Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Česká CEO Survey 2022

Co čekat v čase extrémní nejistoty?

Loni jsem na tomto místě zdůrazňoval, že se svět stal kvůli pandemii koronaviru méně předvídatelným místem. A právě proto jsou průzkumy jako náš tradiční CEO Survey důležitější než kdy jindy. Soudě podle toho, že byl o vyplňování rekordní zájem, jste to podobně cítili i vy, ředitelé českých firem. Výrazný zájem o výsledky loňského ročníku měla i média, a tak byly názory a předpovědi ředitelů opět slyšet i směrem k veřejnosti.

V tuto chvíli ale nezbývá než konstatovat, že žádný návrat do klidného normálu se v mezičase neudál. Spíše naopak. K samotné pandemii se přidaly další vlivy a vytvořily nebývale volatilní prostředí. Něco jste očekávali, něco už tolik ne.

Například inflace se už zkraje letošního roku obávala značná část z Vás (53 %). Jak bude byznys ovlivňovat růst cen energií nebo nedostatek surovin si ale nejspíš dovedl představit jen málokdo.

Některé firmy těžily z „postpandemického“ boomu, jiné kvůli chybějícím materiálům nemohly fungovat vůbec. Mnozí z vás zažili za pár posledních měsíců obě situace. Proto si myslím, že CEO Survey na aktuálnosti a důležitosti rozhodně neztratil.

Budu rád, pokud si i Vy najdete pár minut a podělíte se s námi o své názory, výhledy a predikce v aktuálním ročníku.


Jiří Moser
Řídící partner, PwC Česká republika


CEO Survey v médiích

Témata probíraná v CEO Survey mají každý rok výraznou odezvu v médiích a zesilují tedy hlas respondentů - generálních ředitelů českých firem - ve společenské diskuzi. Neplatí to jen o výsledcích hlavní části průzkumu, ale i o dílčích zjištěních, která reflektují aktuální témata. V roce 2021 o CEO Survey napsali například:

O CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Globální síť PwC letos publikovala 24. průzkum názorů generálních ředitelů, česká verze tento rok vznikla podvanácté. Sběr dat probíhal v březnu 2021 a do průzkumu se zapojilo rekordních 260 generálních ředitelů českých firem. Globálního CEO Survey se letos zúčastnilo 5 050 ředitelek a ředitelů z celého světa.

CEO Survey v předchozích letech

Kontakty

Aleš Černý

Aleš Černý

PR Manager

Tel: +420 602 172 816

Martin Kvapil

Martin Kvapil

Business development

Tel: +420 775 439 128