Kalendář kurzů

View this page in: English

Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)

8. - 10. ČERVNA + 14. - 15. ČERVNA | Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí,

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

13. - 14. ČERVNA | Prakticky zaměřený seminář vás seznámí s možnostmi, jak pracovat s velkými objemy dat, když Excel a SQL nejsou vhodné nebo dostačující. Naučíme vás používat procházet, vizualizovat a prezentovat data s Qlik Sense.

Projektový management - Základní tábor

13. - 14. ČERVNA | Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.

Coaching na pracovišti

20. ČERVNA | Tento interaktivní workshop pomůže účastníkům zmapovat a procvičit klíčové dovednosti v oblasti coachingu a rozvinout své schopnosti řízení a vedení lidí za použití nedirektivních metod. Na kurzu budeme pracovat s klíčovými modely a technikami vedení, účastníci se naučí používat coaching v každodenních formálních i neformálních situacích a v souladu s procesy řízení.

Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení

20. ČERVNA | Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.

Prezentační dovednosti

21. - 22. ČERVNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Yellow Belt

22. - 23. ČERVNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Komunikační dovednosti

28. ČERVNA | Zjistěte, jak komunikovat efektivněji a podpořit dosažení vašich cílů. Asertivní komunikace posílí vaše vztahy, sníží vaše obavy z konfliktů a podrží vás v obtížných společenských situacích. Je základem efektivní interakce v rámci osobních i pracovních vztahů. Na kurzu odhalíte prostor pro vlastní zlepšení, porozumíte různým stylům komunikace a novým technikám, které vám pomohou rozvíjet vzájemný respekt s ostatními lidmi.

Vedení a motivace lidí

12. - 13. ČERVENCE | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

Vyjednávací dovednosti

26. - 27. ČERVENCE | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Time Management

8. SRPNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět vice o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM)

ZÁŘÍ 2016 - ČERVEN 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

Prezentační dovednosti

8. - 9. ZÁŘÍ | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Coaching na pracovišti

12. ZÁŘÍ | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Tax Academy – Úvod do světa daní - podzim 2016

Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!

Český daňový systém v angličtině

20 - 21. ZÁŘÍ | Seminář je zaměřen převážně na Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů fyzických osob, včetně sociálního a zdravotního pojištění, avšak shrne také základní principy DPH a Daňového řádu. Provedeme vás obsahem daňových přiznání a vysvětlíme také principy zdanění zahraničních příjmů a metody zamezení dvojího zdanění.

Postavení členů statutárních orgánů

5. ŘÍJNA | Seminář vám pomůže zorientovat se v problematice postavení členů statutárních orgánů. Provede vás všemi aspekty výkonu funkce člena statutárního orgánu včetně otázek péče řádného hospodáře, zákazu konkurence, střetu zájmů, souběhu výkonu více funkcí a odpovědnosti za taková jednání.

Šaolinský kurz stress-managementu

5 ŘÍJNA | V dnešní době je stres chápán jako běžná součást života moderní společnosti. Vyčerpání, pesimismus a deprese, to jsou příznaky, které se projevují u lidí vystavených nadměrnému množství stresových situací. Negativní vliv se projevuje jak v profesním, tak i v osobním životě. Je zajímavé sledovat, jak nepřetržitá tradice stará více jak jedno tisíciletí, může efektivně zlepšit vypořádání se s tlakem a stresem dnešní doby.

Šaolinský kurz jak řešit konflikty

6 ŘÍJNA | Součástí každodenní komunikace, ať už v profesním nebo osobním životě, jsou různé konflikty. Umění vyjednávat a argumentovat je však běh na dlouhou trať. Manažeři a jiní profesionální leadeři potřebují výborné komunikační dovednosti, schopnost efektivně řešit problémy a také umět motivovat své zaměstnance. Jak toho všeho ale docílit v praxi? Lze se to naučit. Proto využijte této jedinečné šance změnit konflikty v příležitosti a příležitosti ve výhody.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

10. - 13. ŘÍJNA | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

Pracovní právo v otázkách a odpovědích

13. ŘÍJNA | Toto školení vám pomůže zorientovat se v základních institutech pracovního práva. Provede vás různorodými situacemi od vzniku pracovního poměru až po jeho skončení se všemi dopady a problémy s tím souvisejícími.

Komunikační dovednosti

20. ŘÍJNA | Zjistěte, jak komunikovat efektivněji a podpořit dosažení vašich cílů. Asertivní komunikace posílí vaše vztahy, sníží vaše obavy z konfliktů a podrží vás v obtížných společenských situacích. Je základem efektivní interakce v rámci osobních i pracovních vztahů. Na kurzu odhalíte prostor pro vlastní zlepšení, porozumíte různým stylům komunikace a novým technikám, které vám pomohou rozvíjet vzájemný respekt s ostatními lidmi.

Obchodní korporace – jejich správa a řízení

24. ŘÍJNA | Tento seminář vám pomůže zorientovat se v základních institutech práva obchodních společností. Získáte informace nejen o právní úpravě jednotlivých obchodních společností, ale také o často opomíjených povinnostech a rizicích správy a řízení společnosti.

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - podzim 2016

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.

Coaching na pracovišti

9. LISTOPADU | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Time Management

14. LISTOPADU | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět vice o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

23. - 24. LISTOPADU | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Šaolinský kurz self-empowerment

28 LISTOPADU | Self-empowerment v pojetí šaolinské kultury znamená porozumění a přijetí vlastních limitů. Mnoho vedoucích pracovníků a manažerů je konstantně pod stresem, což se často projevuje syndromem vyhoření. Tento kurz není o filosofii. Zajistíme vám nezbytné techniky, nástroje a znalosti, které potřebujete ke zlepšení kvality svého profesního života.

Umění strategie

29 LISTOPADU | Strategie je umění plánování konceptů, které vede k naplnění záměrů firmy. Sama šaolinská kultura je příkladem úspěšné strategie, která existuje po více než 1500 let. Základem jsou strategické rady převzaté z klasických asijských knih, jako je například Umění války, Hagakure, Strategemata a Kniha pěti kruhů a učení Konfucia a Lao Tse. Obsah kurzu je vázán na dnešní moderní život a může se tak aplikovat na současnou situaci.

Prezentační dovednosti

29. - 30. LISTOPADU | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Vyjednávací dovednosti

14. - 15. PROSINCE | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Prezentační dovednosti

20. - 21. PROSINCE | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Obchodní korporace – jejich správa a řízení

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář vám pomůže zorientovat se v základních institutech práva obchodních společností. Získáte informace nejen o právní úpravě jednotlivých obchodních společností, ale také o často opomíjených povinnostech a rizicích správy a řízení společnosti.

PRINCE2 Foundation + Practitioner

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

PRINCE2 Foundation

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro ty, kteří se setkávají s projektovým řízením v roli člena týmu a projektové manažery, kteří chtějí získat certifikaci.

Kybernetická bezpečnost

BUDE UPŘESNĚNO | Bezpečnost kyberprostoru států, institucí, firem i jednotlivců je stále více otázkou jejich existence, důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Informační systémy jsou zranitelné, informace v nich jsou citlivé a staly se cenným zbožím.

Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3, a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici, a podobně). Na závěr školení vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

BUDE UPŘESNĚNO | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

Zaměstnávání cizinců - Celý dvoudenní program

BUDE UPŘESNĚNO | Náš dvoudenní program vám pomůže zorientovat se v legislativních změnách, které nastaly v letech 2011 a 2012 v souvislosti s novelou zákonů o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, a jejich dopadech na vaši každodenní praxi.

Část II: Realizace interního auditu (3 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Realizace auditů; Provádění specifických auditů; Monitorování výsledků auditů; Znalosti o oblasti podvodů; Nástroje pro provádění auditu

IFRS 16 - účtování leasingů a IFRS 15 - vykazování výnosů

BUDE UPŘESNĚNO | 2 semináře, které vás během 1 dne seznámí se standardy IFRS 16 a IFRS 15, které významně ovlivní většinu společností

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)


Diploma in IFRS

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - podzim 2016

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.


Semináře IFRS

Tax Academy

Tax Academy – Úvod do světa daní - podzim 2016

Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!


Český daňový systém v angličtině 

Český daňový systém v angličtině

20 - 21. ZÁŘÍ | Seminář je zaměřen převážně na Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů fyzických osob, včetně sociálního a zdravotního pojištění, avšak shrne také základní principy DPH a Daňového řádu. Provedeme vás obsahem daňových přiznání a vysvětlíme také principy zdanění zahraničních příjmů a metody zamezení dvojího zdanění.

Právní semináře

 

Zaměstnávání cizinců

Projektový management - Základní tábor

13. - 14. ČERVNA | Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

10. - 13. ŘÍJNA | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

PRINCE2 Foundation

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro ty, kteří se setkávají s projektovým řízením v roli člena týmu a projektové manažery, kteří chtějí získat certifikaci.

PRINCE2 Foundation + Practitioner

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM)

ZÁŘÍ 2016 - ČERVEN 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

BUDE UPŘESNĚNO | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

Manažerské a obchodní dovednosti

Školení se šaolinskými mnichy

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

13. - 14. ČERVNA | Prakticky zaměřený seminář vás seznámí s možnostmi, jak pracovat s velkými objemy dat, když Excel a SQL nejsou vhodné nebo dostačující. Naučíme vás používat procházet, vizualizovat a prezentovat data s Qlik Sense.

Kybernetická bezpečnost

BUDE UPŘESNĚNO | Bezpečnost kyberprostoru států, institucí, firem i jednotlivců je stále více otázkou jejich existence, důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Informační systémy jsou zranitelné, informace v nich jsou citlivé a staly se cenným zbožím.

ISO 27001 - Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

BUDE UPŘESNĚNO | Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.