Truyền thông

Cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi tại đây

Liên hệ

Vũ Thị Thu Nguyệt
Trưởng phòng, Bộ phận Tiếp thị và Truyền thông
ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4690
Email

Kết nối với chúng tôi