Công Ty Luật TNHH PwC Việt Nam

Kết nối vấn đề quan trọng. Dự đoán tương lai.

Khám phá sức mạnh của việc kết nối

Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải có một đối tác tư vấn pháp lý am hiểu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nắm bắt công nghệ để có thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc dự đoán được tác động của những thay đổi về pháp luật, kinh tế và chính trị đối với doanh nghiệp cũng như hiểu được cách thức bảo đảm chiến lược của doanh nghiệp bền vững trong tương lai, chúng tôi kết nối những thách thức của doanh nghiệp với các chuyên gia tư vấn pháp lý phù hợp cùng với các chuyên gia thuộc các bộ phận khác của PwC. Chúng tôi cùng nhau hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Tự tin giải quyết các vấn đề phức tạp
 • Tìm ra những cách thức mới để phát triển
 • Thay đổi cách thức làm việc

Giải thưởng

Để biết thêm chi tiết về các giải thưởng của PwC Việt Nam, xin vui lòng truy cập trang Uy tín thương hiệu

Playback of this video is not currently available

0:1:29

Kết nối vấn đề quan trọng. Dự đoán tương lai.

Là một phần của mạng lưới PwC toàn cầu, chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp những kinh nghiệm của chúng tôi dựa trên việc am hiểu các vấn đề về pháp lý, hiểu biết về kinh doanh và giải pháp công nghệ chú trọng đến việc phát triển trong tương lai của doanh nghiệp và khám phá những cơ hội mới.

Dịch vụ của chúng tôi

Gia nhập thị trường

Hỗ trợ Quý khách hàng thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam

 • Tư vấn cấu trúc ban đầu và tư vấn pháp lý cho việc gia nhập thị trường
 • Tư vấn thành lập công ty, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
 • Soạn thảo hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty và thỏa thuận cổ đông
 • Hỗ trợ các thủ tục cấp phép và các thủ tục pháp lý sau cấp phép, bao gồm cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép hoạt động.

Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện liên quan đến pháp luật doanh nghiệp và thương mại cho Quý khách hàng:

 • Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại
 • Soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại như hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng cung ứng hàng hóa và dịch vụ, sản xuất, phân phối v.v.
 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh

Mua bán và sáp nhập

Liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập mà Quý khách hàng là bên bán hoặc bên mua, đối tác giao dịch trong và ngoài nước, bất kể quy mô giao dịch lớn, trung bình hay nhỏ, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với phạm vi bao gồm:

 • Dịch vụ thẩm định pháp lý
 • Hỗ trợ thực hiện giao dịch bao gồm tư vấn về cấu trúc giao dịch, hỗ trợ đàm phán và chuẩn bị hợp đồng mua bán và các tài liệu giao dịch, hỗ trợ thủ tục cấp phép
 • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp sau khi hoàn tất giao dịch

Bất động sản

Với vị thế ngày càng quan trọng của bất động sản trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, liên quan đến các giao dịch về bất động sản mà Quý khách hàng là chủ sở hữu, nhà đầu tư hay bên cho vay, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với phạm vi bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm mua bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản, ví dụ như hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, hợp đồng cho thuê, hợp đồng xây dựng
 • Tư vấn cấu trúc của các dự án bất động sản từ khía cạnh pháp lý
 • Cung cấp dịch vụ thẩm định, tư vấn tình trạng pháp lý cũng như những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu bất động sản
 • Hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản
 • Tư vấn về thủ tục cấp phép liên quan đến bất động sản

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ khách hàng định vị những vấn đề pháp lý hoặc yêu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

 • Tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền liên quan
 • Tư vấn các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu và an ninh mạng

Lao động và nhân sự

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động đa quốc gia từ khi Quý khách hàng mới thành lập doanh nghiệp, trong quá trình vận hành doanh nghiệp hay xuyên suốt quá trình tái cấu trúc và chấm dứt hoạt động

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến lao động
 • Rà soát việc tuân thủ pháp luật lao động
 • Chuẩn bị và rà soát hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy tắc ứng xử và thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ tài chính ngân hàng

Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính đối với các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan

 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối, bao gồm các khoản vay/trả nợ nước ngoài và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay và các giao dịch bảo đảm
 • Hỗ trợ việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Rà soát tuân thủ

Cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập về vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam

 • Rà soát và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp, lao động, chế độ báo cáo, v.v.
 • Tư vấn hoàn thiện các quy định và chính sách của công ty nhằm tuân thủ các quy định pháp luật

Tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp

Tư vấn về cơ cấu quản trị doanh nghiệp đa quốc gia với phương thức tiếp cận thống nhất cho phạm vi trong nước, khu vực và quốc tế

 • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp, bao gồm tư vấn và thực hiện các quy định tuân thủ hàng năm
 • Hỗ trợ Quý khách hàng các thủ tục cấp phép trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cấp mới và điều chỉnh các giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận của công ty theo quy định của các cơ quan cấp phép Việt Nam

Giải quyết tranh chấp

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp và khiếu nại có khả năng gây rủi ro và ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp

 • Đánh giá các loại tranh chấp và tư vấn về khả năng xảy ra khiếu kiện/khiếu nại, tư vấn chiến lược xử lý khủng hoảng từ góc độ pháp lý
 • Tư vấn các chiến lược giải quyết tranh chấp (đàm phán trước phiên tòa, trọng tài và tranh tụng tại tòa)

Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu

Hỗ trợ tư vấn Quý khách hàng đối với các mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp và tái tổ chức hoạt động kinh doanh mà Quý khách hàng đang cân nhắc

 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp đa quốc gia, tái tổ chức doanh nghiệp và tái cấu trúc vốn
 • Tư vấn hoạt động mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản
 • Soạn thảo hợp đồng tái cấu trúc doanh nghiệp và các thỏa thuận thương mại liên quan đến tái cấu trúc
 • Các dịch vụ hỗ trợ sau tái cấu trúc