Kiểm toán

Hỗ trợ khách hàng trước những quy định phức tạp và tăng cường tính minh bạch trong báo cáo tài chính

Hỗ trợ của chúng tôi

Bộ phận kiểm toán của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác. Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, phương pháp kiểm toán của chúng tôi được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.


Truyền thông

Doanh nghiệp Việt không biết chống mã độc tống tiền từ đâu

Cuộc tấn công của mã độc WannaCry một lần nữa cho thấy sự bị động của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, loay hoay tìm cách ứng phó, không biết bắt đầu từ đâu. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Robert Trọng Trần - Giám đốc Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật thông tin của PwC Việt Nam nói: "Nếu các doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn một kịch bản phản ứng nhanh, hay còn gọi là “playbook” để ứng phó với các sự cố an ninh mạng thì họ đã có thể giảm thiểu sự lan rộng của WannaCry."

Công ty niêm yết: Đừng ngại thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ

"...khái niệm kiểm toán nội bộ vẫn còn khá xa lạ đối với không ít doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Vì thế, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cách thức thiết lập, vận hành chức năng này một cách hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu luật định." Ông Xavier Potier, Giám đốc phụ trách dịch vụ đảm bảo và tư vấn quản trị rủi ro của PwC Việt Nam chia sẻ với báo Đầu tư Chứng khoán.

Hiểu đúng về tuyến phòng vệ thứ ba của doanh nghiệp

Nhận định về thực trạng của kiếm toán nội bộ tại Việt Nam, ông Hoàng Hùng - Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cho biết: "Hiện nay, kiểm toán nội bộ chủ yếu được triển khai ở các doanh nghiệp quy mô lớn, loại hình hoạt động phức tạp, nhiều rủi ro...Thực tế, kiểm toán nội bộ chưa được thực hiện một cách hệ thống và kiểm toán viên nội bộ chưa quen thuộc với các yêu cầu và thông lệ kiểm toán nội bộ tiên tiến."

Cổ đông phải có tiếng nói cao hơn trong chọn người bảo vệ

Trước thềm mùa đại hội đồng cổ đông đang đến gần, phóng viên báo Đầu tư Chứng khoán đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Hồng Kiên - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán về vai trò của kiểm toán viên trong việc đảm bảo sự minh bạch của báo cáo tài chính. Ông Kiên nhấn định rằng cổ đông cần có tiếng nói cao hơn khi doanh nghiệp lựa chọn kiểm toán viên độc lập vì điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng báo cáo tài chính và việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Chuẩn IFRS 15 - Các doanh nghiệp Việt cần chú ý điều gì?

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 15 sẽ có hiệu lực từ năm 2018. Theo ông Trần Hồng Kiên, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán, tuy phần lớn các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam chưa bắt buộc phải áp dụng IFRS 15, nhưng hiểu được bản chất và các thay đổi trong chuẩn mực này sẽ giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn khi Việt Nam tiến tới áp dụng các nguyên tắc của IFRS 15 về ghi nhận doanh thu.

Liên hệ

Richard Peters

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Phi Lan

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Quách Thành Châu

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Bee Han Theng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Mai Viết Hùng Trân

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Trần Hồng Kiên

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hoàng Hùng

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng Hà Nội, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thị Thanh Trúc

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán, Văn phòng TP.HCM, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3946 2246, máy lẻ: 1015

Kết nối với chúng tôi