Tư vấn thương vụ

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn

Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo chiều hướng tích cực và nuôi dưỡng những biến đổi mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Khả năng khai thác tiềm năng này đòi hỏi tầm nhìn xa mà chỉ xuất phát từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tư vấn thương vụ. Qúy vị đang tìm kiếm cơ hội mới hôm nay hay muốn đảm bảo một ví trí ổn định trong tương lai, PwC có thể hỗ trợ.

Giới thiệu

PwC nổi tiếng trên thị trường về kỹ năng hỗ trợ thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thẩm định tài chính, thuế, pháp lý, thị trường và hoạt động, tiếp cận thị trường vốn, định giá, đàm phán và cơ cấu giao dịch.

Liên hệ

Tan Siow Ming
Partner, Deals Services Leader, PwC Việt Nam
Email

Ong Tiong Hooi
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Giao dịch, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Johnathan Ooi Siew Loke
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ doanh nghiệp tư nhân, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Đào Thị Thiên Hương
Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, PwC Việt Nam
ĐT: +84 28 3823 0796
Email

Kết nối với chúng tôi