodosti v pracovním prostředí a naučit se spolupracovat s lidmi z různých kultur, pohlaví, věkových skupin apod.
 • kohokoliv, kdo má zájem dozvědět se, jak diverzita a inkluzivní prostředí mohou přispět k lepšímu fungování organizací a celé společnosti.

 

Po absolvování programu účastníci obdrží PwC certifikát.

 

Agnese Cimdina, PhD

Vedoucí oddělení diverzity a inkluze PwC Lotyšsko 

Agnese je certifikovaná manažerka diverzity (certifikovaná norskou certifikační autoritou „Norsk Sertifisering“ a International Personnel Certification Association) a od roku 2019 přispívá ke zvyšování povědomí, předávání znalostí a konzultací v oblasti diversity managementu v mezinárodních organizacích.

Vedla výzkumy a projekty, poskytovala konzultace, publikovala, působila jako lektorka, řečnice a moderátorka témat jako je D&I, diversity management, kompetence v oblasti diverzity, internacionalizace severoevropských podniků, mezinárodní marketing, udržitelnost a rozvoj, rovnost a důvěra, kultura a podnikání, podnikání a inovace ve společnostech v Lotyšsku i na Blízkém východě. 

Agnese má magisterský a doktorský titul v oboru sociální antropologie z Univerzity v Bergenu (Norsko) s odborným zaměřením na obchodní a ekonomickou antropologii, antropologii rozvoje a mezikulturní porozumění. Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s prací v akademickém, korporátním a diplomatickém sektoru v pobaltských, severoevropských a blízkovýchodních zemích.

Agnese je autorkou nedávno vydané monografie „Hledání udržitelnosti v arabských pouštích. Antropologie trhu a ropy“, která vychází z jejího postdoktorandského výzkumu v oblasti rozvoje podnikání, sociální a environmentální udržitelnosti, synergie mezi tradicemi, modernitou, kulturou a podnikáním v regionu Arabského poloostrova.

Pokud máte zájem o kurz přizpůsobený vašim potřebám a požadavkům, rádi vám připravíme školení na míru.

Kontaktní formulář

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk

Místo

Cena bez DPH Registrace
10., 17. a 24. 9. 2024
14:00–17:00
Diversity management
9

ENG

Online

13 500 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu