Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên Thứ Ba

Tại PwC, chúng tôi kỳ vọng các đối tác của PwC có cùng quan điểm về tính chính trực, minh bạch và những quy tắc ứng xử trong kinh doanh giống chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đều được giải thích cụ thể trong “Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên Thứ Ba” của chúng tôi.

Nhận biết, hiểu rõ và tuân thủ theo “Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên Thứ Ba” là yêu cầu cơ bản khi hợp tác với PwC. PwC hy vọng các Đối tác sẽ chú ý đến những trách nhiệm đạo đức và áp dụng các quy định trong “Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên Thứ Ba” khi làm việc với PwC.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Molly Wong

Lãnh đạo hoạt động, PwC Việt Nam

ĐT: +60 (3) 2173 1666

Hide