Tư vấn thương vụ

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn

Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo chiều hướng tích cực và nuôi dưỡng những biến đổi mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Khả năng khai thác tiềm năng này đòi hỏi tầm nhìn xa mà chỉ xuất phát từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tư vấn thương vụ. Qúy vị đang tìm kiếm cơ hội mới hôm nay hay muốn đảm bảo một ví trí ổn định trong tương lai, PwC có thể hỗ trợ.

Giới thiệu

PwC nổi tiếng trên thị trường về kỹ năng hỗ trợ thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thẩm định tài chính, thuế, pháp lý, thị trường và hoạt động, tiếp cận thị trường vốn, định giá, đàm phán và cơ cấu giao dịch.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ và Hoạt động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Edward Clayton

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam

ĐT: +60 1 6672 3420

Gregory Bournet

Phó Tổng Giám đốc, Tài chính doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Ong Tiong Hooi

Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn giao dịch, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +8493 869 9691

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Lê Minh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam

ĐT: +8490 977 2724

Angela Yang

Phó Tổng giám đốc, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1612

Hoàng Việt Cường

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide