Praktické tipy, jak připravit svůj nárok na kompenzaci škod vzniklých v důsledku pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 způsobuje nejistotu po celém světě. Organizace čelí nebo čelily řadě výzev, pokud jde o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zajištění infrastruktury práce z domova, narušení dodavatelského řetězce a likvidity. 

Jak organizace procházejí současnou krizí, je důležité, aby již nyní zvažovaly různé možnosti kompenzace vzniklých ztrát. Kompenzační mechanismus nemusí  být nyní zcela jasný – je však důležité již v této chvíli začít pečlivě dokumentovat vzniklé škody a zároveň se připravit i na žádosti o kompenzaci, které očekáváte, že by mohly být vzneseny proti vaší společnosti. 

Důležité kroky k efektivnímu vyčíslení škod

1

Projděte všechny smlouvy, z nichž by mohl vyplývat nárok na kompenzaci skutečných škod nebo ušlého zisku, případně povinnost odškodnit protistranu. Je důležité prozkoumat i články smluv, které se týkají nastalé situace a mohly by vést k omezení nebo zrušení práva na kompenzaci.

2

Identifikujte dokumenty požadované k doložení škod a lhůty, v nichž má být žádost včetně dokumentace předložena. Pokud požadované informace nejsou zcela jasné, komunikujte s pojišťovnou, pojistným brokerem nebo se obraťte na právníka.

3

Nastavte interní procesy tak, aby se informace potřebné k doložení škod ukládaly na jednom místě a nemuseli jste je složitě vyhledávat, až je budete potřebovat. Je lepší mít víc dat a podkladů než méně, ale všechny by měly být relevantní.

4

Pokud kompenzace zahrnuje ušlý zisk, zvažte metodu výpočtu škody a typy potřebných podpůrných dokumentů. Vezměte také v úvahu v jakém období škoda vznikla a zda bude nutné vyčíslit i trvalé škody.

5

Žádost o kompenzaci podávejte včas, ve lhůtě podle příslušné smlouvy nebo předpisu a co nejkompletnější. Toto je třeba učinit ve spolupráci s vašimi právními poradci.

„I když se vaše hlavní myšlenky a síly se zaměřují na řízení cash flow a udržení provozuschopnosti firmy, pečlivě dokumentovat vzniklé škody a sbírat podklady je nutné dělat od začátku a průběžně.
Zpětně bývá těžké si všechny detaily vybavit a některé dokumenty se mohou časem ztratit.“

Kateřina Halásek DosedělováForenzní služby, PwC Česká republika

Na co také myslet

  • V rámci podkladů je důležité kromě dat o vzniklých škodách pečlivě dokumentovat i rozhodnutí o opatřeních přijatých vaší organizací, zejména těch, která byla zavedena k omezení škod včetně vládních protikrizových opatření.

  • U dokumentů vytvářených periodicky, například přehledy peněžních toků, ukládejte verze pro jednotlivé periody během trvání krize, krátce před ní a i krátce po ní. Pokračujte v zachycování dopadů i ve chvíli, kdy jsou restrikce zrušeny a podnik se vrátí do normálu, jelikož se mohou objevit i dlouhodobé dopady.   

  • Určete zvláštní interní cost centrum, na které bude alokován/účtován čas všech osob, které se na krizovém řízení podílejí. 

  • Stanovte oprávněnou osobu nebo tým, který bude mít na starosti sběr dat a definuje potřebná pravidla a procedury pro shromažďování podkladů. Toto je velmi důležité zejména v prostředí práce na dálku. 

Dotaz na kalkulaci škod

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku o vypracování nezávazné nabídky. Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 351

Martin Kozák

Martin Kozák

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 981 323

Buďte s námi v obraze