Bất động sản

Cam kết hỗ trợ cộng đồng bất động sản trên mọi mặt trong ngành

Thị trường bất động sản toàn cầu đã trả qua nhiều thay đổi kịch tính trong vài năm qua — về mặt biến động kinh tế, nhu cầu thị trường, cơ cấu tài chính cải tiến, rủi ro với các hình thức và cấp độ mới, và cơ sở các nhà đầu tư đang thay đổi. Khi các công ty bất động sản và các nhà đầu tư tổ chức ứng phó với tình hình mới trong ngành bất động sản, họ nhìn thấy nhiều cơ hội hấp dẫn — cùng với nhiều thách thức và quan ngại.

Hỗ trợ của PwC

Tại PwC, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và tài chính của quý khách hàng thông qua mỗi giai đoạn của chu kỳ bất động sản với nhiều hoạt động đa dạng như quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ, báo cáo tài chính và chiến lược phát triển kinh doanh.

Liên hệ

Bee Han Theng
Phó Tổng Giám đốc & Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán ngành Bất động sản, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Nguyễn Thành Trung
Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế ngành Bất động sản, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Glenn Hughes
Lãnh đạo ngành Bất động sản tại PwC Việt Nam và Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1633
Email

Kết nối với chúng tôi