Cam kết quyền riêng tư

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân (cập nhật và có hiệu lực từ ngày 01/07/2023)

PricewaterhouseCoopers tại Việt Nam (“PwC” hoặc “chúng tôi”) trân trọng niềm tin của quý khách và đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật dữ liệu quý khách cung cấp cho chúng tôi, bất kể quý khách là khách hàng của chúng tôi, cá nhân có liên quan đến khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng của PwC, người dùng đã đăng ký tài khoản hay khách truy cập website, hoặc cá nhân có giao dịch với chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này trình bày mục đích và cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, như được định nghĩa bên dưới, và cung cấp thông tin về quyền của chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân.

Bằng việc gửi hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, bất kể trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba chẳng hạn như công ty của quý khách, quý khách đã đồng ý để PwC và các bên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, việc tuyển dụng và truyền thông của chúng tôi được sử dụng những dữ liệu đó theo các quy định trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này được xem là thông báo của chúng tôi cho các chủ thể dữ liệu liên quan đến các hoạt động xử lý của chúng tôi.

Với trách nhiệm phải luôn minh bạch thông tin, chúng tôi  sẽ thường xuyên rà soát Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Chúng tôi có thể bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này  khi cần thiết, bằng việc cập nhật bản mới lên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục tương tác với PwC hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của PwC sau đó đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận những bổ sung, cập nhật và điều chỉnh đó.   

Nếu quý khách có câu hỏi về các vấn đề liên quan tới Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vn_pwc_marketing@pwc.com.

Chúng tôi chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các mục đích đã thỏa thuận.. 

Trong quá trình quý khách tương tác hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của PwC, chúng tôi nhận được các loại Dữ Liệu Cá Nhân khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở những dữ liệu sau (“Dữ Liệu Cá Nhân”):

 • Thông tin về cá nhân và địa chỉ liên lạc thể hiện trên giấy chứng minh nhân thân công dân và danh thiếp;

 • Thông tin về tài chính như tiền lương, các khoản thu nhập và đầu tư khác, các khoản phụ cấp, hồ sơ thuế cá nhân và thông tin thuế khác;

 • Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của quý khách, của vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của quý khách.

Khi chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp dịch vụ, khách hàng/quý khách cần thông báo cho chủ thể dữ liệu có liên quan (ví dụ như nhân viên/khách hàng của quý khách) về cách PwC sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó, đồng thời nhận được sự đồng ý và ủy quyền của chủ thể dữ liệu để khách hàng/quý khách cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho chúng tôi.

Ngoài những Dữ Liệu Cá Nhân được trực tiếp cung cấp cho PwC, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay các buổi tọa đàm do PwC tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ ghi nhận được trên trang web (vui lòng tham khảo mục Cookies dưới đây).

Tại từng thời điểm, quý khách có thể tự cung cấp thêm cho PwC các Dữ Liệu Cá Nhân ngoài những thông tin mà PwC đã yêu cầu (ví dụ: thông qua trang web PwC). Khi quý khách cung cấp thông tin cho PwC với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý để PwC sử dụng thông tin đó theo cách thức được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc được nêu tại thời điểm quý khách chia sẻ những thông tin đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin, quý khách vui lòng không cung cấp những dữ liệu mang tính nhạy cảm ví dụ như: nguồn gốc chủng tộc và dân tộc, quan điểm ​​chính trị, niềm tin tôn giáo, sức khỏe, dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học.

