Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Daňové poradenství pro fyzické osoby

V rámci daňového a právního poradenství poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodní mobility pracovních sil do České republiky i do zahraničí z hlediska daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a imigračního práva. Na tuto problematiku se specializujeme již od roku 1992. Jsme součástí světové sítě, která spojuje více než 157 zemí a v případě potřeby budeme celý proces mezinárodní mobility pracovníků koordinovat v globálním měřítku.

Dokážeme poskytnout plnou podporu v oblasti řízení lidských zdrojů. Naší další specializací je hodnocení a optimalizace benefitů poskytovaných zaměstnancům, a to z hlediska daňové efektivnosti jednotlivých složek odměny, včetně hodnocení daňových dopadů různých motivačních nástrojů.

Naše služby vždy poskytujeme s cílem využít taková řešení, která jsou v souladu se zákonem, minimalizují náklady pro zaměstnavatele, jsou efektivní a administrativně co nejméně náročná.

Naše služby

Mezinárodní mobilita pracovních sil

Zajistíme komplexní agendu vysílání zaměstnanců do České republiky i do zahraničí v oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, pojistného na sociální zabezpečení/zdravotního pojištění a imigračního práva. Budeme asistovat při plnění všech povinností daných legislativou České republiky a země vyslání. Poskytneme odbornou pomoc zaměstnancům i zaměstnavateli ve všech fázích vyslání.


Nabídka služeb

 • komplexní řešení procesu vyslání zaměstnanců do/z České republiky z hlediska daně z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení/zdravotního pojištění a daně z příjmů právnických osob
 • zpracování interních pravidel pro vysílání zaměstnanců do zahraničí (vysílací politiky) stanovující dopodrobna nároky zaměstnanců v závislosti na typu vyslání, osobní situaci zaměstnance apod.
 • zpracování procesních map pro vysílání zaměstnanců a map odpovědnosti jednotlivých činitelů v tomto procesu
 • zpracování analýz dopadů vyslání zaměstnanců
 • vedení mzdové evidence pro vyslané zaměstnance v České republice i v příslušných zemích vyslání
 • příprava a zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • použití PwC technologií zaznamenávajících celý „životní cyklus“ vyslání zaměstnance a umožňujících on-line sdílení veškerých informací souvisejících s přípravou daňových přiznání kdekoliv na světě

View more

Řízení nákladů na zaměstnance a odměňování zaměstnanců

Pomocí důkladné analýzy vašich nákladů na mzdy a zaměstnaneckých výhod vám pomůžeme vytvořit a zavést efektivní systém odměňování.


Nabídka služeb

 • vyčíslení současných nákladů na zaměstnance
 • sledování nákladů vynaložených při současném systému zaměstnaneckých výhod (tj. služební automobil, penzijní připojištění, ubytování, školení, využití sportovních zařízení, využití předškolních zařízení atd.)
 • revize způsobu poskytování zaměstnaneckých výhod včetně identifikace daňových problémů a problémů v oblasti sociálního zabezpečení/zdravotního pojištění
 • návrh a implementace struktury odměňování podle specifických potřeb klientů při zohlednění důležitých faktorů, jako je daňový odečet nákladů, zdanění příjmů zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a postupů
 • vyčíslení úspor dosažených při zavedení doporučované struktury odměňování
 • implementace schváleného plánu
 • vypracování materiálů seznamujících zaměstnance s novou politikou a strukturou odměňování
 • všestranná pomoc při zavedení plánu odměňování, odborný dohled a průběžné konzultace
 • průběžné daňové a právní poradenské služby

View more

Zaměstnanecké akciové plány

Poradíme vám při analýze, návrhu, implementaci a při průběžném vedení vašich akciových plánů pro domácí a zahraniční zaměstnance pracující v České republice.


Nabídka služeb

 • asistence při analýze a průběžném vedení zaměstnaneckých akciových plánů
 • poradenské služby a testování spojené s realizováním návrhu akciového plánu
 • poradenství související s dopady daně z příjmů fyzických a právnických osob na akciové plány
 • analýza dopadů na odvody příspěvků na sociální zabezpečení/zdravotní pojištění
 • asistence při implementaci akciového plánu
 • vypracování materiálů, které seznámí zaměstnance s pravidly akciového plánu a daňovými dopady v případě účasti na akciovém plánu
 • příprava manuálu pro zaměstnance podrobně vysvětlující zdanění příjmů z akciových plánů s názornou ukázkou vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • poradenství s mezinárodními daňovými aspekty akciových plánů

View more

Zastupování klientů v daňovém řízení

Nabízíme kompletní právní a poradenský servis pod jednou střechou. Pomůžeme vám nejen s právními aspekty vašeho podnikání, ale jako součást mezinárodní poradenské sítě PwC máme v týmu i odborníky na daňové poradenství, oblast fúzí a akvizic, forenzní a analytické služby.

Poznejte nás více

View more

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob

View more

Další služby poskytované ve spolupráci s oddělením zajišťujícím pracovní povolení a víza

View more

Kontakty

Tomáš Hunal

Tomáš Hunal

Partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 516

Zůstaňte s námi v kontaktu