Thông tin cookies

13/09/15

Khi sử dụng máy tính truy cập 1 trang web nào đó, các file văn bản kích thước nhỏ gọi là cookies sẽ được tao ra trên máy tính của bạn. Cookies được sử dụng rộng rãi với mục đích cải thiện hoạt động của trang web bằng cách cung cấp thông tin cho chủ sử hữu trang web đó. Việc sử dụng cookies đã trở thành tiêu chuẩn cho hầu hết các trang web hiện nay. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookies, bạn có thể quản lý chúng thông qua trình duyệt của bạn, bao gồm xóa cookies trong lịch sử duyệt (bộ nhớ đệm) khi bạn rời khòi trang web. 

Các loại Cookies:

“Session” Cookies được lưu lại trong trình duyệt web chỉ trong phiên làm việc, cho đến khi bạn rời trang web.

“Persistent” Cookies (Bền vững) được lưu lại trong trình duyệt web sau phiên làm việc (trừ khi được xóa)

“Performance” Cookies thu thập thông tin về quá trình sử dụng trang web của ban, ví dụ như các trang web được truy cập và bất kỳ tin nhắn thông báo lỗi nào, chúng không thu thập các thông tin cá nhân của bạn, và các thông tin được tập hợp trong trạng thái nặc danh. Performance Cookies được dùng để cải thiện cách hoạt động của trang web.

“Functionally” Cookies cho phép ghi nhớ bất kì sự lựa chọn nào bạn thực hiện khi sử dụng trang web (ví dụ: thay đổi cỡ chữ, tủy chỉnh trang web) hoặc hỗ trợ các dịch vụ như bình luận trên blog. 

PwC sử dụng cookies: Bảng dưới đây sẽ trình bày cụ thể phương pháp chúng tôi sử dụng cookies trên trang web này. Bằng cách sử dụng trang web, bạn dã đồng ý với việc chúng tôi có thể đặt một số cookies vào thiết bị bạn sử dụng cho những mục đích sau.

 

Nhà cung cấp

 

Tên

 

Mục đích

 

Loại

 

Thời hạn

 

Adobe Analytics

 

AMCV_###
@AdobeOrg

 

Cookies này tạo ID duy nhất cho người truy cập. Nó sử dụng Javascript để lưu trữ ID khách truy cập vào cookie AMCV_###@AdobeOrg trên tên miền của trang web hiện tại, trong đó ### biểu thị một chuỗi giá trị ký tự bất kỳ.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững

 

2 năm từ khi được xác lập/cập nhật

 

Google Analytics

 

_ga

 

Cookie này thường ghi nhận lần truy cập đầu tiên. Nếu cookies này bị xóa và người sử dụng truy cập lại trang pwc.com ngay sau đó,một cookie _ga mới sẽ được tạo ra với một ID khác. Trong đa số các trường hợp, cookie này được sử dụng để xác định các khách truy cập duy nhất và sẽ được cập nhật với mỗi trang web được xem. Thêm vào đó, cookie được cung cấp một ID duy nhất mà Google Analytic có thể đảm bảo cả tính hợp pháp cũng như khả năng truy cập như một biện pháp an ninh tăng cường.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững 

 

2 năm từ khi được xác lập/cập nhật

 

Google Analytics

 

_gat

 

Cookie này thường được viết trên trình duyệt trong lần truy cập đầu tiên. Nếu cookie này đã bị xóa bởi người điều hành trình duyệt, và sau đó trình duyệt này truy cập vào pwc.com, một cookie _gat mới sẽ được viết với một ID khác. Trong đa số các trường hợp, cookie này được sử dụng để xác định các khách truy cập duy nhất và sẽ được cập nhật với mỗi trang web được xem. Thêm vào đó, cookie được cung cấp một ID duy nhất mà Google Analytic có thể đảm bảo cả tính hợp pháp cũng như khả năng truy cập như một biện pháp an ninh tăng cường.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững 

 

24 giờ từ khi được xác lập/cập nhật

 

Google Analytics

 

_utma

 

Cookie này thường được viết trên trình duyệt trong lần truy cập đầu tiên. Nếu cookie này đã bị xóa bởi người điều hành trình duyệt, và sau đó trình duyệt này truy cập vào pwc.com, một cookie _utma mới sẽ được viết với một ID khác. Trong đa số các trường hợp, cookie này được sử dụng để xác định các khách truy cập duy nhất và sẽ được cập nhật với mỗi trang web được xem. Thêm vào đó, cookie được cung cấp một ID duy nhất mà Google Analytic có thể đảm bảo cả tính hợp pháp cũng như khả năng truy cập như một biện pháp an ninh tăng cường.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững 

 

2 năm từ khi được xác lập/cập nhật

 

Google Analytics

 

_utmb

 

Cookie này thường được sử dụng để thành lập và duy trì một phiên làm việc với trang pwc.com. Khi khách truy cập trang pwc.com, mã Google analytic sẽ cập nhật cookie này. Nếu nó không tìm thấy cookie, một cookie khác sẽ được viết và một phiên làm việc mới sẽ được bắt đầu. Với mỗi lần truy cập các trang khác nhau tại pwc.com, cookie này được cập nhật để hết hạn trong vòng 30 phút, vì thế một phiên làm việc sẽ được duy trì nếu như có thao tác của người dùng trong vòng 30 phút. Cookie sẽ hết hạn nếu người dùng tạm dừng ở 1 trang tại pwc.com lâu hơn 30 phút. 

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững

 

30 phút từ khi được xác lập/cập nhật

 

Google Analytics

 

_utmc

 

Cookie này hoạt động kết hợp với cookie _utmb để quyết định có thành lập hay không một phiên làm việc mới cho người dùng. Nếu nó không tìm thấy cookie, một cookie mới sẽ được viết và một phiên làm việc mới được thành lập. Cookie sẽ hết hạn khi phiên làm việc của người dùng không còn hoạt động.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững

 

Khi kết thúc phiên làm việc

 

Google Analytics

 

_utmz

 

Cookie này lưu trữ nguồn truy cập mà người dùng sử dụng để tới trang pwc.com, bao gồm cả phương pháp trực tiếp, đường dẫn, chức năng tìm kiếm của trang web, hay qua một chiến dịch ví dụ như quảng cáo hoặc thư điện tử. Cookie này được dùng để tính toán lưu lượng truy cập từ bộ máy tìm kiếm, kết quả của chiến dịch quảng cáo và cách di chuyển giữa các trong trong pwc.com. Cookie được cập nhật với từng lượt xem các trang ở pwc.com.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững 

 

6 tháng từ khi đc xác lập/cập nhật

 

    

Các cookies cũ:

Không còn được sử dụng, nhưng có thể hoạt động khi khách truy cập quay trở lại trang web. Các cookies này có thể bị xóa. 

 

Nhà cung cấp

 

Tên

 

Mục đích

 

Loại

 

Thời hạn

 

Webtrends

 

PWC_WOD

 

Danh tính của người truy cập được đặt bởi các tag của hệ thống. ID của người dùng được xác định dựa vào địa chỉ IP. Cookie lưu trữ ID, thời gian của lần truy cập cuối, thời gian bắt đầu và ID của tài khoản.

 

Cookies của bên thứ nhất

Bền vững 

 

10 năm

 

Webtrends

 

ACOOKIE

 

Danh tính người dùng được xác lập bởi Java Script. Cookie này lưu trữ thông tin ID của người dùng, thời gian của lần truy cập cuối và thời gian bắt đầu lần truy cập.

 

Cookies của bên thứ ba

Bền vững

            

2 năm