Hỗ trợ doanh nghiệp tư

Chúng tôi lắng nghe và đưa ra giải pháp cho bạn.

Bộ phận Dịch vụ doanh nghiệp tư nhân của PwC Việt Nam gồm các chuyên gia tư vấn kinh doanh đáng tin cậy chuyên cung cấp các giải pháp kinh doanh tích hợp cho các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi hiểu rằng kinh doanh là vấn đề mang tính cá nhân và chúng tôi sẽ đóng vai trò là người liên lạc duy nhất trong việc đưa ra các ý kiến tư vấn kinh doanh thiết thực giúp cho hoạt động kinh doanh của quý khách thành công và phát triển như ý muốn của quý khách. 

Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của các công ty tư và chủ sở hữu của các công ty này. Các chuyên gia của PwC Việt Nam làm việc với quý khách hàng về các vấn đề hàng ngày và các vấn đề phức tạp phát sinh trong từng giai đoạn phát triển của công ty như tuân thủ, hệ thống kiểm soát nội bộ, dòng tiền, mở rộng kinh doanh, quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản, và gia tăng giá trị.

Để cung cấp các dịch vụ đặc biệt này, chúng tôi có hẳn một bộ phận chuyên trách gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên biệt và nhận được sự hỗ trợ đắc lực của mạng lưới toàn cầu các chuyên gia tư vấn kinh doanh và tư vấn thuế chuyên phục vụ các doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các doanh nghiệp này. Chúng tôi hiểu rõ rằng các công ty tư nhân có những vấn đề rất khác với các công ty đại chúng và chúng tôi mang đến một phương pháp mới mẻ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của quý khách hàng.

  • Xây dựng quan hệ cá nhân mật thiết với quý khách hàng
  • Tạo ra giá trị gia tăng cho quý khách hàng và quý doanh nghiệp bằng sự nhạy bén trong kinh doanh của chúng tôi
  • Nhiệt tình đóng góp vào thành công của quý khách hàng.
  • Có một nhóm chuyên gia hoàn toàn đặc trách phục vụ các khách hàng là doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các doanh nghiệp này;
  • Đưa ra các ý tưởng hoạch định thuế giúp cải thiện dòng tiền và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp;
  • Giới thiệu, giao lưu và tạo quan hệ với các ngân hàng, luật sư và tổ chức kinh doanh để hỗ trợ và đại diện cho khách hàng của chúng tôi;
  • Giúp doanh nghiệp tiếp cận với mạng lưới toàn cầu các chuyên gia PwC và các thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành; và
  • Liên kết với một công ty có uy tín quốc tế về sự liêm chính và chất lượng.

{{filterContent.facetedTitle}}

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ doanh nghiệp gia đình và tư nhân, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide