E-learningové kurzy

Rozvíjejte své znalosti a dovednosti s našimi e-learningy

E-learningové kurzy

Více než 40 e-learningů v angličtině je pro Vás připraveno
v naší online vzdělávací platformě Learning Management System (LMS). E-learningy jsou navrženy tak, aby Vám pomohly rozvíjet Vaše znalosti, dovednosti a kompetence ve vybraných oblastech.
Vybrat si můžete z níže uvedené nabídky e-learningů věnujícím se IFRS, IAS, GDPR a Compliance a z e-learningů zaměřených na dovednosti ze světa byznysu, digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti nebo udržitelného investování (ESG). 

 

Přehled IFRS & IAS e-elarningů: 

Úvod do IFRS - IAS 1 Prezentace účetní závěrky
IAS 2 Zásoby
IAS 7 Výkazy peněžních toků
IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 10 Události po skončení účetního období
IAS 12 Daně z příjmů
IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
IAS 23 Výpůjční náklady
IAS 27 Individuální účetní závěrka
IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
IAS 38 Nehmotná aktiva
IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
IFRS 9 Finanční nástroje pro podnikatele
IFRS 9 Finanční nástroje pro bankovní sektor
IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
IFRS 11 Společná ujednání
IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou
IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
IFRS 16 Leasingy

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Přehled e-learningů pro bankovní instituce: 

Kybernetická bezpečnost pro banky
Regulační rámec pro banky
Monitoring výkonnosti bank
Přehled IFRS 9 a IAS 32 pro banky

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Vliv covidu-19 na účetní vykazování podle IFRS

Cílem tohoto e-learningového kurzu trvajícího 2,5 hodiny je poskytnout základní znalosti o problematice účetního vykazování podle IFRS, které bylo ovlivněno covidem-19. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Dokumentace k převodním cenám

Globální ekonomika je tažena zejména nadnárodními podniky. Tyto nadnárodní společnosti stojí za významným počtem transakcí, které přispívají k tomu, že převodní ceny jsou pro většinu společností na celém světě nevyhnutelností.

Po absolvování tohoto e-learningového kurzu porozumíte požadavkům dokumentace k převodním cenám dle pokynů OECD pro převodní ceny a dle BEPS (Action 13). E-learning poskytuje podrobnosti o jednotlivých částech dokumentace k převodním cenám spolu se základními informacemi o zásadách převodních cen.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

GDPR „Get started“

V tomto e-learningu se seznámíte s hlavními principy obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. 

E-learning zahrnuje následující témata: 

 • co jsou to osobní údaje,
 • koho se GDPR týká,
 • správce dat a zpracovatel,
 • přenos dat,
 • co dělat, abychom vyhověli zásadám GDPR.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Evropské právo hospodářské soutěže

V rámci tohoto e-learningu Vám představíme základní principy hospodářské soutěže podle právních předpisů EU. 

E-learning zahrnuje následující témata: 

 • právní principy hospodářské soutěže, 
 • smlouvy, 
 • státní podpora, 
 • nekalé obchodní praktiky, 
 • vedení záznamů a obchodní komunikace. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Evropský parlament a Rada nedávno přijaly novou směrnici o „whistleblowingu“ [(EU)2019/1937]. Cílem našeho e-learningu je poskytnout firmám a jejich zaměstnancům komplexní přehled o minimálních požadavcích stanovených Směrnicí o ochraně oznamovatelů. Kurz poskytuje informace o dostupných kanálech pro podávání oznámení a nových pravidlech pro oznamovatele a ochranu oznamovatelů.

E-learning zahrnuje následující témata: 

 • Co je součástí směrnice?
 • Kdo je směrnicí ovlivněn?
 • Jaké možnosti mají oznamovatelé?
 • Oznámení prostřednictvím interních a externích kanálů.
 • Zákaz odvety.
 • Jak jednat v souladu se směrnicí. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Change Management and Corporate Culture

Aby si podniky udržely svou konkurenceschopnost na trhu, musí reagovat na neustálé změny co nejrychleji.

Tento e-learning Vám ukáže na příkladech, které jsou podloženy výzkumy a zkušenostmi, jak zlepšit obchodní strategii pomocí těchto tří otázek: 

 • Proč je řízení změn důležité?
 • Jaké nástroje lze použít pro úspěšnou transformaci?
 • Co je základem podnikové kultury?

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

International Diversity Management

Mezinárodní pracovní prostředí umožňuje zaměstnancům seznámit se s různými kulturami a hodnotami. Vedení společnosti musí být připraveno efektivně pracovat s diverzitou na pracovišti a proměnit ji ve prospěch své organizace.

