Dịch vụ

View this page in: English

PwC Việt Nam cung cấp các dịch vụ theo chuyên ngành cho các khách hàng thuộc khu vực nhà nước và tư nhân. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với mạng lưới hoạt động toàn cầu của PwC, cho phép chúng tôi hỗ trợ tốt cho quý công ty ở bất kỳ nơi nào mà quý công ty cần, cả trong nước lẫn ở nước ngoài, cho dù quy mô doanh nghiệp là lớn hay nhỏ.

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Dịch vụ tư vấn quản lý và tài chính

Tư vấn các thương vụ

Tư vấn hoạt động

 

Dịch vụ tư vấn thuế

 • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
 • Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
 • Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp
 • Chuyển giá
 • Thẩm định thuế
 • Dịch vụ tính lương
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / thuyên chuyển nhân sự quốc tế
 • Dịch vụ xuất nhập cảnh
 • Dịch vụ hải quan

Dịch vụ tư vấn pháp lý

 • Tư vấn pháp luật về tài chính ngân hàng
 • Tư vấn pháp luật lao động
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại
 • Tư vấn pháp luật về đầu tư
 • Tư vấn Tuân thủ / Quản trị doanh nghiệp
 • Rà soát việc tuân thủ pháp luật
 • Tư vấn sáp nhập và mua bán doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật về bất động sản

Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

Tư vấn quản lý nguồn nhân lực