Ấn phẩm

Nơi chúng tôi chia sẻ góc nhìn, ý kiến và ý tưởng

Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2017.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Kinh doanh tại Việt Nam 2017

Đây là cẩm nang dành cho các doanh nghiệp muốn tìm về hiểu thị trường Việt Nam.

Khám phá

Kết nối với chúng tôi