Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

MiFID II - Fungování trhů se zásadně mění

Nedávno dohodnutá zásadní úprava pravidel finančních instrumentů (známých pod zkratkou MiFID), bude znamenat zásadní změny pro evropské trhy s cennými papíry. S přijetím směrnice MiFID II (směrnice 2014/65/EU) a nařízení MiFIR ((EU) č. 600/2014) vstupujeme do poslední fáze intenzívních příprav na nový režim MiFID II.

Nový režim vejde v platnost 3. ledna 2017. Do té doby musí být vyvinuto a přijato více než 100 prováděcích opatření regulačními úřady Evropské unie. Země Evropské unie musí zásadně upravit své národní právní rámce, dle změn, které ustavuje revidovaná směrnice a zároveň musí zajistit, že žádná národní právní úprava nebude v rozporu s fungováním závazných pravidel, které MiFIR zavádí. Podrobná finální podoba nových regulatorních požadavků má být zveřejněna do konce roku 2015 .

Jak již bylo avizováno, fungování kapitálových trhů v Evropě se zásadně změní. V reakci na nedostatky původního režimu i finanční krizi, jsou hlavními cíli jak posílení integrity trhu, tak i ochrana investorů.

Zasaženy budou zkrátka všechny oblasti trhu s cennými papíry. Stejně tak budou mít změny dopad na všechny účastníky trhu nehledě na jejich roli či velikost. Pro zvolení správné strategie a dalších provozních rozhodnutí je zásadní co nejdříve posoudit, jak velký dopad budou tyto změny, které by maximalizovaly obchodní příležitosti a minimalizovaly náklady, představovat. Skutečně se nejedná o pouhé compliance cvičení, ale o skutečné změny, které rozhodí celý trh.

PwC Česká republika Vám může efektivně pomoci při zkoumání dopadů MiFID II na Vaši organizaci i při přípravě potřebných opatření k zajištění compliance. Náš multidisciplinární tým s bohatými zkušenostmi ze světových i evropských trhů s cennými papíry Vám umožní úspěšně čelit mnohočetným a komplexním výzvám, které jsou s MiFID II spojené.

Kontakty

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Zůstaňte s námi v kontaktu