ACCA (Asociace certifikovaných účetních)

Získejte certifikát a buďte uznáváni po celém světě!

"CGI se v Praze rozhodlo vybudovat celosvětové středisko, které bude poskytovat finační a obchodní podporu pro většinu společností skupiny CGI. Na tento krok se museli připravit i všichni naši účetní - daného cíle šlo dosáhnout pouze prostřednictvím řádné profesní kvalifikace a rozvoje. Naše první volba pro získání celosvětově uznávané kvalifikace v oblasti financí a účetnictví byla ACCA. CGI se plně účastní studijních programů ACCA, a to včetně poplatků ACCA i kurzů poskytovaných PWC Akademií."
 

Pavel Malinek FCCA, finanční ředitel,
CGI CS&EE and Poland

Studujte ACCA společně s dalšími 527 000 studenty
a staňte se jedním z 219 000 členů.

ACCA patří k jedné z největších a nejrychleji rostoucích profesních organizací s celosvětovou působností. Již více než sto let úspěšně buduje svoji reputaci s důrazem na kvalitu a preciznost. Kvalifikace ACCA je proto díky vysoké úrovni odborných znalostí, profesionality a etiky uznávána po celém světě.


Chcete se dále vzdělávat a stát se špičkou v oboru financí a účetnictví? ACCA je pro vás ta správná kvalifikace.

 • Kvalifikaci ACCA získáte v průměru za dobu 4 let.
 • Pokud máte relevantní vzdělání, ACCA vám některé zkoušky uzná.
 • První čtyři zkoušky (AB, MA, FA, LW) jsou flexibilní - v našem licencovaném centru je můžete skládat kdykoliv během roku.
 • Zbývající zkoušky se skládají čtyřikrát ročně – v březnu, červnu, září a prosinci.
   

Proč studovat s PwC Akademií?

 • Učit vás budou kvalifikovaní odborníci ze společnosti PwC, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti.
 • Provedeme vás celým studiem, a to včetně administrace či přípravy studijního plánu.
 • Zvýšíte svojí šanci na úspěch u zkoušky – naši studenti mají dlouhodobě o 20% vyšší míru úspěšnosti než je celosvětový průměr.
 • Získali jsme od ACCA nejvyšší uznání za kvalitu výuky - Platinum Approved Learning Partner.
 • Neustále se přibližujeme vašim potřebám, a proto u nás naleznete formy studia od intenzivních kurzů pod vedením lektorů až po flexibilní samostudium.

Propagační video o ACCA – This is your opportunity. 

loading-player

Playback of this video is not currently available


Chcete pracovat s lidmi, kteří vás zavalí nepodstatnými informacemi, nemají zájem o inovace a pouze odpočítávají dny do příští dovolené? Nebo se raději upřednostňujete odhodlané profesionály připravené čelit výzvám? ACCA vám je pomůže získat. Toto je vaše příležitost. 
 

Propagační video ACCA – rozhovor s manažery 

loading-player

Playback of this video is not currently available


Co doporučují úspěšní manažeři mladým lidem na začátku kariéry v oblasti financí a jaké cenné rady naopak dostali oni, když se nacházeli ve stejné situaci?

Formy studia - Přípravné kurzy

1. Blokový intenzivní kurz – Náš klíč k úspěchu!

 • Komplexní řešení - efektivní spojení 4-8–denního intenzivního kurzu a samostudia pod vedením lektora.
 • Seznámíte se podrobně s látkou k dané zkoušce, vše procvičíte na příkladech a osvojíte si vhodné zkouškové techniky.
 • Získáte kompletní set studijních materiálů včetně PwC Course Notes.
 • Dostanete elektronické verze studijních materiálů a interaktivní e-learningový program.
 • Absolvujete zkoušku nanečisto se zpětnou vazbou od lektora.

2. Live Online kurz

 • Víkendový online kurz – ideální varianta pro studenty, kteří se nemohou zúčastnit intenzivních denních kurzů nebo si chtějí znovu projít konkrétní témata.
 • Zopakujete si klíčové oblasti sylabu dané zkoušky, vše procvičíte na příkladech a osvojíte si vhodné zkouškové techniky.
 • Získáte kompletní set studijních materiálů včetně PwC Course Notes.
 • Dostanete elektronické verze studijních materiálů a interaktivní e-learningový program.


3. Home Study Premium – studijní materiály a e-learning

 • Flexibilní samostudium s přístupem do interaktivního e-learningového systému.
 • Budete studovat vlastním tempem a v rámci svých časových možností.

 

Seznam blokových kurzů:

Management Accounting (MA)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: charakter a účel nákladového a manažerského účetnictví; klasifikace nákladů, jejich chování a účel; základy ekonomické matematiky, metody nákladového účetnictví; rozpočtování a metoda standardních nákladů; techniky krátkodobého rozhodování. ACCA Management Accounting (MA) je základem pro ACCA Performance Management (PM), ACCA Financial Management (FM) a ACCA Advanced Performance Management (APM).

