Finance, daně a účetnictví

Investujte do svého profesního rozvoje a prohlubte své znalosti v oblasti financí

Ponořte se s námi do světa financí

Dnešní doba klade velký důraz na dodržování ustálené praxe, směrnic a legislativy v oboru financí, daní a účetnictví. Odborníci z PwC Vám rádi pomohou doplnit potřebné znalosti. V oblasti financí, daní a účetnictví mají naše týmy bohaté zkušenosti, a proto jsme Vám schopni nabídnout znalosti a dovednosti ověřené praxí. 

Naše školení mají interaktivní podobu – budete řešit řadu případových studií a praktických příkladů, které Vám pomohou pochopit danou problematiku do detailu. 

 

Naše kurzy

Základní přehled světa financí

Jednodenní školení poskytuje základní přehled světa financí. Kurz se zaměřuje na finanční výkazy, podnikové finance, obchodní operace a daně. 

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte orientaci ve finančních výkazech (druhy účetní závěrky, části účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (druhové/účelové členění), účetní pravidla a předpisy, účetní informační systém (hlavní kniha, účetní doklady), vliv ekonomických událostí, účetní závěrka, příprava a analýza účetní závěrky),
 • pochopíte základy podnikových financí (identifikace a řízení finančních rizik, likvidity, ekonomických/operačních rizik, řízení hotovosti, financování podniku),
 • seznámíte se s obchodními operacemi ve vztahu k vybraným osobám (výplata dividend, úvěry společníkům a společnostem ve skupině),
 • budete mít základní informace o dani ze zisku právnických osob a dani z přidané hodnoty (principy zdanění zisků společností a daně z přidané hodnoty).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Nefinanční reporting

Nefinanční reporting představuje ve světovém i evropském kontextu běžný standard v komunikaci významných organizací napříč odvětvími. Jeho pozornost se věnuje dopadům na životní prostředí, údajům o rozmanitosti, aktivitám směřovaným k místním komunitám, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Nefinanční informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetu ve formě zpráv o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji, nebo se zahrnují do výročních zpráv. Tento kurz ocení všichni lidé, kteří se zabývají přípravami výročních zpráv nebo aktivitami společenské odpovědnosti a chtějí tyto oblasti účinně propojovat.

Co se na kurzu naučíte:
 • zjistíte, jak s nefinančním reportingem začít a dále ho rozvíjet,
 • dozvíte se, na základě jakých principů volit obsah a hlavní tematické oblasti zpráv,
 • načerpáte inspiraci ze zajímavých ukázek z různých odvětví v ČR i zahraničí,
 • získáte informace o tom, jak se Vaší společnosti týkají nové zákonné povinnosti v souvislosti s přijetím směrnice EU do české legislativy,
 • seznámíte se s dostupnými nástroji, metodikami a způsobem výběru vhodného řešení pro Vaší firmu,
 • naučíte se základy nejčastěji využívaných metodik (Global Reporting Initiative, Integrated Reporting) a jejich návaznosti na požadavky směrnice EU,
 • budete umět identifikovat přínosy reportingu pro Vaši firmu a cílové skupiny.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Základní přehled světa daní

Vedoucí pracovníci a manažeři, kteří rozumějí daňovým aspektům, mohou tuto znalost zohlednit ve svých rozhodnutích a efektivně řídit společnosti při optimálním daňovém zatížení. Tento kurz Vás přehledně provede daní z příjmů právnických osob a ukáže Vám možnosti legální optimalizace daňové povinnosti. 

Co se na kurzu naučíte:
 • provedeme Vás principy kalkulace daně z příjmů právnických osob,
 • ukážeme Vám, jak lze legálně optimalizovat daňovou povinnost společnosti,
 • získáte přehled o daňově neuznatelných nákladech i příjmech osvobozených od daně,
 • dozvíte se, kdy a jak se daní výplata dividend, úroků, licenčních poplatků,
 • seznámíte se s metodami zamezení dvojího zdanění a povinnostmi společnosti obchodující s daňovými nerezidenty,
 • z kurzu si odneste detailně vypracované studijní materiály v češtině, navíc získáte i praktické jednostránkové shrnutí v češtině i angličtině.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Budgeting & Controlling: komplexní plán na strategické, taktické a operativní úrovni

Dvoudenní seminář je zaměřen na prohloubení znalostí, dovedností i odborného úsudku při výběru a aplikaci účetních metod pro strategické řízení v různých oblastech podnikání. Dále se věnuje hodnocení výkonnosti organizace a strategickému rozvoji, aplikaci účetních technik při zpracování kvantitativních či kvalitativních informací pro plánování, rozhodování, hodnocení a kontrolu výkonu podniku.

Hlavní témata kurzu:
 • úloha strategického plánování na podnikové i obchodní úrovni,
 • racionální model strategického plánování, včetně širokého spektra kvalitativních modelů,
 • pojmy hodnoty a ceny. Definice a příklady, včetně tradičních a moderních technik kalkulace (okrajová, absorpční, založená na aktivitě),
 • koncept rozpočtování ve strategickém procesu,
 • výzvy vyplývající z uplatňování tradičních rozpočtových modelů a jejich překonání,
 • typy rozpočtů,
 • úloha kritických faktorů úspěchu a KPI ve strategickém plánování a řízení výkonnosti a měření,
 • co je řízení výkonu a rozdíl v měření výkonu,
 • role a použitelnost finančních a nefinančních ukazatelů KPI,
 • rozdíly, odchylky. Role základních a pokročilých odchylek,
 • Kaizen metoda: pohled na alternativní filozofii výkonnosti podniku,
 • převodní ceny: komplexní plán pro rozhodování.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Jakékoliv další kurzy nebo semináře zaměřené na finance, daně a účetnictví Vám velmi rádi připravíme a ušijeme na míru na základě Vašich konkrétních potřeb, očekávání a požadavků. 

 

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu