Dịch vụ của chúng tôi

Xem trang này bằng: English

PwC Việt Nam cung cấp các dịch vụ theo chuyên ngành cho các khách hàng thuộc khu vực nhà nước và tư nhân. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với mạng lưới hoạt động toàn cầu của PwC, cho phép chúng tôi hỗ trợ tốt cho quý công ty ở bất kỳ nơi nào mà quý công ty cần, cả trong nước lẫn ở nước ngoài, cho dù quy mô doanh nghiệp là lớn hay nhỏ.

Kết nối với chúng tôi:

Tư duy lãnh đạo

Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam 2016

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cho các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam lần đầu tiên hoặc phát triển kinh doanh hiện tại của họ

Tải bản đầy đủ tại đây

Nổi bật

Đánh giá thường niên toàn cầu (2015)

Trong Bản đánh giá thường niên toàn cầu 2015, PwC nghiên cứu các vấn đề có tác động tới các bên hữu quan trên toàn thế giới. Đồng thời, PwC kiểm tra hiệu suất, chính sách chính của mạng lưới công ty. tiêu chuẩn và những đóng góp cho cộng đồng trong năm tài chính 2015.

Xem chi tiết tại đây 

Liên hệ
Đinh Thị Quỳnh Vân
Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế
ĐT: +84 24 3946 2231
Email
Richard Peters
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 28 3824 0123
Email
Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn thương vụ
ĐT: +84 28 3824 0125
Email
Richard J. Irwin
Chủ tịch/Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế
ĐT: +84 28 3824 0117
Email