Viễn thông

View this page in: English
Liên hệ
 
Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796
 
 

Tiêu điểm

Communications Review Ngành viễn thông tại Châu Phi: đổi mới và truyền cảm

Kỳ phát hành Communications Review này xem xét tác động kinh tế xã hội của viễn thông đến Châu Phi trong một thập kỷ qua và thảo luận các vấn đề như hiệu suất mạng lưới, thanh toán di động, và cách các CEO nhận định về tương lai.

Đọc thêm

mHealth ― Làm thế nào để biết chắc rằng vấn đề chăm sóc y tế di động (mHealth) không chỉ là sự phóng đại dựa trên công nghệ?

Trong báo cáo do Cơ quan tình báo kinh tế (EIU) ủy quyền cho PwC thực hiện, các bệnh nhân, bác sĩ và đơn vị thanh toán trình bày quan điểm của họ về mHealth. Tìm hiểu thêm họ nói gì, và về tiềm năng của hoạt động chăm sóc y tế di động tại các thị trường phát triển và mới nổi, các thách thức và tác động đến các bên liên quan.

Đọc thêm

Bàn về CAPEX

Thông lệ thực hành tốt về phân bổ vốn trong ngành viễn thông

Đọc thêm

Triển vọng ngành giải trí và truyền thông toàn cầu: 2012-2016

Báo cáo về Triển vọng ngành giải trí và truyền thông toàn cầu thường niên của PwC được cung cấp trực tuyến cho hàng nghìn quản trị viên trong ngành truyền thông, công nghệ, bán lẻ viễn thông và dịch vụ tài chính, cũng như các nhà quảng cáo lớn nhất trên thế giới.

Đọc thêm