Chúng tôi không thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu quý khách đã cung cấp (hoặc sẽ cung cấp) Dữ Liệu Cá Nhân về các thành viên gia đình, vợ/chồng, những người phụ thuộc khác dưới 18 tuổi của quý khách, quý khách xác nhận rằng quý khách đã giải thích với người này về việc Dữ Liệu Cá Nhân của họ sẽ được cung cấp cho chúng tôi và được chúng tôi xử lý, đồng thời quý khách cam đoan rằng quý khách đã được những người này đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ (bao gồm việc cung cấp và chuyển dữ liệu)  theo Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách cho những mục đích liên quan tới các dịch vụ quý khách đã yêu cầu và các hoạt động quý khách đã tham gia hoặc hỏi thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • thực hiện các dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận hợp đồng khác.
 • quản lý an toàn thông tin, quản lý rủi ro và chất lượng ví dụ như:
  • giám sát bảo mật, gồm quy trình quét tự động để phát hiện các email có hại
  • giám sát dịch vụ để đảm bảo chất lượng
 • thủ tục chấp nhận khách hàng/dịch vụ
 • tuân thủ yêu cầu của pháp luật, các quy định hoặc của cơ quan chuyên môn mà chúng tôi là thành viên. Chúng tôi phải lưu trữ một số hồ sơ để chứng minh tính tuân thủ của mình và các hồ sơ lưu trữ đó có thể chứa Dữ Liệu Cá Nhân.
 • vận hành, quản lý, phát triển kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi ví dụ như:
  • quản lý mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
  • hoạt động tuyển dụng
  • phát triển kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như xác định nhu cầu của khách hàng và cải thiện trong việc cung cấp dịch vụ
  • duy trì và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin
  • tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các sự kiện
  • vận hành và quản lý trang web cũng như các hệ thống và ứng dụng của chúng tôi 
 • thực hiện phân tích cho mục đích báo cáo và thống kê
 • cung cấp thông tin về chúng tôi và phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho quý khách thông tin cập nhật và bài phân tích về các lĩnh vực và các dịch vụ của chúng tôi có thể hữu ích cho quý khách và thư mời tham gia các sự kiện.

 

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân để thực hiện các mục đích kinh doanh như nêu trên và khi được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • theo yêu cầu pháp luật, ví dụ theo triệu tập của tòa, theo yêu cầu khám xét hoặc các thủ tục tố tụng khác

 • cho các công ty thành viên khác trong mạng lưới PwC, nhà thầu phụ, các nhà cung cấp dịch vụ (vui lòng tham khảo mục Chuyển Dữ Liệu Ra Nước Ngoài).

Khi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân cho các bên khác, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu thông qua hợp đồng hoặc trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

 

Có một số liên kết thông qua trang pwcglobal.com và pwc.com sẽ dẫn quý khách tới các trang web khác không áp dụng Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của pwcglobal.com hoặc pwc.com. Khi quý khách chấp nhận sử dụng liên kết dẫn tới các trang web khác, các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của PwC không có hiệu lực. Chúng tôi khuyên quý khách nên tham khảo Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của từng trang web trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân.

Các Dữ Liệu Cá Nhân quý khách đã cung cấp (vui lòng tham khảo mục Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân) sẽ chỉ được lưu trữ trong thời hạn cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích tại thời điểm quý khách cung cấp thông tin hoặc theo quy định của pháp luật, các quy định hoặc chuẩn mực hành nghề và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin liên hệ (ví dụ như thông tin trong danh sách gửi thư) cho đến khi người dùng hủy đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Nếu quý khách chọn hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một phần thông tin về quý khách để chúng tôi có thể thực hiện khi quý khách có yêu cầu.

 

Chúng tôi tiến hành những tiêu chuẩn về công nghệ và vận hành an ninh được chấp nhận rộng rãi nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách (như liệt kê ở mục “Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân” nêu trên) không bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc bị hủy hoại. Cụ thể, chúng tôi đảm bảo thực hiện mọi nghĩa vụ bảo mật dữ liệu cần thiết cũng như tiến hành các biện pháp an ninh về tổ chức và kỹ thuật nhằm ngăn chặn mọi hành vi cung cấp hoặc xử lý thông tin, dữ liệu bất hợp pháp hoặc trái phép, và ngăn chặn sơ xuất gây mất mát, hư hỏng hoặc thiệt hại tới những thông tin, dữ liệu đó. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân và những nhân viên này chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ bảo mật những dữ liệu đó.

Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu điện tử không thể được đảm bảo là an toàn hoặc không có lỗi, mà dữ liệu đó có thể bị chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, chậm trễ hoặc không đầy đủ hoặc bị ảnh hưởng xấu hoặc không an toàn khi sử dụng. Do đó, mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn của dữ liệu được truyền đến hoặc truyền đii.

Khi xảy ra sự cố bảo mật, chúng tôi sẽ ứng phó với sự cố, đánh giá tác động có thể xảy ra và thực hiện các hành động cần thiết để kiểm soát sự cố, bao gồm việc báo cáo cho cơ quan quản lý có liên quan theo quy định.

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập bởi PwC có thể được chuyển tới các công ty thành viên thuộc mạng lưới toàn cầu của PwC khi cần thiết, nhằm đáp ứng các mục đích mà quý khách đã gửi dữ liệu và như được mô tả trong phần “Mục đích xử lý”:

Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách cũng có thể được chuyển tới các bên thứ ba cung cấp dịch vụ - là bên thay mặt PwC phụ trách xử lý dữ liệu, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý định danh, quản lý máy chủ, phân tích dữ liệu, sao lưu dữ liệu, dịch vụ an ninh và lưu trữ. Do đó, Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách có thể được chuyển ra khỏi vùng lãnh thổ quốc gia nơi quý khách đang sinh sống, kể cả các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không có luật bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Để biết danh sách các quốc gia và khu vực có trụ sở của các công ty PwC, vui lòng xem https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html.

Các điều khoản bổ sung sau áp dụng cho việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân EEA:

 • khi chúng tôi là bên kiểm soát, chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

 • khi chúng tôi là bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, chúng tôi: (a) chỉ xử lý dữ liệu trên cơ sở chấp thuận hợp pháp bằng văn bản của quý khách; (b) thực hiện các biện pháp thích hợp đảm bảo an toàn thông tin, bao gồm ràng buộc nghĩa vụ bảo mật đối với các nhân viên liên quan; (c) chỉ chuyển giao cho nhà thầu phụ theo hợp đồng bằng văn bản với các nghĩa vụ phù hợp với điều khoản này và khi quý khách cho phép chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách cho họ; và (d) thông báo cho quý khách ngay sau khi nhận biết có vi phạm liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân EEA.

Cookies được sử dụng trên website của chúng tôi. “Cookies” là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng máy tính của quý khách nhằm giúp tùy biến trải nghiệm website cho người dùng. Ví dụ, cookies được dùng để lưu trữ thông tin đăng nhập giúp người dùng không cần phải đăng nhập lại mỗi lần ghé thăm trang web đó. PwC có chính sách sử dụng cookies nhằm khiến việc điều hướng trang web dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng nhập. Dữ liệu thống kê trang web được xử lý bởi các bên thứ ba, và do đó, địa chỉ IP của quý khách sẽ được chuyển tới bên thứ ba chỉ với mục đích báo cáo thống kê.

Khi PwC thu thập dữ liệu qua trang web của PwC, chúng tôi tự động thu thập những dữ liệu không mang tính cá nhân liên quan tới việc sử dụng trang web nhưng không xác định danh tính người dùng bao gồm nhưng không giới hạn như: địa chỉ IP của máy tính cá nhân, địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày giờ truy cập trang web, hệ điều hành, các mục đã truy cập trên trang web, nội dung tải về từ trang web và địa chỉ trang web đã trực tiếp dẫn quý khách tới trang web của PwC. PwC có thể dùng những dữ liệu không mang tính cá nhân này để phục vụ cho những báo cáo thống kê về lưu lượng người truy cập trang web và hành vi sử dụng trang web. Các dữ liệu phân tích này đều không có khả năng xác định danh tính của quý khách.

Nếu quý khách không muốn sử dụng cookies, đa số các trình duyệt web đều cho phép người dùng từ chối cookies bằng cách thay đổi cài đặt riêng tư trên trình duyệt của họ. Việc từ chối cookies hầu như không gây ảnh hưởng tới việc điều hướng trang web. Tuy nhiên một số chức năng của trang web có thể bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành việc truy cập trang web, quý khách vẫn có thể xóa cookies khỏi hệ thống nếu muốn. 

Vui lòng đọc thêm chi tiết về việc sử dụng cookies trên trang Thông tin về Cookies.

 

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản được nêu tại đây, quý khách có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi lưu trữ của quý khách, bao gồm các quyền:

 • yêu cầu truy cập, chỉnh sửa và xóa Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách

 • yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách

 • phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách

 • rút lại sự đồng ý của quý khách bất cứ lúc nào (mà không ảnh hưởng đến quá trình xử lý hợp pháp trước đó dựa trên sự cho phép của quý khách)

Việc quý khách thực hiện các quyền trên còn phụ thuộc vào một số miễn trừ nhằm bảo vệ lợi ích chung (ví dụ: ngăn ngừa hoặc phát hiện tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: bảo vệ quyền hợp pháp).

Xin lưu ý rằng PwC cần thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân do quý khách cung cấp cho các mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách được thu thập. Nếu quý khách chọn không cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân đó hoặc không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này, quý khách/tổ chức của quý khách có thể sẽ không sử dụng được sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc giao dịch với chúng tôi.

Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vn_pwc_marketing@pwc.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang đăng ký trên website có liên quan. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của quý khách theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ không phải khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, nhưng nếu có, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vn_pwc_marketing@pwc.com. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời mọi khiếu nại mà chúng tôi nhận được.