Project Management Professional (PMP)®

Získejte jednu z nejuznávanějších certifikací v oblasti projektového managementu


Kvalifikace PMP®

Kvalifikace Project Management Professional (PMP), kterou uděluje Project Management Institute (PMI), představuje jednu z nejuznávanějších certifikací pro profesionály v oboru projektového řízení. PMP kvalifikace, která nově zahrnuje prediktivní, agilní a hybridní přístupy k řízení projektů, potvrzuje, že máte zkušenosti s vedením projektů a jste skutečným expertem v oblasti projektového managementu.
Tento kurz vás provede ucelenou a detailní přípravou na závěrečnou zkoušku PMP, po jejímž úspěšném absolvování prokážete, že máte ty nejlepší zkušenosti, vzdělání a způsobilost k řízení projektů.  

 

Playback of this video is not currently available

4:59

PMI

Moduly PMP kurzu

Lidé

Oblasti, kterým se modul věnuje: 
 • řešení konfliktů,

 • vedení týmu,

 • řízení výkonnosti týmu,

 • podpora jednotlivých členů v rámci týmu i všech zúčastněných stran,

 • zajištění, aby členové týmu/zúčastněné strany byly dostatečně proškoleny,

 • tvorba týmu,

 • řešení a odstraňování překážek pro tým,

 • vyjednávání dohody o projektu,

 • spolupráce se zúčastněnými stranami,

 • budování vzájemného porozumění,

 • začlenění a podpora virtuálního týmu,

 • vymezení základních pravidel v týmu,

 • mentorování relevantních zúčastněných stran,

 • podpora výkonnosti v týmu prostřednictvím emoční inteligence.

 

Procesy

Oblasti, kterým se modul věnuje: 
 • řízení projektu a dosažení obchodních cílů,

 • řízení komunikace,

 • posouzení a řízení rizik,

 • zapojení zúčastněných stran,

 • plánování a správa rozpočtu a zdrojů,

 • tvorba a správa plánu,

 • plánování a dohlížení na kvalitu produktů/dodávek,

 • plánování a řízení rozsahu projektu,

 • integrace činností projektového plánování,

 • řízení změn projektu,

 • plánování a správa zakázek,

 • řízení artefaktů projektu,

 • zavedení vhodné metodologie/metod a postupů,

 • vytvoření struktury řízení projektu,

 • řešení problémů spojených s projektem,

 • zajištění předání znalostí potřebných pro kontinuitu projektu,

 • uzavření projektu.

 

Byznys prostředí

Oblasti, kterým se modul věnuje: 
 • plánování a řízení projektu v souladu s compliance programem,

 • vyhodnocení benefitů a přidané hodnoty projektu,

 • vyhodnocení stavu externího obchodního prostředí z hlediska dopadu na projekt,

 • podpora organizačních změn.

 

 

 

Podrobnosti ke kurzu

Kurz je strukturován jako pětidenní intenzivní tréninkový program rozdělený do 3 modulů, které zdokonalí vaše dovednosti a znalosti v oblasti projektového řízení a efektivně vás připraví na certifikační zkoušku PMP.

PMP kurz je založený na metodě RMC – světově uznávaném standardu studijních materiálů a přípravy na zkoušku.

Proč studovat PMP kurz s PwC Akademií?
 • během studia získáte přehled o nejnovějších přístupech a trendech v oblasti projektového řízení a naučíte se řídit projekty od A až po Z,
 • kurz vás důkladně připraví na závěrečnou zkoušku PMP a pomůže vám dosáhnout u zkoušky co nejlepšího výsledku,
 • během kurzu dostanete studijní materiály a veškeré podklady vytvořené experty z PwC,
 • seznámíte se s best practices v oblasti projektového managementu a budete mít možnost zapojit se do diskuze nejen s lektorem, ale i s dalšími účastníky programu, se kterými budete moct sdílet své dosavadní zkušenosti,
 • po splnění všech požadavků a úspěšném dokončení celého programu získáte mezinárodně uznávanou PMP kvalifikaci, která je potvrzením kvalit a známkou profesní způsobilosti.

 

Kurz je vhodný pro zkušené projektové manažery s prokázanými znalostmi v oblasti projektového managementu.

PMP kvalifikace je dokladem o způsobilosti v oblasti vedení a řízení projektových týmů. Pokud jste zkušený projektový manažer, který chce upevnit své znalosti a dovednosti a přitom maximalizovat svůj potenciál, PMP je pro vás tou pravou volbou.

 

Tohoto kurzu se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem o zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového managementu.
Zájemce o získání samotné PMP certifikace však musí splňovat následující podmínky:

 • bakalářské vzdělání nebo jiné rovnocenné vzdělání,
 • zkušenosti v oblasti vedení projektů po dobu alespoň 3 let za posledních 8 let,
 • absolvovaná školení v oblasti projektového managementu v rozsahu 35 hodin nebo CAPM certifikace.
nebo
 • středoškolské vzdělání,
 • zkušenosti v oblasti vedení projektů po dobu alespoň 5 let za posledních 8 let,
 • absolvovaná školení v oblasti projektového managementu v rozsahu 35 hodin nebo CAPM certifikace.

Poplatek za zkoušku

Poplatek za zkoušku činí 555 USD a není zahrnut v ceně přípravného kurzu PwC Akademie. V ceně kurzu je započítána cena studijních materiálů.
Více informací o PMP kvalifikaci, podmínkách pro přihlášení na zkoušku a termínech zkoušky najdete na webových stránkách Project Management Institute (PMI)

Po absolvování tohoto kurzu budete důkladně připraveni na PMP zkoušku, po které obdržíte mezinárodně uznávanou certifikaci Project Management Professional (PMP) od Project Management Institute (PMI).

 

Róbert Srnka, FCCA, PMP

Robert Srnka je certifikovaný Project Management Professional (PMP) a mezinárodně licencovaný trenér v projektovém managementu. Je zkušeným lektorem s více než dvacetiletou praxí v oblasti řízení projektů, včetně implementací IT, BPR a auditů. Vede odborná školení a kurzy zaměřující se na manažerské dovednosti v zemích střední a východní Evropy a EU.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
25., 28., 29., 30. & 31. 10. 2024
9:00–17:00
Project Management Professional (PMP) 35

ENG

Online/PwC Bratislava

34 000 Kč*

Přihlásit se

* Registrační poplatek za PMP zkoušku ve výši 575 USD není zahrnut v ceně kurzu.

Důležité: K získání PMP certifikátu je zapotřebí zaregistrovat se na zkoušku prostřednictvím Project Management Institut (PMI) online registračního systému. Návod na registraci najdete na webových stránkách PMI.

 

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu