Lean Six Sigma

Základní faktor pro úspěch pro výrobní i nevýrobní společnosti

Lean Six Sigma je manažerská metodologie určená ke zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Přestože Lean Six Sigma vznikala ve společnostech Toyota, Motorola a GE, její uplatňování se rozšířilo i do sektoru služeb. 
 

Yellow Belt

Dvoudenní kurz, k získání certifikace je třeba účast na kurzu 

Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve, Control. 

Cena: 13 900 Kč + DPH


Po absolvování kurzu porozumíte tomu, co vede k průlomové výkonnosti. Dále budete schopni zavádět měřitelná zlepšení, aplikovat základy jednotlivých fází DMAIC či asistovat zkušeným expertům Green a Black Belt v zavádění projektů s využitím Lean Six Sigma.


Průběh kurzu

Kurz je navržen tak, abyste interaktivní a efektivní formou získali povědomí o základních principech a benefitech metodologie Lean Six Sigma. Navíc můžete navázat nové kontakty s manažery a dalšími lidmi, kteří se zabývají touto metodologií.
 

 • Představíme vám základní prvky a výhody zavedení koncepce Lean.
 • Porozumíte jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy).
 • Pochopíte základní prvky a výhody zavedení koncepce Six Sigma.
 • Absolvujete simulační hru pro pochopení efektů variability a plýtvání.
 • Získáte základní přehled o cyklu zlepšování procesů v rámci Lean Six Sigma (DMAIC – define, measure, analyse, implement, control).
 • Osvojíte si základní nástroje Lean Six Sigma.
 • Projdete si případovými studiemi Lean Six Sigma.
   

Green Belt

Šestidenní kurz, k získání certifikace je třeba účast na kurzu a absolvování závěrečného testu

PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný kurz navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma. Jeho součástí je vedení samostatného projektu, který můžete realizovat přímo ve vaší společnosti, a již v rámci kurzu tak vytvořit skutečný přínos.

Cena: 29 000 Kč + DPH


Průběh kurzu

Školení trvá celkem šest dní - probíhá ve formě tří dvoudenních bloků s několikatýdenním odstupem. V období mezi bloky budete zpracovávat svůj projekt, a během školení pak sdílet zkušenosti přímo z praxe. Pokud nemáte možnost realizovat projekt ve vaší společnosti, nabídneme vám neméně přínosnou tréninkovou alternativu. Kurz je vhodný pro všechna odvětví výroby i služeb.

 • Získáte schopnost vyhledávat příležitosti a samostatně řešit středně velké projekty Lean Six Sigma, řídit projektový tým a realizovat skutečný přínos.
 • Osvojíte si používání široké řady nástrojů pro jednotlivé fáze cyklu DMAIC (define, measure, analyse, improve, control). Pochopíte častá úskalí, kterým je dobré se vyhnout, a jaké kroky vedou k úspěšnému projektu.
 • Na praktických příkladech se naučíte porozumět „hlasu zákazníka“, přetvořit jeho požadavky do procesního modelu společnosti a v neposlední řadě systematicky odstraňovat prvky, které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka.
 • Osvojíte si práci se základními statistickými metodami Lean Six Sigma pro výpočet způsobilosti procesů a správnou interpretaci výstupů a kontrolních grafů.
 • Budete umět samostatně mapovat procesy na více úrovních.
 • Zvládnete vytvořit zadání projektu Lean Six Sigma a správně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami.
 • Naučíte se koncipovat projekty tak, aby jejich přínosy byly dlouhodobě udržitelné.

Yellow + Green Belt

Sedmidenní kurz, k získání certifikace je třeba účast na kurzu a absolvování závěrečného testu

Pro ty z vás, kteří by rádi absolvovali úroveň Green Belt, ale ještě nemají certifikát Yellow Belt jsme připravili speciální nabídku. Nyní máte možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti klasickému dvoudennímu školení a ihned pokračovat úrovní Green Belt. Po úspěšném absolvování celého programu Yellow + Green Belt získáte certifikáty obou úrovní.

Cena: 33 900 Kč + DPH
 

Podmínky akce:

 • Jednodenní variantu Yellow Belt školení nelze absolvovat samostatně.
 • Je nutné zúčastnit se celého sedmidenního programu Yellow + Green Belt.
 • Pro získání certifikátu Yellow Belt je nutná účast na kurzu, pro úroveň Green Belt je nutná účast, prezentace projektu a složení závěrečného testu.
   

Black Belt

Desetidenní kurz, k získání certifikace je třeba účast na kurzu a absolvování závěrečného testu a doklad o realizaci projektu

Školení Black Belt  poskytuje promyšlené zakomponování Lean technik do Six Sigma metodiky, čímž spojuje dva progresivní manažerské přístupy do jedné silné podnikatelské strategie. Obsah tréninku se průběžně přizpůsobuje tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům a potřebám výrobního sektoru, administrativy i služeb. 

Cena: 49 000 Kč + DPH


Komu je kurz určen?  

 • projektovým manažerům řešícím zásadní problémy firmy;
 • střednímu a vyššímu managementu firem;
 • všem, kteří chtějí vést řešitelské týmy pomocí metodiky DMAIC.


Účastníci musí před účastí doložit kvalifikaci na úrovni Lean Six Sigma Green Belt:

 • Předpokládané základní znalosti: Hlas zákazníka, 7 druhů plýtvání, SIPOC, Kano model, 5S, Ishikawa diagram, Procesní mapování, Výpočet OEE, Process flow.
 • V případě potřeby lze před konáním kurzu Black Belt uspořádat dvoudenní Green Belt refresher a zopakovat na něm základní koncepty a metody.

Proč Black Belt od PwC? 

 • Školení začíná rychlým zhodnocením provozní výkonnosti firmy (Quick Business Review) management konzultanty z PwC.
 • V průběhu celého školení budou účastníci buď jednotlivě, nebo v týmech pracovat na projektech, které mají v každém případě cíl zavést inovativní řešení s přínosem aspoň 1 milion Kč ročně. Díky tomu se očekává vysoká návratnost prvotní investice vložené do tréninku.
 • Další zkušenosti bude možné získat na několika workshopech pořádaných s vybranými špičkovými odborníky z praxe - obvykle z finančního sektoru, IT, centra sdílených služeb či výroby.
 • Účastníci si dokonale osvojí techniky a metody díky simulačním hrám a cvičení.
 • Kurz upřednostňuje skutečné a srozumitelné příklady před nudnými přednáškami, teoretickými koncepty a zbytečně složitou statistikou.
 • Školení se soustředí na systematickou přípravu budoucích vedoucích pracovníků v nadnárodních společnostech, kteří budou zodpovídat za inovační projekty Lean Six Sigma.
   

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze