Vedení společnosti

Jiří Moser - fotografie

Jiří Moser 

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství


Jiří Moser je řídícím partnerem PwC v České republice od dubna 2010. Jeho aktuálním cílem je trendové nasměrování firmy k digitalizaci a zároveň se intenzivně zabývá oblastí Data Analytics.

Jiří Moser spojil s PwC celou svou dosavadní profesní dráhu. V roce 1994 nastoupil do oddělení Auditorských služeb PwC (tehdy Coopers & Lybrand). I díky své stáži v londýnské kanceláři PwC UK začal postupně zaměřovat svoji specializaci na poradenství v oblasti řízení rizik a zvyšování výkonnosti podniků. V roce 2001 se stal partnerem oddělení Zvyšování výkonnosti podniku pro ČR a o dva roky později partnerem oddělení Zvyšování výkonnosti podniku pro střední a východní Evropu. V roce 2006 byl jmenován vedoucím partnerem poradenských služeb pro Českou republiku.

Jiří Moser získal v roce 1993 doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze, obor modelování fyzikálních procesů. Je členem Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a certifikovaným auditorem informačních systémů (CISA).

Jiří Moser se ve volném čase věnuje rodině, cestování a sportu. Od mládí se zajímá o asijské kultury a bojová umění.


Miroslav Bratrych - fotografie

Miroslav Bratrych

vedoucí partner, Poradenské služby
 

Miroslav Bratrych působí ve funkci vedoucího partnera oddělení poradenských služeb. Kromě řízení a koordinace jednotlivých poradenských týmů se zabývá klientskou prací v oblasti transakčního poradenství. Miroslav Bratrych se specializuje na M&A (fúze a akvizice) a due diligence prověrky. Široká škála odvětví jeho působnosti zahrnuje např. automobilový průmysl, energetiku, strojírenství, železniční a leteckou dopravu.

Od začátku své kariéry v PwC, kterou zahájil v roce 1996, získal Miroslav Bratrych bohaté zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic, typicky zahrnující poradenské služby týkající se akvizic místních firem velkými mezinárodními strategickými nebo finančními investory a dále asistence vlastníkům místních společností s prodejem jejich aktiv.

Klienti oceňují jeho komerční přístup, znalost problematiky jednotlivých průmyslových odvětví, stejně jako zkušenosti s transakčním procesem - od prvotních nabídek až po finalizaci kupních smluv. Mezi jeho poslední projekty patří např. ocenění a transakční podpora Českým drahám v souvislosti s prodejem 440 nádraží společnosti SŽDC, různé transakční projekty pro Energetický a průmyslový holding, private equity fond Advent International a mnohé další.

Miroslav Bratrych se ve volném čase věnuje historii a sportu.


Jiří Zouhar - fotografie

Jiří Zouhar

vedoucí partner, Auditorské služby
 

Jiří Zouhar nastoupil do PwC v roce 1998 a partnerem v oddělení auditu se stal roku 2010. Během své praxe získal zkušenosti při poskytování auditorských a jiných poradenských služeb mezinárodním i lokálním klientům působícím v různých oblastech v rámci regionu CEE i ve Spojených Státech Amerických.

Jiří Zouhar dále vede v České republice skupinu odborníků PwC zaměřujících se na automobilový průmysl. V regionu CEE a České republice měl rovněž odpovědnost za transformaci auditu v kontextu současného vývoje ekonomického prostředí a tzv. megatrendů, rozvoj centra sdílených služeb a činnost v oblasti CSR a dlouhodobé udržitelnosti.

Jiří Zouhar vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je držitelem mezinárodní auditorské a účetní kvalifikace FCCA a CPA (USA). Jiří je ženatý, má tři děti a náklonnost pro intenzivní sportovní zážitky.


David Borkovec - fotogalerie

David Borkovec

vedoucí partner, Daňové a právní služby
 

David Borkovec nastoupil do PwC v roce 1999, partnerem v Daňovém a právním oddělení se stal roku 2010. Specializuje se na poradenství v oblasti mezinárodní i české daňové problematiky a převodních cen.

Je registrovaným daňovým poradcem, členem Komory daňových poradců ČR a též soudním znalcem v oboru daní, cel a odvodů. Dále je členem sboru nezávislých expertů za Českou republiku pro účely sestavování poradní komise dle Úmluvy EU o řešení případů dvojího zdanění (tzv. Arbitrážní úmluva).

Za rok 2012 a 2013 získal ocenění jako nejlepší daňový poradce v České republice v oblasti převodních cen.

David Borkovec vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2014 absolvoval Advanced Management Program na Harvard Business School, Harvard University. Je ženatý a má dvě děti.


Petr Ložek - fotografie

Petr Ložek

vedoucí partner, Technology Consulting
 

Petr Ložek působí v oblasti consultingu více než 20 let. Věnuje se zejména finančním službám a technologickému poradenství. Pracoval pro většinu významných bankovních a pojišťovacích skupin v regionu střední Evropy a podílel se na řadě technologických transformačních projektů.

Mezi jeho hlavní oblasti specializace patří IT a digitální strategie, multikanálová řešení, automatizace a digitalizace procesů, business intelligence řešení a core bankingové transformace.

Před příchodem do PwC pracoval Petr Ložek pro společnost Accenture, kde byl na pozici Managing Director odpovědný za významné klienty v oblasti finančních služeb v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

Za hlavní přednost PwC ve srovnání s čistě technologickými dodavateli Petr Ložek považuje schopnost PwC spojit technologické dovednosti s hlubokými znalostmi jednotlivých odvětví, obchodní perspektivy a regulatoriky, znalostmi datové analýzy a případně i s právními a daňovými aspekty, a poskytnout tak klientům kompletní dodávku.

Petr Ložek je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří golf a běh.

 

Kontakty

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství

Tel: +420 251 152 048

Miroslav Bratrych

vedoucí partner, Poradenské služby

Tel: +420 251 152 084

Jiří Zouhar

vedoucí partner, Auditorské služby

Tel: +420 251 152 202

David Borkovec

vedoucí partner, Daňové a právní služby

Tel: +420 251 152 561

Petr Ložek

vedoucí partner, Technology Consulting

Tel: +420 251 151 370