Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Cam kết quyền riêng tư

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này được cập nhật ngày 26/02/2018

PricewaterhouseCoopers tại Việt Nam (“PwC” hoặc “chúng tôi”) trân trọng sự tin tưởng của quý khách và đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, bất kể quý khách là khách hàng của PwC, người dùng đã đăng ký tài khoản hay khách truy cập website. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho PwC, quý khách đã đồng ý để PwC và nhân viên của PwC trong thời gian cung cấp dịch vụ, tuyển dụng và truyền thông được sử dụng những thông tin đó cho các mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, bản tiếng Anh sẽ sử dụng để xem xét. PwC có quyền bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này vào bất cứ thời điểm nào bằng việc cập nhật thay đổi lên trang web mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục tương tác với PwC hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của PwC sau đó đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận những bổ sung, cập nhật và điều chỉnh đó.   

Nếu quý khách có câu hỏi về các vấn đề liên quan tới Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, vui lòng gửi thư tới hòm thư điện tử vn_pwc_marketing@pwc.com.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được quý khách cung cấp cụ thể và tự nguyện. Trong quá trình quý khách tương tác hay sử dụng dịch vụ của PwC, chúng tôi nhận được các loại thông tin cá nhân và riêng tư khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn (“Thông Tin Cá Nhân”):

 • Tên, địa chỉ, số CMND hoặc số Thẻ căn cước, chức vụ, địa chỉ công ty, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax; và
 • Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của quý khách, của vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của quý khách.

Ngoài những thông tin cá nhân quý khách trực tiếp cung cấp cho PwC, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do PwC tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang web (vui lòng tham khảo mục Cookies dưới đây).

Tại từng thời điểm, quý khách có thể tự nguyện cung cấp thêm cho PwC các thông tin cá nhân nằm ngoài yêu cầu trực tiếp từ PwC (ví dụ: thông qua trang web PwC). Khi quý khách cung cấp thông tin cho PwC với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý để PwC sử dụng thông tin đó với mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này hoặc được nêu tại thời điểm quý khách chia sẻ những thông tin đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin, quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin mang tính nhạy cảm.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của quý khách cho những mục đích liên quan tới các dịch vụ quý khách đã yêu cầu và các hoạt động quý khách đã tham gia hoặc truy vấn bao gồm nhưng không giới hạn nhằm:

 • cung cấp dịch vụ cho quý khách.
 • tuyển dụng
 • nhận thư điện tử
 • gửi bảng tin, tin nhắn hoặc thảo luận
 • tham vấn thông tin
 • quản trị nội bộ
 • khảo sát nhanh, trắc nghiệm hoặc khảo sát kiểm chuẩn
 • đăng ký tham gia sự kiện và hội thảo
 • gửi tài liệu tham khảo theo yêu cầu
 • gửi bản tin cập nhật
 • tải về các tập tin tức hoặc ấn phẩm
 • duy trì vận hành và hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi
 • truyền thông – quảng cáo

Chính sách của PwC chỉ cho phép tiết lộ các thông tin được cung cấp bởi quý khách cho bên thứ ba trong các trường hợp sau (bao gồm nhưng không giới hạn):

 • Khi được luật pháp yêu cầu thông qua lệnh triệu tập của tòa, lệnh khám xét hoặc các thủ tục tố tụng khác
 • Các công ty thành viên khác trong mạng lưới PwC và các nhà cung cấp dịch vụ (vui lòng tham khảo mục "Chuyển thông tin cá nhân ra khỏi quốc gia").
 • Khi được quý khách yêu cầu gửi các ấn phẩm và tài liệu tham khảo

Chúng tôi nhận biết giá trị của những thông tin quý khách cung cấp và chúng tôi tiến hành mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách mà chúng tôi đang nắm giữ.

Có một số liên kết thông qua trang pwcglobal.com và pwc.com sẽ dẫn quý khách tới các trang web khác không áp dụng Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của pwcglobal.com và pwc.com. Khi quý khách chấp nhận sử dụng liên kết dẫn tới các trang web khác, các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của PwC không có hiệu lực. Chúng tôi khuyên quý khách nên tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của từng trang web trước khi cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân.

Các thông tin cá nhân quý khách đã cung cấp (vui lòng tham khảo mục "Thu thập thông tin cá nhân") sẽ chỉ được lưu trữ trong thời hạn cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích tại thời điểm quý khách cung cấp thông tin hoặc theo quy định của pháp luật.

Khi được yêu cầu và nếu thiết thực, PwC sẽ tiến hành xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách khỏi hệ thống vận hành của chúng tôi. Quá trình xử lý yêu cầu và cập nhật lên hệ thống có thể mất tới 14 ngày làm việc kể từ lúc chúng tôi nhận được yêu cầu từ quý khách. Do đó, có thể quý khách vẫn sẽ nhận được các tài liệu quảng cáo/truyền thông trong khoảng thời gian này.

Ví dụ, thông tin liên lạc của khách truy cập (như thông tin quý khách dùng để đăng ký truy cập vào các mục trên trang web) sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho tới khi chúng tôi hoàn thành việc đáp ứng yêu cầu của quý khách hoặc cho tới khi quý khách yêu cầu xóa bỏ những thông tin đó. Thông tin trong danh sách nhận thư, nội dung trao đổi và thư điện tử chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian được xem là hợp lý nhằm phục vụ yêu cầu của quý khách. Sơ yếu lý lịch được hủy bỏ khi hết thời hạn cân nhắc hoặc được cho là quá hạn bởi phòng Nhân Sự. 

Khi thu thập thông tin cá nhân của quý khách, PwC có trách nhiệm bảo toàn tính chính xác của thông tin ghi nhận được vào thời điểm quý khách cung cấp và xác nhận thông tin đó. PwC không có trách nhiệm xác minh tính chính xác hiện hành của nội dung thông tin cá nhân. Trong trường hợp quý khách thông báo cho PwC những thông tin đã cung cấp (như liệt kê ở mục "Thu thập thông tin cá nhân") không còn chính xác, PwC sẽ chỉ hiệu đính thông tin dựa trên nội dung cập nhật được cung cấp bởi quý khách. PwC cam kết tạo cơ hội hợp lý và thiết thực giúp quý khách phát hiện và sửa chữa những thông tin không chính xác.

Nếu quý khách muốn cập nhật những thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ qua hòm thư điện tử vn_pwc_marketing@pwc.com

Chúng tôi tiến hành những tiêu chuẩn về công nghệ và vận hành an ninh được chấp nhận rộng rãi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách (như liệt kê ở mục "Thu thập thông tin cá nhân") không bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc bị hủy hoại. Cụ thể, chúng tôi đảm bảo đã và đang thực hiện mọi nghĩa vụ bảo mật thông tin cần thiết cũng như tiến hành các biện pháp an ninh trong khâu tổ chức, kỹ thuật nhằm ngăn chặn mọi hành vi bất hợp pháp hoặc trái phép khi tiết lộ hoặc xử lý thông tin, dữ liệu và vô tình làm mất, hủy hoại hoặc gây thiệt hại tới những thông tin, dữ liệu đó. Chỉ những nhân sự được chúng tôi ủy quyền mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân và những nhân viên này có trách nhiệm bảo mật những thông tin đó.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi PwC có thể được chuyển tới các công ty thành viên thuộc mạng lưới toàn cầu của PwC khi cần thiết, nhằm mục đích:

 1. Đáp ứng nhu cầu khi quý khách cung cấp thông tin; hoặc
 2. Cho phép quý khách tiếp cận thông tin mong muốn vào thời gian thích hợp trong tương lai dựa vào tính chất và mục đích yêu cầu của quý khách; hoặc
 3. Duy trì vận hành và hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi; hoặc
 4. Giám sát chất lượng và quản lý rủi ro; hoặc
 5. Nhằm mục đích truyền thông – quảng cáo.

Thông tin cá nhân của quý khách cũng có thể được chuyển tới các bên thứ ba cung cấp dịch vụ - bên thay mặt PwC phụ trách xử lý thông tin, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý định danh, hosting và quản trị trang web, phân tích dữ liệu, sao lưu dữ liệu, dịch vụ an ninh và lưu trữ. Bằng việc cung cấp dữ liệu cho PwC, quý khách đồng ý với điều khoản chuyển thông tin ra khỏi phạm vi quốc gia nhằm mục đích hoàn thiện cầu của quý khách. Do đó, thông tin cá nhân của quý khách có thể được chuyển ra khỏi vùng lãnh thổ quốc gia nơi quý khách đang sinh sống. 

Cookies được sử dụng trên website của chúng tôi. “Cookies” là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng máy tính của quý khách nhằm giúp tùy biến trải nghiệm website cho người dùng. Ví dụ, cookies được dùng để lưu trữ thông tin đăng nhập giúp người dùng không cần phải đăng nhập lại mỗi lần ghé thăm trang web đó. PwC có chính sách sử dụng cookies nhằm khiến việc điều hướng trang web dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng nhập. Dữ liệu thống kê trang web được xử lý bởi các bên thứ ba, và do đó, địa chỉ IP của quý khách sẽ được chuyển tới bên thứ ba chỉ với mục đích báo cáo thống kê.

Khi PwC thu thập thông tin qua trang web của PwC, chúng tôi tự động thu thập những thông tin không mang tính cá nhân liên quan tới việc sử dụng trang web nhưng không xác định danh tính người dùng bao gồm nhưng kh­ông giới hạn như: địa chỉ IP của máy tính cá nhân, địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày giờ truy cập trang web, hệ điều hành, các mục đã truy cập trên trang web, nội dung tải về từ trang web và địa chỉ trang web đã trực tiếp dẫn quý khách tới trang web của PwC. PwC có thể dùng những thông tin không mang tính cá nhân này để phục vụ cho những báo cáo thống kê về lưu lượng người truy cập trang web và hành vi sử dụng trang web. Các thông tin phân tích này đều không có khả năng xác định danh tính của quý khách.

Nếu quý khách không muốn sử dụng cookies, đa số các trình duyệt web đều cho phép người dùng từ chối cookies bằng cách thay đổi cài đặt riêng tư trên trình duyệt. Việc từ chối cookies hầu như không gây ảnh hưởng tới việc điều hướng trang web. Tuy nhiên một số chức năng của trang web có thể bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành việc truy cập trang web, quý khách vẫn có thể xóa cookies khỏi hệ thống nếu muốn.

Vui lòng đọc thêm chi tiết về việc sử dụng cookies trên trang Thông tin về Cookies.

Quý khách có quyền từ chối để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích không liên quan trực tiếp tới các dịch vụ, trang web hoặc những mục đích mà PwC đưa ra tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân. Nếu quý khách không muốn nhận tin từ chúng tôi, quý khách có thể gửi thư điện tử tới địa chỉ vn_pwc_marketing@pwc.com hoặc làm theo hướng dẫn được nêu trong thư để hủy đăng ký. Quá trình xử lý yêu cầu hủy đăng ký nhận thư của quý khách và cập nhật lên hệ thống có thể mất tới 14 ngày làm việc kể từ lúc chúng tôi nhận được đăng ký hủy nhận thư từ quý khách. Do đó, có thể quý khách vẫn sẽ nhận được các tài liệu quảng cáo/truyền thông trong khoảng thời gian này.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Luật sư, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1515

Hide