Cílem tohoto e-learningu je zdůraznit význam diverzity a inkluzivní strategie a jejich přínos pro danou organizaci.

E-learning zahrnuje následující témata: 

 • Co se myslí pod pojmem „diverzita“?
 • Jak vypadá inkluzivní pracoviště?
 • Jakým přínosem může být diverzita pro organizaci? 
 • Jak vytvořit strategii, která podpoří rozmanitost v organizaci?
 • Inkluzivní leadership

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Remote Working

Kurz je vhodný pro všechny, kteří pracují vzdáleně. Pokud jste manažer a pracujete s virtuálními týmy nebo zaměstnanec a spolupracujete s kolegy, kteří jsou na home office, tento kurz je pro Vás ideální.

V rámci e-learningu si vyzkoušíte práci na projektu, který budete řešit z pohledu manažera. Vytvoříte tým, který pracuje na dálku, zastřešíte implementaci celého projektu a naučíte se, jak co nejefektivněji vést virtuální tým. 
Na začátku a na konci každého modulu vyhodnotíte náladu jednotlivých členů týmu, což Vám pomůže pochopit dynamiku a vztahy v rámci virtuálního týmu.

E-learning zahrnuje následující témata a okruhy: 

 • proč potřebujeme virtuální týmy,
 • vzájemná důvěra,
 • nástroje a aplikace pro práci na dálku,
 • tipy pro zaměstnance, kteří pracují vzdáleně,
 • virtuální schůzky,
 • stádia budování týmu,
 • motivace zaměstnanců,
 • ukončení projektu a checklist.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Internet věcí

Běžné nástroje, které používáte k řízení svého podnikání spolu nemusí vždy mezi sebou vzájemně komunikovat. Ale co kdyby mohly? Co kdybyste mohli využít svá data, snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zkušenosti nejen Vašich zákazníků, ale i zaměstnanců?

V rámci e-learningu se dozvíte, jak vznikl Internet věcí (anglicky Internet of Things) a jak jej lze využít v každodenní práci a při řízení Vašeho podnikání. Kurz Vám pomůže porozumět, jak tyto nové technologie zahrnout do Vašeho podnikání a jaké výhody přinášejí. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Industrial Security Awarness –⁠ virtuální úniková hra

Tento e-learning Vám umožní pochopit bezpečnostní rizika a pomůže Vám identifikovat možné hrozby ve výrobním prostředí.

Do hry vstoupíte v okamžiku, kdy hackerský útok zasáhne výrobní halu. Vaším úkolem bude najít slabá místa, která vedla k tomuto útoku. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Virtuální kybernetická úniková hra

Zjistěte heslo ze skrytých stop v kanceláři, získejte přístup do notebooku, najděte soubor a odešlete si jej.

Zvládnete to za 15 minut?

Jen si představte, jak rychle by se do Vašeho notebooku mohl dostat skutečný hacker. Jste si jisti, že máte všechna svá data v bezpečí?

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Úvod do umělé inteligence (AI)

V dnešní době nemusíte být technicky zdatní, abyste se setkali s těmito „buzzwords“: Big Data, Deep Learning, Machine Learning nebo Robotic Process Automation. Ale víte, co ve skutečnosti znamenají a jak Vám dokážou usnadnit každodenní život?

V rámci tohoto e-learningu se seznámíte nejen s tím, jak nástroje umělé inteligence, které používáte, skutečně fungují, ale také se prostřednictvím zajímavých příkladů a zábavných faktů dozvíte více o historii těchto technologických vychytávek.

Zůstaňte s námi v obraze v neustále se měnícím světě!

E-learning zahrnuje následující témata a okruhy: 

 • definice AI,
 • „buzzwords“ související s umělou inteligencí,
 • historie a milníky AI,
 • AI ve firmě,
 • budoucnost AI.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Data Analytics Online Academy

Nový svět. Nové dovednosti.

Všimli jste si, že dnes ve všech průmyslových odvětvích existuje obrovská poptávka po business analýze, která
je založena na datech? Aby si firmy udržely náskok před konkurencí, musí být schopny vyvodit závěry ze svých dat
a na jejich základě přijímat rozhodnutí.
Naučte se analyzovat a využívat svá data a neustále zvyšovat efektivitu svého podnikání pomocí špičkových softwarů (Alteryx, Knime, Tableau, Power BI a Qlik).

Playback of this video is not currently available

2:15

Data Analytics

Myslete na to, že Vaši zaměstnanci by měli trávit svůj drahocenný čas řešením obchodních problémů (nikoliv administrativními úkony, které by mohl zastat software).

Faktory úspěchu Data Analytics Online Academy:

 • zvýšená datová gramotnost napříč celou firmou,
 • změna v myšlení a chování,
 • inovace a transformace vedené zaměstnanci,
 • udržitelné digitální dovednosti a schopnosti,
 • konkrétní obchodní výsledky.

 

E-learning zahrnuje následující témata: 

 • digitální transformace a data,
 • teorie datových typů, měřítek, ukládání, strukturování a transformace dat a práce s osobními daty,
 • klasifikace, příprava, vizualizace a filtrování dat,
 • rozhodování na základě dat a storytelling.

 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Kybernetická bezpečnost pro firmy

Dnešní společnosti čelí velkému množství kybernetických rizik – známých i nečekaných. Některá rizika mohou vyústit v krizovou situaci, která může mít významné důsledky pro provoz, nebo dokonce i budoucnost společnosti. Pro firmy je mnohdy výzvou zorientovat se v současném světě v oblasti kybernetické bezpečnosti – jedná se však o kriticky důležitou oblast. Cílem tohoto e-learningu je vytvořit povědomí o nejvýznamnějších kybernetických rizicích, která mohou ovlivnit jak společnost, tak její zákazníky.

E-learning zahrnuje následující témata a okruhy: 

 • měnící se prostředí kybernetické bezpečnosti,
 • kybernetické útoky v různých oblastech podnikání,
 • hrozby kybernetické bezpečnosti, které mohou mít dopad na zákazníky,
  • malware,
  • phishing,
  • útok na webovou aplikaci,
  • DDoS,
  • porušení dat,
  • ohrožení zevnitř,
  • Botnet,
 • role firem při zvládání krizové situace a efektivní způsoby, jak dohlížet na kybernetickou bezpečnost,
 • zahrnuje také poznatky o tom, jak co nejúčinněji reagovat na kybernetický útok.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Kybernetická bezpečnost pro bankovní instituce

Dnešní společnosti čelí velkému množství kybernetických rizik – známých i nečekaných. Některá rizika mohou vyústit v krizovou situaci, která může mít významné důsledky pro provoz, nebo dokonce i budoucnost společnosti. Pro firmy je mnohdy výzvou zorientovat se v současném světě v oblasti kybernetické bezpečnosti – jedná se však o kriticky důležitou oblast.
Vedení společnosti často deleguje prvky dohledu nad riziky na jednotlivá oddělení. V konečném důsledku je ale odpovědnost za dohled nad kybernetickými riziky na vedení a každý manažer by měl chápat klíčové hrozby, kterým společnost čelí.

E-learning zahrnuje následující témata a okruhy: 

 • měnící se prostředí kybernetické bezpečnosti,
 • kybernetické útoky na finanční instituce,
 • hrozby kybernetické bezpečnosti, které mohou mít dopad na zákazníky,
  • malware v bankomatech,
  • trojský kůň,
  • malware v internetovém bankovnictví,
  • PoS Malware,
 • role managementu při zvládání krize a efektivní způsoby, jak dohlížet na proces,
 • doporučení, jak co nejúčinněji reagovat na kybernetický útok.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 1: Úvod do ESG

Modul se věnuje následujcím oblastem:

 • definice ESG,
 • globální trendy,
 • globální standardy,
 • zveřejňování ESG ve finančním sektoru,
 • ESG rating.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 2: Uhlíková neutralita

Modul se věnuje následujícím oblastem: 

 • klimatická výzva,
 • pochopení uhlíkové neutrality,
 • cesta vedoucí k uhlíkové neutralitě,
 • klíčové aspekty uhlíkové neutrality. 

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 3: Řízení změn a firemní kultura

Modul se věnuje následujícím oblastem: 

 • Proč je důležité řídit změny?
 • Jaké nástroje lze použít pro úspěšnou transformaci?
 • Jaké jsou základy firemní kultury?

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 4: Udržitelné finance

Modul se věnuje následujícím oblastem: 

 • přehled udržitelných financí,
 • předpisy v oblasti ESG pro finanční instituce,
 • rizika v oblasti ESG pro finanční instituce,
 • ESG reporting.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 5: Společenská odpovědnost firem

Modul se věnuje následujícím oblastem: 

 • klasifikační systém EU,
 • indikátory, 
 • analýza zainteresovaných stran,
 • určení významných témat udržitelnosti Vaší společnosti (tzv. materiality analysis),
 • příprava zprávy.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Modul 6: Mezinárodní diverzita a její řízení

Modul se věnuje následujícím oblastem: 

 • Co máme na mysli, mluvíme-li o diverzitě?
 • Jak vypadá inkluzivní pracoviště?
 • Co může diverzita přinést organizaci?
 • Jak vybudovat strategii v oblasti diverzity?
 • Inkluzivní leadership.

Jazyk: angličtina

Kontaktujte nás pro více informací

 

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu