Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Zpráva o transparentnosti

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

Tuto zprávu vydáváme v souladu s požadavky článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (za obchodní rok končící 30. června 2016 v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech).

 

Zpráva o transparentnosti

Obchodní rok končící 30. června 2020

Zpráva o transparentnosti

Obchodní rok končící 30. června 2019

Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2018


Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2017

Zpráva o průhlednosti

Obchodní rok končící 30. června 2016

Kontakty

Petr Kříž

Petr Kříž

partner, Účetní poradenství včetně IFRS

Tel: +420 251 152 045