Chương trình cựu nhân viên

Mạng lưới cựu nhân viên của PwC Việt Nam

Giới thiệu

Chương trình Cựu nhân viên giúp bạn tiếp tục gắn kết với cộng đồng PwC và giữ liên hệ với những người đồng nghiệp và bạn cũ từng đóng vai trò không nhỏ trên con đường sự nghiệp của bạn. Đồng thời, đây cũng là nơi cập nhật về những vấn đề thời sự trong kinh doanh và những thay đổi về luật pháp thông qua loạt ấn phẩm, báo cáo và sự kiện của công ty. Chúng tôi thực sự đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của các bạn dành cho PwC. Tuy mối liên kết thường nhật của chúng ta đã thay đổi, chúng tôi mong muốn duy trì một mối quan hệ bền chặt và lâu dài với bạn.

Playback of this video is not currently available

1:33

Sự kiện

reporting for shareholders

Alumni Night 2023

esg corporate directors guide

Alumni Night 2022

esg corporate directors guide

Alumni Night 2019

ESG grid item image

Alumni Night 2018

ESG grid item image

Alumni Night 2017

Nhìn lại

Playback of this video is not currently available

2:16

TP.HCM

26/09/2023

Playback of this video is not currently available

2:47

Hà Nội

28/09/2023

Playback of this video is not currently available

2:03

TP.HCM

22/09/2022

Playback of this video is not currently available

1:21

Hà Nội

20/09/2022

Playback of this video is not currently available

1:53

To our Alumni - 2021

Playback of this video is not currently available

3:41

For our Alumni - 2020

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

PwC Việt Nam

Phòng Tiếp thị và Truyền Thông, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796 / +84 24 3946 2246

Hide