Critical Few

Firemní kultura je mocná — a nejlepší lídři jí umějí využívat.

Úspěch každé snahy o změnu závisí na tom, zda a jak vedoucí pracovníci zapojí svou kulturu. Ta se však liší od jiných obchodních témat: je spíš implicitní než explicitní, spíš emocionální než racionální – proto se s ní pracuje nesnadno, ale proto je také tak mocná.

Autor Jon Katzenbach a spoluautoři James Thomas a Gretchen Anderson napsali praktického průvodce, jak s kulturou pracovat a začít čerpat ze zdroje katalytické změny ve vaší organizaci.

  • Kostrou knihy je naše osvědčená empirická metodologie každá kapitola postupně objasňuje náš postup práce s klienty, aby se co nejlépe využila jejich kultura.
  • Jednotlivé části knihy jsou vypravěčsky provázané – je to příběh podaný jako navazující rozhovory mezi Katzem a smyšleným generálním ředitelem, který se snaží změnit svou společnost k lepšímu, učí se a uplatňovat zásady v srdci naší metodologie.
  • Společnosti, které v kultuře vidí velmi důležitý prvek libovolného typu přeměny – výkonnost a zkušenosti zaměstnanců, strategické snižování nákladů, přechod k fúzi a akvizici a jiné – předčí podobné firmy.

 

The Critical Few
Red Button Kniha Měsíce - květen 2019

loading-player

Playback of this video is not currently available

Úspěšná akce The Critical Few v PwC Experience Center

Tak akorát teorie, maximum praktických zkušeností expertů PwC Jána Urigy a Petera Chrenka i skvělých hostů, kteří se v posledních letech úspěšně (i neúspěšně) podíleli na projektech transformace firemní kultury. Na začátku dubna 2019 proběhla v pražském PwC Experience Center úspěšná akce na téma Firemí kultura a The Critical Few, které se účastnili manažeři, kterým záleží na jejich zaměstnancích a pro které je právě toto téma  důležité. Zajímá vás také nebo chcete vědět, až budeme pořádat podobnou akci? Dejte nám vědět.

Dodejte kultuře své společnosti impulz volbou toho, na čem opravdu záleží

Několik klíčových věcí detailně osvětluje metodologii Katzenbachova centra, což vám pomůže určit čtyři nejdůležitější prvky vaší kultury a využívat jich:

Rysy

Charakteristické rysy chování lidí; „rodinná podoba“ v srdci libovolné organizace.

 

View more

Chování

Modely chování, jak jednotlivci tráví čas, rozhodují se a plní úkoly; co lidé mají sklon den co den dělat.

View more

Neformální lídři

Lidé na všech stupních s vysokou mírou „emocionální intuice“ nebo schopností společenského zapojování a silným vlivem na druhé.

View more

Vyhodnocení

Komplexní promyšlená opatření ke sledování vývoje, podněcování cyklu opravdové a trvalé změny a vazby na obchodní výkonnost.

View more

critical few

The Critical Few:
Energize Your Company’s Culture by Choosing What Really Matters

Přečtěte si ukázku   Objednejte si knihu

4 kroky na cestě k fungující firemní kultuře

1. Určete stávající kulturu a vymezte kulturní cíle

Posuďte stávající kulturu konkrétně, specificky a objektivně buď prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky, průzkumů, neformálních diskusních skupin apod.

Určete klíčové kulturní rysy, včetně silných stránek a případných problémů.

Vytyčte kulturní cíle.

2. Zaměřte se na „Critical Few“

Určete a seřaďte podle důležitosti několik typů chování (zaměřte se na ~3) klíčových pro vývoj kultury nebo urychlete změnu, která:

● se může snadno šířit
● bude hnacím motorem výkonnosti
● bude podporovat klíčové obchodní potřeby

Určete a seřaďte podle důležitosti několik klíčových týmů, které budou rozhodujícím faktorem.


3. Zapojte formální a neformální umožňující mechanismy

Zvolte neformální přístupy k vytváření emocionálního zaujetí a hrdosti (např. sítě, vzájemné ovlivňování s druhými, příkladné vůdčí osobnosti, které motivují druhé).

Nasaďte formální mechanismy k posílení a udržování požadovaných „několika klíčových“ změn v chování.

4. Vyhodnoťte výsledky

Určete cíle hodnocení a kritéria provedení

Stanovte přístup k vyhodnocování a nástroje k provedení

Vyhodnocení opakujte v pravidelných intervalech, abyste mohli sledovat pokrok.

Kontakty

Ján Uriga

Experience Center Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 731 132 666

Peter Chrenko

Partner, People & Organization, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 600

Buďte s námi v obraze