Financial Accounting (FA)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: kontext a účel finančního výkaznictví; kvalitativní rysy finančních informací a základní principy účetnictví; použití podvojného účetního systému; účtování transakcí; příprava předvahy; příprava základních finančních výkazů. ACCA Financial Accounting (FA) je nezbytná pro ACCA Financial Reporting (FR) a ACCA Strategic Business Reporting (SBR).

Corporate and Business Law (LW)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: základní prvky právních systémů; závazkové právo; pracovní právo; zakládání obchodních organizací; kapitál a financování společnosti; správa a řízení společnosti; právní důsledky týkající se společnosti v obtížích nebo v krizi; správa věcí veřejných a etické otázky týkající se podnikání.

Performance Management (PM)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: pokročilé metody nákladového a manažerského účetnictví; rozhodovací techniky; příprava rozpočtu; metoda standardních nákladů a řízení pomocí odchylek; kontrola a měření výkonu.

Taxation Czech (TX)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: česká daňová soustava; daň z příjmu fyzických osob; daň z příjmu právnických osob; pojistné na sociální zabezpečení; daň z přidané hodnoty (DPH); povinnosti daňového poplatníka nebo jeho zástupců.

Financial Reporting (FR)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: koncepční rámec pro finanční výkaznictví; regulační rámec pro finanční výkaznictví; finanční výkazy; podnikové kombinace; analýza a interpretace finančních výkazů.

Audit and Assurance (AA)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: regulace auditu; interní audit; plánování auditu na základě identifikovaných rizik; vnitřní kontroly; shromažďování informací a spis auditora; kontrola shromážděných informací a jejich vyhodnocení; výrok auditora.

Financial Management (FM)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: funkce finančního řízení; řízení pracovního kapitálu; investiční rozhodování; financování podniku; náklady kapitálu; oceňování podniku; řízení rizik.

Advanced Financial Management (AFM)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: odpovědnost společnosti vůči zainteresovaným stranám; pokročilé oceňování investic; akvizice a fúze; firemní reorganizace; pokročilé techniky řízení rizik; ekonomické prostředí nadnárodních společností; aktuální problémy v oblasti financí a finančního řízení.

Advanced Performance Management (APM)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: strategické plánování a řízení; ekonomické a fiskální faktory a faktory podnikatelského prostředí; konstrukce systémů pro měření výkonnosti; strategické měření výkonnosti; hodnocení výkonnosti a firemní selhání; současný vývoj a nové problémy v manažerském a výkonnostním účetnictví.

Advanced Audit and Assurance (AAA)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: regulační prostředí; profesionální a etické požadavky; vedení praxe auditora; ověřovací zakázky; typy výroků; aktuální problémy.

Strategic Business Leader (SBL)

Tento 8-denní intenzivní face to face kurz je založen na řešení praktických případových studií na vybraná témata základních oblastí SBL: Leadership; Corporate governance; Strategie (analýza – formulace a výběr možností – implementace); Řízení rizik; Informační technologie a analýza dat; Organizační kontrola; Finance v plánování a rozhodování; Inovace, výkonnost a řízení změn.

Strategic Business Reporting (SBR)

V rámci kurzu se budou řešit následující témata: profesionální a etické povinnosti účetního odborníka; rámec finančního výkaznictví; vykazování finanční výkonnosti ekonomických subjektů; účetní závěrky skupin subjektů; dopady změn v účetnictví na regulaci finančního výkaznictví; posouzení finanční výkonnosti ekonomických subjektů; nové trendy ve výkaznictví.

 

Přípravné Live Online kurzy ke zkouškám ACCA

HiddenDate Datum Kurz
20210206 06/02/21 Strategic Business Leader (SBL) – Live Online kurz
20210206 06/02/21 Advanced Audit and Assurance (AAA) – Live Online kurz (2 dny)
20210213 13/02/21 Audit and Assurance (AA) – Live Online kurz (2 dny)
20210213 13/02/21 Financial Management (FM) – Live Online kurz (2 dny)
20210213 13/02/21 Advanced Performance Management (APM) – Live Online kurz (2 dny)
20210213 13/02/21 Financial Reporting (FR) – Live Online kurz (2 dny)
20210220 20/02/21 Performance Management (PM) – Live Online kurz (2 dny)
20210220 20/02/21 Strategic Business Reporting (SBR) – Live Online kurz (2 dny)


 

Kontakty

Anna Štiptová

Anna Štiptová

ACCA Client Training Coordinator, PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 703 182 345

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC's Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Buďte s námi v obraze