Khảo sát Thế hệ kế nghiệp (NextGen) Việt Nam năm 2024 của PwC

Thành công trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo

Báo cáo nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Thế hệ kế nghiệp (NextGen) trong việc thúc đẩy đổi mới Doanh nghiệp gia đình (DNGD) bằng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỷ nguyên số, định hướng tư duy lãnh đạo, xu hướng công nghệ và khai thác tiềm năng của AI.

Tìm hiểu thêm

Trong bối cảnh kinh doanh và công nghệ ngày càng phát triển, sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI - “GenAI”) đóng vai trò như một lực lượng chuyển đổi, giúp tái định hình các ngành công nghiệp và bản chất của vai trò lãnh đạo.

Khảo sát NextGen 2024 của PwC đã làm rõ vai trò then chốt của NextGen tại Việt Nam trong việc định hình tương lai của doanh nghiệp gia đình trước làn sóng chuyển đổi của thời đại kỹ thuật số. NextGen tại Việt Nam không chỉ là người quan sát những thay đổi này mà họ còn sẵn sàng bước lên đảm nhận vai trò lãnh đạo, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của AI đối với chiến lược phát triển trong tương lai. Hơn bao giờ hết, họ có khả năng định hình hoạt động kinh doanh của gia đình mình và tạo ra ảnh hưởng khi đảm đương trách nhiệm quản lý doanh nghiệp.

Chúng tôi rất mong độc giả chia sẻ những góc nhìn sâu sắc từ khảo sát này đến các thành viên trong gia đình, đội ngũ quản lý cấp cao và các đồng nghiệp. Đồng thời, hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình chuyển đổi đầy thú vị này.

pwc quote icon

1 Tư duy lãnh đạo trong thời đại kỷ nguyên số

Kết quả phân tích của chúng tôi kể từ năm 2019 (với đối tượng là các doanh nghiệp gia đình và các thành viên thuộc thế hệ kế nghiệp (“NextGen”) ở Việt Nam) đã cho thấy sự tham gia và chuyển đổi thế hệ đang ngày càng tăng. Với khát vọng dẫn đầu và sẵn sàng đảm nhận vai trò của mình, NextGen Việt Nam hiện đang vươn lên trước những thách thức và tích cực tham gia định hình tương lai doanh nghiệp gia đình của mình.

Bước vào vai trò lãnh đạo trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên công nghệ, mục tiêu trọng tâm của NextGen Việt Nam khi nắm giữ vai trò lãnh đạo vẫn là cần đảm bảo sự tăng trưởng kinh doanh. Đáng chú ý là 39% ưu tiên mục tiêu tăng trưởng như một tiêu chí hàng đầu, nhấn mạnh sự cam kết của họ trong việc thúc đẩy động lực phát triển. Bên cạnh mục tiêu về tăng trưởng kinh doanh, việc quản lý nhân tài và áp dụng công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của NextGen trong hai năm tới.

Ngoài ra, NextGen Việt Nam đã đặt ưu tiên đổi mới lên hàng đầu bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, xác định những chiến lược khả thi để kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp bên cạnh các mục tiêu kinh doanh khác. Đây được xem là chất xúc tác cho sự đổi mới, họ nhận ra vai trò chính của mình trong việc định hình lại sự bền vững trong tương lai của doanh nghiệp.

Những vấn đề mà NextGen cho rằng họ có thể mang lại nhiều giá trị nhất cho doanh nghiệp

Chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa phương thức quản lý

Việt Nam: 24% | Toàn cầu: 21%

Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thời đại kỹ thuật số

Việt Nam: 18% | Toàn cầu: 10%

Tách bạch quyền sở hữu gia đình khỏi quyền quản lý

Việt Nam: 15% | Toàn cầu: 8%

Thay đổi và phát triển: Chia sẻ từ NextGen

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động, công nghệ liên tục phát triển và bối cảnh hoạt động thay đổi, câu chuyện của Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Biti’s, mang lại những góc nhìn giá trị về cách điều hướng sự thay đổi và chuẩn bị cho tương lai được dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Nhìn lại quá trình Biti’s bắt đầu thử nghiệm áp dụng các công nghệ mới như GenAI, tôi nhận thấy sự cần thiết của việc bắt tay vào hành động. Trong bối cảnh kinh doanh và công nghệ đang thay đổi liên tục, sự thích nghi là cực kỳ quan trọng cho sự tồn tại. Bằng cách xác định những khoảng cách, đánh giá rủi ro và cơ hội, đầu tư vào các lĩnh vực mang lại lợi thế cạnh tranh, chúng ta có thể đạt được sự phát triển và thành công lâu dài. Trong đó nhân viên của chúng ta chính là nguồn lực dẫn dắt cho sự phát triển.

pwc quote icon

2 Tiếp cận Generative AI (“GenAI”) và các công nghệ mới nổi

Nắm bắt xu hướng công nghệ mới

Theo Khảo sát CEO Toàn cầu thường niên lần thứ 27 - Khu vực châu Á Thái Bình Dương, những vấn đề về biến đổi khí hậu và tiến bộ công nghệ, (đặc biệt là những công nghệ mới như GenAI) đã tăng cường thúc đẩy các CEO điều chỉnh chiến lược kinh doanh của họ. Đồng tình với quan điểm này, NextGen Việt Nam đang ngày càng bị thu hút bởi tiềm năng chuyển đổi của GenAI.

82%

NextGen tại Việt Nam quan tâm đến GenAI | Toàn cầu: 82%

55%

NextGen tại Việt Nam cho rằng họ am hiểu về GenAI | Toàn cầu: 53%

67%

NextGen Việt Nam chia sẻ sự đồng thuận tích cực về tiềm năng của GenAI như là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi kinh doanh.

Khai thác tiềm năng của AI trong ba năm tới

NextGen Việt Nam xem GenAI là chất xúc tác cho chuyển đổi kinh doanh, với các lợi ích được dự đoán như tăng năng suất của nhân viên (39%), tiết kiệm chi phí (39%) và nâng cao trải nghiệm của khách hàng (36%). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược ứng dụng AI trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay, góp phần định vị doanh nghiệp để đạt được thành công trong thời đại kỹ thuật số.

Phát triển khung quản trị để sử dụng AI có trách nhiệm

Hơn một nửa số NextGen tại Việt Nam bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng rủi ro an ninh mạng liên quan đến việc áp dụng GenAI. Trong bối cảnh đó, NextGen Việt Nam thừa nhận sự cần thiết của các khuôn khổ quản trị để sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong doanh nghiệp (69% nhận ra tầm quan trọng của việc xác định các khuôn khổ này). Hệ thống quản trị rõ ràng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn thực hành AI có đạo đức, giảm thiểu rủi ro và củng cố niềm tin giữa các bên liên quan.

Vì AI có thể tác động đáng kể đến doanh nghiệp trong những năm tới, các nhà lãnh đạo NextGen tại Việt Nam nên xem xét liệu rằng AI có thể thay đổi mô hình kinh doanh hiện tại của họ như thế nào, nắm bắt những cơ hội mới mà AI có thể mang lại cũng như đầu tư vào các nguồn lực và kiến thức chuyên môn để thúc đẩy khả năng thích ứng. Bằng cách sử dụng AI có trách nhiệm trong suốt hành trình áp dụng AI, doanh nghiệp có thể khai thác tối đa sức mạnh biến đổi và đồng thời bảo vệ các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

pwc quote icon

3 Phát huy vai trò và sự đóng góp của thế hệ kế nghiệp

45%

Nextgen Việt Nam nhận thấy thế hệ đương nhiệm chưa thật sự hiểu biết toàn diện về các cơ hội liên quan đến chuyển đổi công nghệ trong doanh nghiệp

Toàn cầu (29%)

NextGen Việt Nam đang tìm cách trở thành tác nhân thay đổi nhằm mang lại sự đổi mới và đột phá trong các doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên, để NextGen có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho đổi mới doanh nghiệp, sự đồng thuận trong quan điểm giữa hai thế hệ là hết sức quan trọng nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp và gia đình cùng thống nhất thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi này.

4 Kế hoạch hành động

Tăng cường đổi mới trong doanh nghiệp gia đình
Đồng quản lý quá trình chuyển giao thế hệ trong kỷ nguyên AI

NextGen

Thế hệ lãnh đạo đương nhiệm

NextGen

Thế hệ lãnh đạo đương nhiệm

  • Chủ động trao đổi.
  • Thấu hiểu doanh nghiệp và tiên phong thực hiện các dự án đổi mới thí điểm.
  • Lắng nghe và đưa đổi mới sáng tạo vào chương trình làm việc của CEO và Hội Đồng Quản Trị.
  • Khuyến khích NextGen tham gia các chương trình về AI.
  • Tìm kiếm sự tin tưởng bằng việc xác nhận năng lực cá nhân.
  • Tìm kiếm sự cân bằng hợp lý.
  • Phát huy năng lực của NextGen và sự nhiệt huyết của họ để củng cố ban quản trị.
  • Liên kết các giá trị gia đình với mục đích kinh doanh và quản trị.

Việc dung hòa sự hiểu biết và tiếp nhận giữa thế hệ kế nghiệp và thế hệ đương nhiệm về các sáng kiến kỹ thuật số là rất quan trọng để khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo của thế hệ kế nghiệp trong các doanh nghiệp gia đình. Trong đó, việc tăng cường hệ thống quản trị và yếu tố niềm tin trong doanh nghiệp chính là chìa khóa thành công.

Thế hệ kế nghiệp cần học cách kết hợp yếu tố di sản và các giá trị của doanh nghiệp gia đình với các hoài bão, tham vọng cá nhân, cũng như có sự trao đổi minh bạch về các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và gia đình. Đồng thời, thế hệ đương nhiệm có thể giúp các NextGen chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo tương lai bằng cách tạo điều kiện để họ tham gia dần vào quá trình ra quyết định của ban lãnh đạo hay tham gia quản lý các dự án đổi mới sáng tạo có mức đầu tư thấp hơn, từ đó giúp thế hệ kế nghiệp có cơ hội chứng tỏ bản thân và học hỏi từ những sai lầm của mình.

Những yếu tố nền tảng này có thể đặt nền móng cho sự tăng trưởng bền vững và quá trình kế thừa doanh nghiệp gia đình được thuận lợi trong kỷ nguyên số hiện nay.

pwc quote icon

Xem thêm khảo sát NextGen toàn cầu năm 2024 của PwC

Tải về khảo sát NextGen VIệt Nam năm 2024 của PwC

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ và Hoạt động, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hoàng Việt Cường

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Nguyễn Hoàng Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp lý, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Lương Thị Ánh Tuyết

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2036

Hide