Finance, daně a účetnictví

Investujte do svého profesního rozvoje a prohlubte své znalosti v oblasti financí

Ponořte se s námi do světa financí

Dnešní doba klade velký důraz na dodržování ustálené praxe, směrnic a legislativy v oboru financí, daní a účetnictví. Odborníci z PwC Vám rádi pomohou doplnit potřebné znalosti. V oblasti financí, daní a účetnictví mají naše týmy bohaté zkušenosti, a proto jsme Vám schopni nabídnout znalosti a dovednosti ověřené praxí. 

Naše školení mají interaktivní podobu – budete řešit řadu případových studií a praktických příkladů, které Vám pomohou pochopit danou problematiku do detailu. 

 

Naše kurzy

M&A kurz

Kurz je vhodný pro podnikatele nebo koholiv, kdo plánuje prodej či akviziční transakci. Přihlásit na školení se mohou i odborníci, kteří pracují v oblasti financí, daní a práva nebo specialisté působící v oblasti investic, bankovnictví a kapitálových trhů. Účastníci kurzu se seznámí s právními, daňovými a účetními aspekty procesů fúzí a akvizic.

Kurz je složen ze tří modulů. 

1. Deals 

Témata modulu:

 • typy M&A transakcí, proces a „mapa“ transakcí,

 • subjekty M&A transakcí a úloha poradců,

 • hlavní dokumenty spojené s procesem fúzí a akvizic (teaser, NDA, informační memorandum, indikativní nabídka, term sheet, závazná nabídka, SPA),

 • due diligence: účel, proces, možné výsledky a běžná rizika,

 • stanovení ceny transakce, hlavní typy účtování kupní ceny, výhody a nevýhody,

 • transakční smlouva, uzavření transakce,

 • integrace.

2. Daně a právo

Témata modulu:

 • strukturování transakce a pohled na proces z právního hlediska: prodej a koupě akcií vs. nákup aktiv,
 • hlavní otázky týkající se SPA: občanské právo a související oblasti,
 • klíčové aspekty UK práva, terminologie a jeho použití ve smlouvách,
 • hospodářská soutěž a dodržování předpisů při transakcích: důvěrnost při due diligence, „čisté týmy“, reporting a konzultace s úřady,
 • daňové problémy na úrovni související s transakcemi fúzí a akvizic (daňová due diligence, otázky strukturování),
 • právní due diligence a její dopady na transakci,
 • pracovněprávní aspekty: projednávání se zaměstnanci a zastupitelskými orgány a právní nástupnictví podle pracovního práva,
 • lokální nařízení pro reporting a udělování povolení, specifické postupy pro regulovaná odvětví.

3. Finance a účetnictví

Témata modulu:

 • přehled účtování akvizic,
 • účtování akvizic v samostatné účetní závěrce,

 • účtování akvizic v konsolidované účetní závěrce,
 • klíčové účetní problémy, tipy a rady,

 • reorganizace skupiny,

 • náležitosti po provedení implementace.

Termíny a cena

Modul 1 – Deals: podzim 2024 | 9:00–12:15
Modul 2 – Daně a právo: podzim 2024 | 9:00–12:15
Modul 3 – Finance a účetnictví: podzim 2024 | 9:00–12:15

Cena za školení (tři moduly): 15 950 Kč + DPH
Cena za jeden modul:
6 150 Kč + DPH

Zaregistrujte se zde

Základní přehled světa financí

Jednodenní školení poskytuje základní přehled světa financí. Kurz se zaměřuje na finanční výkazy, podnikové finance, obchodní operace a daně. 

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte orientaci ve finančních výkazech (druhy účetní závěrky, části účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (druhové/účelové členění), účetní pravidla a předpisy, účetní informační systém (hlavní kniha, účetní doklady), vliv ekonomických událostí, účetní závěrka, příprava a analýza účetní závěrky),
 • pochopíte základy podnikových financí (identifikace a řízení finančních rizik, likvidity, ekonomických/operačních rizik, řízení hotovosti, financování podniku),
 • seznámíte se s obchodními operacemi ve vztahu k vybraným osobám (výplata dividend, úvěry společníkům a společnostem ve skupině),
 • budete mít základní informace o dani ze zisku právnických osob a dani z přidané hodnoty (principy zdanění zisků společností a daně z přidané hodnoty).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Nefinanční reporting

Nefinanční reporting představuje ve světovém i evropském kontextu běžný standard v komunikaci významných organizací napříč odvětvími. Jeho pozornost se věnuje dopadům na životní prostředí, údajům o rozmanitosti, aktivitám směřovaným k místním komunitám, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Nefinanční informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetu ve formě zpráv o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji, nebo se zahrnují do výročních zpráv. Tento kurz ocení všichni lidé, kteří se zabývají přípravami výročních zpráv nebo aktivitami společenské odpovědnosti a chtějí tyto oblasti účinně propojovat.

Co se na kurzu naučíte:
 • zjistíte, jak s nefinančním reportingem začít a dále ho rozvíjet,
 • dozvíte se, na základě jakých principů volit obsah a hlavní tematické oblasti zpráv,
 • načerpáte inspiraci ze zajímavých ukázek z různých odvětví v ČR i zahraničí,
 • získáte informace o tom, jak se Vaší společnosti týkají nové zákonné povinnosti v souvislosti s přijetím směrnice EU do české legislativy,
 • seznámíte se s dostupnými nástroji, metodikami a způsobem výběru vhodného řešení pro Vaší firmu,
 • naučíte se základy nejčastěji využívaných metodik (Global Reporting Initiative, Integrated Reporting) a jejich návaznosti na požadavky směrnice EU,
 • budete umět identifikovat přínosy reportingu pro Vaši firmu a cílové skupiny.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Základní přehled světa daní

Vedoucí pracovníci a manažeři, kteří rozumějí daňovým aspektům, mohou tuto znalost zohlednit ve svých rozhodnutích a efektivně řídit společnosti při optimálním daňovém zatížení. Tento kurz Vás přehledně provede daní z příjmů právnických osob a ukáže Vám možnosti legální optimalizace daňové povinnosti. 

Co se na kurzu naučíte:
 • provedeme Vás principy kalkulace daně z příjmů právnických osob,
 • ukážeme Vám, jak lze legálně optimalizovat daňovou povinnost společnosti,
 • získáte přehled o daňově neuznatelných nákladech i příjmech osvobozených od daně,
 • dozvíte se, kdy a jak se daní výplata dividend, úroků, licenčních poplatků,
 • seznámíte se s metodami zamezení dvojího zdanění a povinnostmi společnosti obchodující s daňovými nerezidenty,
 • z kurzu si odneste detailně vypracované studijní materiály v češtině, navíc získáte i praktické jednostránkové shrnutí v češtině i angličtině.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Budgeting & Controlling: komplexní plán na strategické, taktické a operativní úrovni

Dvoudenní seminář je zaměřen na prohloubení znalostí, dovedností i odborného úsudku při výběru a aplikaci účetních metod pro strategické řízení v různých oblastech podnikání. Dále se věnuje hodnocení výkonnosti organizace a strategickému rozvoji, aplikaci účetních technik při zpracování kvantitativních či kvalitativních informací pro plánování, rozhodování, hodnocení a kontrolu výkonu podniku.

Hlavní témata kurzu:
 • úloha strategického plánování na podnikové i obchodní úrovni,
 • racionální model strategického plánování, včetně širokého spektra kvalitativních modelů,
 • pojmy hodnoty a ceny. Definice a příklady, včetně tradičních a moderních technik kalkulace (okrajová, absorpční, založená na aktivitě),
 • koncept rozpočtování ve strategickém procesu,
 • výzvy vyplývající z uplatňování tradičních rozpočtových modelů a jejich překonání,
 • typy rozpočtů,
 • úloha kritických faktorů úspěchu a KPI ve strategickém plánování a řízení výkonnosti a měření,
 • co je řízení výkonu a rozdíl v měření výkonu,
 • role a použitelnost finančních a nefinančních ukazatelů KPI,
 • rozdíly, odchylky. Role základních a pokročilých odchylek,
 • Kaizen metoda: pohled na alternativní filozofii výkonnosti podniku,
 • převodní ceny: komplexní plán pro rozhodování.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás

Termín Kurz CPD body Jazyk

Místo

Cena bez DPH Registrace

podzim 2024
9:00–12:15

M&A Expert Manager

9

ENG

Online

15 950 Kč

Přihlásit se

podzim 2024
9:00–12:15
Modul 1 – Deals 3 ENG Online 6 150 Kč Přihlásit se
podzim 2024
9:00–12:15
Modul 2 – Daně a právo 3 ENG Online 6 150 Kč
Přihlásit se
podzim 2024
9:00–12:15
Modul 3 – Finance a účetnictví 3 ENG Online 6 150 Kč
Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu