Zpráva o průhlednosti

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

Tuto zprávu vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve smyslu požadavků článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných závěrek („směrnice o auditu“).

Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2018


Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2017

Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2016

Kontakty

Petr Kříž
partner, Účetní poradenství včetně IFRS
Tel: +420 251 152 045
Email

Buďte s námi v obraze