Ấn phẩm

Nơi chúng tôi chia sẻ góc nhìn, ý kiến và ý tưởng

Sổ tay thuế Việt Nam 2019

Cuốn cẩm nang sẽ hữu ích cho công việc của Quý vị, thông qua việc cung cấp thông tin tóm lược mới nhất những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo đang được xem xét, tính đến thời điểm 31/12/2018.

Tìm hiểu thêm

Kinh doanh tại Việt Nam 2019

Đây là cẩm nang dành cho các doanh nghiệp muốn tìm về hiểu thị trường Việt Nam.

Khám phá

Kết nối với chúng tôi