Bất động sản

Cam kết hỗ trợ cộng đồng bất động sản trên mọi mặt trong ngành

Thị trường bất động sản toàn cầu đã trả qua nhiều thay đổi kịch tính trong vài năm qua — về mặt biến động kinh tế, nhu cầu thị trường, cơ cấu tài chính cải tiến, rủi ro với các hình thức và cấp độ mới, và cơ sở các nhà đầu tư đang thay đổi. Khi các công ty bất động sản và các nhà đầu tư tổ chức ứng phó với tình hình mới trong ngành bất động sản, họ nhìn thấy nhiều cơ hội hấp dẫn — cùng với nhiều thách thức và quan ngại.

Hỗ trợ của PwC

Tại PwC, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và tài chính của quý khách hàng thông qua mỗi giai đoạn của chu kỳ bất động sản với nhiều hoạt động đa dạng như quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và tuân thủ, báo cáo tài chính và chiến lược phát triển kinh doanh.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Edward Clayton

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn ngành Bất động sản & Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (CP&I), PwC Việt Nam

ĐT: +60 1 6672 3420

Bee Han Theng

Phó Tổng Giám đốc & Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán ngành Bất động sản, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế ngành Bất động sản, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide